แจ้งลบกระทู้ แจ้งเมื่อมีคนตอบกระทู้นี้ แนะนำกระทู้นี้ Print

 หัวข้อ 39827: รายงานใหม่ 'โลกหนึ่งเดียว สุขภาพหนึ่งเดียว'  (จำนวนคนอ่าน 83 ครั้ง)
« เมื่อ: 11/04/23 เวลา 10:42:33 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

รายงานใหม่ 'โลกหนึ่งเดียว สุขภาพหนึ่งเดียว' บ่งชี้ความจำเป็นเร่งด่วนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายหลักทำงานร่วมกันอย่างใ กล้ชิดกว่าเดิม ในด้านสุขภาพมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
 
เจพีเอ เฮลธ์ เผยคะแนนความเชื่อมโยงเพื่อวัดความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นรายสำคัญ
 
รายงานฉบับใหม่จากเจพีเอ เฮลธ์ (JPA Health) ชื่อว่า "โลกหนึ่งเดียว สุขภาพหนึ่งเดียว: สำรวจความเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม" (One World, One Health: Exploring the Connectability between Human, Animal and Environmental Health) เผยปัญหาที่น่ากังวลเกี่ยวกับการขาดการสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียที่ทรงอิทธิพลระดับโลกในด้านสุขภาพมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
 
แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ซึ่งสนับสนุนโดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization) และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ (Centers for Disease Control and Prevention) ตระหนักถึงความจำเป็นของการทำงานร่วมกันมากขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในด้านสุขภาพมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม[1],[2] หลักการสุขภาพหนึ่งเดียวยังสะท้อนอยู่ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประ ชาชาติ ทั้งการยุติความหิวโหย (เป้าหมายที่ 2) สุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดี (เป้าหมายที่ 3) น้ำสะอาดและสุขาภิบาล (เป้าหมายที่ 6) ระบบนิเวศชีวิตใต้น้ำ (เป้าหมายที่ 14) และระบบนิเวศชีวิตบนบก (เป้าหมายที่ 15)[3]
 
"เราหวังว่าการวิเคราะห์นี้จะเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยจุดประกายให้เกิดการสนทนาและการลงมือทำงานร่วมกันที่สร้างแรงบันดาลใจสู่ อนาคตที่มีการโอบรับสุขภาพหนึ่งเดียวเป็นรากฐานของการจัดการกับความท้าทายด้ านสุขภาพที่ซับซ้อนในยุคสมัยของเรา" ศาสตราจารย์ ดร. ไมเคิล แลร์มอร์ (Michael Lairmore) สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ศาสตราจารย์พิศิษฐ์ (กิตติคุณ) และอดีตคณบดี มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส (UC Davis) ผู้มีส่วนร่วมในรายงานฉบับนี้ กล่าว
 
เพื่อสร้างรายงานฉบับนี้ มีการใช้เครื่องมือมุมมองเชิงลึกของเจพีเอ เฮลธ์ อย่างเกรเทล (GRETEL(R)) เพื่อประเมินความเชื่อมโยงและอิทธิพลระหว่างองค์กรและปัจเจกบุคคล (โดยใช้การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมเป็นตัวแปรแทน) ข้อค้นพบที่สำคัญมีดังนี้
 
การสนทนาว่าด้วยสุขภาพหนึ่งเดียวเกิดขึ้นในฟองอากาศเฉพาะกลุ่ม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นว่าด้วยสุขภาพหนึ่งเดียวพูดคุยเฉพาะกับฝ่ายขอ งตนเอง และไม่ได้มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญในภาคส่วนสุขภาพสัตว์ มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านสภาพภูมิอากาศและการอนุรักษ์แทบจะขาดหายไปจากการสน ทนาและปฏิสัมพันธ์ว่าด้วยสุขภาพหนึ่งเดียว ขณะที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายหลักสองกลุ่ม ได้แก่ด้านสุขภาพสัตว์และสุขภาพมนุษย์ มีส่วนร่วมในการหารือว่าด้วยสุขภาพหนึ่งเดียว (คะแนนความเชื่อมโยง 2.76 และ 1.44 ตามลำดับ) แต่ยังมีการมีส่วนร่วมน้อยจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านสภาพภูมิอากาศและการอ นุรักษ์ในการสนทนาและปฏิสัมพันธ์ว่าด้วยสุขภาพหนึ่งเดียว (คะแนนความเชื่อมโยง 0.21 และ 0.33 ตามลำดับ)
ผู้ออกนโยบายขาดการเชื่อมโยงกับแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว ในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นประเทศหนึ่งที่ทรงอำนาจและทรงอิทธิพลสูงสุด ผู้ออกนโยบายโดยทั่วไปขาดการเชื่อมโยงกับการสนทนาว่าด้วยสุขภาพหนึ่งเดียว (คะแนนความเชื่อมโยง 0.11)
เพื่อสร้างข้อค้นพบเหล่านี้ เจพีเอ เฮลธ์ ใช้ 'คะแนนความเชื่อมโยง' (Connectability Score) และการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประเมินประสิทธิผลของการสร้างความ เชื่อมโยงทางสังคมและการเผยแพร่ประเด็นสื่อสารโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ โดยคะแนนความเชื่อมโยง 1.0 คะแนนขึ้นไปหมายถึงแนวโน้มที่สูงกว่าสำหรับการเผยแพร่ประเด็นสื่อสารในวงกว้ าง อย่างไรก็ตาม การได้คะแนน 2.0 คะแนนขึ้นไปเป็นที่พึงประสงค์สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของการเข้าถึง ประเด็นสื่อสารและความตระหนักรู้โดยรวม
 
"เราพัฒนารายงานนี้ขึ้นเพื่อเน้นย้ำความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียทุกฝ่าย รวมถึงซีอีโอและผู้บริหารระดับสูง เพื่อที่จะชูความสำคัญของแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียว และทำงานอย่างมีความมุ่งหมายมากขึ้นเพื่อปกป้องสุขภาพของทั้งคนและสัตว์ ตลอดจนความยั่งยืนในระยะยาวของโลกของเรา" คุณแคร์รี โจนส์ (Carrie Jones) ซีอีโอของเจพีเอ เฮลธ์ กล่าว "เราสนับสนุนให้ผู้นำธุรกิจสร้างแบบอย่าง ชูการสื่อสารข้ามภาคส่วน ประกอบกับยึดถือความมุ่งมั่นร่วมกันสู่โลกที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น สิ่งนี้มิใช่เพียงภาระหน้าที่ทางศีลธรรมเท่านั้น แต่เป็นความจำเป็นเชิงกลยุทธ์สำหรับความสำเร็จทางธุรกิจที่ยั่งยืนในระยะยาว "
 
ช่องว่างในการสนทนาว่าด้วยสุขภาพหนึ่งเดียว ซึ่งบ่งชี้โดยการวิเคราะห์ของเจพีเอ เฮลธ์ สามารถจัดการได้ในหลายวิธี ตัวอย่างเช่น นโยบายระดับรัฐบาลกลาง รัฐ และท้องถิ่นที่มีการบูรณาการและยกระดับ แคมเปญการสื่อสารแบบมุ่งเป้า ความร่วมมือข้ามภาคส่วนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และความพยายามส่งเสริมความหลากหลาย ความเสมอภาค และความครอบคลุมทั่วถึงที่จริงจังมากขึ้น
 
เข้าถึงรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ที่นี่
 
แนวทาง
 
เจพีเอ เฮลธ์ ใช้เครื่องมือมุมมองเชิงลึกขับเคลื่อนด้วยเอไอซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กร ได้แก่เกรเทล (GRETEL(R)) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายทางสังคมระหว่างเดือนสิงหาคม 2565 ถึงเดือนกรกฎาคม 2566 การวิเคราะห์ดังกล่าวนี้เผยให้เห็นมุมมองเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับแนวทางสุข ภาพหนึ่งเดียว (One Health) รวมถึงคุณภาพของการสื่อสารระหว่างภาคส่วนด้านสุขภาพมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ขณะที่โครงการริเริ่มสุขภาพหนึ่งเดียวมีผลกระทบระดับโลก รายงานนี้ชี้ว่าผู้เล่นรายหลักในวงการสุขภาพ การแพทย์ และวิทยาศาสตร์ยังไม่มีการสนทนาว่าด้วยสุขภาพหนึ่งเดียวที่ดำเนินต่อเนื่องใ นเชิงลึก อีกทั้งยังฉายให้เห็นการสื่อสารที่จำกัดระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั ้น โดยเน้นย้ำความจำเป็นเร่งด่วนของการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้นเพื่อจัดการกับควา มท้าทายด้านสุขภาพระดับโลกที่ซับซ้อน
 
เกี่ยวกับเจพีเอ เฮลธ์
 
เจพีเอ เฮลธ์ (JPA Health) เป็นหน่วยงานอิสระที่ได้รับรางวัล ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2550 มีสำนักงานในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร โดยให้บริการเต็มรูปแบบในด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ และการรณรงค์ เมื่อไม่นานมานี้ เจพีเอ เฮลธ์ ได้รับรางวัลหน่วยงานแห่งปี (Agency of the Year) ประจำปี 2566 ของพีอาร์เดลี (PR Daily) บริษัทเป็นผู้นำในภาคสุขภาพสำหรับการทำงานที่ได้รับรางวัลในการออกแบบแคมเปญ รณรงค์ด้านสุขภาพที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและมอบผลลัพธ์ที่วัดประเมินได้  ทีมงานเจพีเอ เฮลธ์ มีใจรักในการช่วยให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพยิ่งขึ้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที www.jpa.com
 
เกี่ยวกับเกรเทล
 
เครื่องมือการสื่อสารแม่นยำ เกรเทล (GRETEL) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กร ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สำรวจภูมิทัศน์ที่ซับซ้อนของการสื่อสารด้านสุขภา พ โดยมอบมุมมองเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ระบุกระแสแนวโน้ม และทำความเข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกรเทลวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อระบุหัวข้อ กระแสแนวโน้ม และความต้องการในประเด็นทางสุขภาพที่จำเพาะ จึงเอื้อให้เกิดการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารประเด็นอย่างมุ่งเป้าและมีประสิทธ ิผลเพื่อมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 
เกี่ยวกับแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว
 
แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) เล็งเห็นความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงระหว่างกันของสุขภาพมนุษย์ สุขภาพสัตว์ และสุขภาพสิ่งแวดล้อม การป้องกันโรคและการติดตามเฝ้าระวังโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คนสามารถลดความเส ี่ยงของโรคระบาดร้ายแรง ขณะที่สุขภาพของสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อมนุษย์ สัตว์ และพืช โดยการตัดไม้ทำลายป่า มลภาวะ และภาวะโลกรวนส่งผลกระทบต่อทุกด้านในสุขภาพหนึ่งเดียว ในแง่นี้ ด้วยการคำนึงถึงประเด็นเหล่านี้แบบองค์รวม เราสามารถจัดการกับประเด็นปัญหาด้านสุขภาพระดับโลกที่ซับซ้อน และนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าสำหรับเราทั้งมวล [1,2]
 
อ้างอิง
 
World Health Organization: WHO (องค์การอนามัยโลก). One health (สุขภาพหนึ่งเดียว). https://www.who.int/ health-topics/one-health#tab=tab_1. เผยแพร่ 9 พฤษภาคม 2565
Centers for Disease Control and Prevention (ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ) . One Health Basics (พื้นฐานว่าด้วยสุขภาพหนึ่งเดียว). Centers for Disease Control and Prevention (ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ). เผยแพร่ 5 พฤศจิกายน 2561 https://www.cdc.gov/onehealth/basics/index.html
THE 17 GOALS | Sustainable Development (17 เป้าหมาย | การพัฒนาที่ยั่งยืน). https://sdgs.un.org/goals
รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/2262960/JPA23_One_Health_Report_page13. jpg
 
โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/1941041/4374667/JPA_Health_Logo.jpg  
 
ส่งโดย: IQ
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 1807  
   
49.49.240.*


Page(s) : 1 
Reply this Topic reserved for registed member only. Register • ข้อความและรูปภาพที่ท่านเห็นส่วนใหญ่ ได้ถูกส่งมาจาก ทางบ้าน
  ทางเว็บไซต์ Thaiclinic.com ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของข้อความและรูปภาพที่ถูกส่งมา

 • ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชนและส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ
  เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้นเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง
  ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

 • ถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมหรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล
  หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@thaiclinic.com หรือ กดแจ้งที่ปุ่ม
  "แจ้งลบกระทู้"
  เพื่อให้ทีมงานทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ครับ

ThaiClinic.Com . All Rights Reserved. !--BEGIN WEB STAT CODE-->

Powered by