แจ้งลบกระทู้ แจ้งเมื่อมีคนตอบกระทู้นี้ แนะนำกระทู้นี้ Print

 หัวข้อ 39822: เครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห่งชาติของอเมริกาเผยแพร่คู่มือฉบับใหม่  (จำนวนคนอ่าน 99 ครั้ง)
« เมื่อ: 10/31/23 เวลา 10:53:40 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

เครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห่งชาติของอเมริกา เผยแพร่คู่มือฉบับใหม่สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ยกระดับความสำคัญของคุณภาพชีวิตและการดูแลแบบประคับประคอง
 
 
เครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห่งชาติของอเมริกาเผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติสำหรับผู้ ป่วย มอบข้อมูลเกี่ยวกับการยกระดับสุขภาวะและลดความทุกข์กายทุกข์ใจของผู้ป่วยมะเ ร็ง โดยสามารถอ่านได้ที่ NCCN.org/patientguidelines
 
เครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห่งชาติ (National Comprehensive Cancer Network หรือ NCCN(R)) ของสหรัฐอเมริกา เผยแพร่คู่มือฉบับใหม่หลายฉบับที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร ็ง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการวางแผนดูแลผู้ป่วยจะสอดรับกับความต้องการและลำดั บความสำคัญของผู้ป่วยแต่ละคน โดยคู่มือแนวปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยว่าด้วยการดูแลแบบประคับประคอง (NCCN Guidelines for Patients(R): Palliative Care) ฉบับใหม่ได้รับการเผยแพร่ในวันนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มแหล่งข้อมูลสำหรับการดูแลแบบประคับประคอง และในเร็ว ๆ นี้จะมีการเผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยว่าด้วยอาการเหนื่อยล้าและม ะเร็ง (NCCN Guidelines for Patients: Fatigue and Cancer) ฉบับใหม่ พร้อมด้วยคู่มือแนวปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยว่าด้วยการรับมือกับความทุกข์ใจระหว ่างการรักษาโรคมะเร็ง (NCCN Guidelines for Patients(R): Distress During Cancer Care)
 
มูลนิธิเครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห่งชาติ (NCCN Foundation(R)) มอบเงินทุนสนับสนุนการจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยเหล่านี้ โดยคู่มือทุกฉบับสามารถอ่านได้ฟรีที่ NCCN.org/patientguidelines หรือทางแอปพลิเคชันคู่มือแนวปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง (NCCN Patient Guides for Cancer App)
 
"ผู้ป่วยมะเร็งควรได้ใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งไม่ใช่แค่การรักษาโรคมะเร็งเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการช่วยเหลือผู้ป่วยที่เผชิญกับอาการหรือความยากลำบากทั้งทาง ร่างกายและจิตใจ" คุณจีนา คุก (Gena Cook) ซีอีโอของคาลิเปอร์ เฮลท์ (Kaliper Health) ผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิเครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห่งชาต ิ กล่าว "มูลนิธิเครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห่งชาติมุ่งมั่นที่จะมอบเครื่องมือเพื่อส่ง เสริมและสนับสนุนให้ยึดความต้องการทางอารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ รวมถึงค่านิยม ความเชื่อ และวัฒนธรรมของผู้ป่วยมะเร็งและผู้ดูแล เป็นหัวใจสำคัญของการวางแผนดูแลผู้ป่วย"
 
"คู่มือแนวปฏิบัติเหล่านี้จะช่วยยกระดับคุณภาพการดูแลและคุณภาพชีวิตของผู้ป ่วย ตลอดจนช่วยเหลือครอบครัวและผู้ดูแลเช่นกัน" คุณโจแอนนา โดแรน (Joanna Doran) ซีอีโอของทริอาจ แคนเซอร์ (Triage Cancer) กล่าว "เราสามารถยกระดับประสบการณ์ของผู้ป่วยได้ด้วยการมุ่งเน้นสุขภาพและสุขภาวะโ ดยรวมของผู้ป่วย ไม่ใช่แค่รักษาโรคเพียงอย่างเดียว รวมถึงช่วยเหลือผู้ดูแลในการรับมือกับผลกระทบของการจัดการกับโรค"
 
คู่มือแนวปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยได้รับรางวัลมากมายจากการให้ข้อมูลที่มีประโย ชน์แก่ผู้ป่วย เช่น รางวัลความเป็นเลิศด้านการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยมะเร็ง (Excellence in Cancer Patient Education) จากเครือข่ายการให้ความรู้ผู้ป่วยมะเร็ง (Cancer Patient Education Network หรือ CPEN) ซึ่งก่อตั้งโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ (National Cancer Institute หรือ NCI) นอกจากนี้ การศึกษาอิสระยังพบว่าคู่มือแนวปฏิบัติเหล่านี้จัดอยู่ในกลุ่มแหล่งข้อมูลที ่น่าเชื่อถือที่สุดในบรรดาแหล่งข้อมูลโรคมะเร็งทางออนไลน์
 
คู่มือแนวปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยอ้างอิงมาจากคู่มือแนวปฏิบัติทางคลินิกด้านมะ เร็งวิทยา (NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology หรือ NCCN Guidelines(R)) ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดสำหรับกำหนดทิศทางและนโยบายเชิงคลินิกในการจัดการกับโ รคมะเร็ง อีกทั้งยังเป็นคู่มือแนวปฏิบัติทางคลินิกที่ละเอียดที่สุดและอัปเดตบ่อยที่ส ุดในวงการแพทย์ทุกแขนง
 
คู่มือแนวปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยประกอบด้วยข้อมูลการรักษาที่มีหลักฐานอ้างอิง และได้รับฉันทามติจากผู้เชี่ยวชาญ เช่นเดียวกับคู่มือแนวปฏิบัติทางคลินิก แต่เรียบเรียงขึ้นเพื่อผู้ป่วยมะเร็งและผู้ดูแลโดยเฉพาะ โดยแต่ละฉบับมีการอธิบายคำศัพท์ทางการแพทย์ พร้อมด้วยคำถามที่แนะนำให้ถามระหว่างพบแพทย์
 
"ผู้ป่วยอาจเคยได้ฟังหรืออ่านเกี่ยวกับความเชื่อต่าง ๆ และแนวปฏิบัติที่ไม่ค่อยมีหลักฐานอ้างอิง ด้วยเหตุนี้ คู่มือแนวปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยจะช่วยชี้นำผู้ป่วยไปสู่แนวปฏิบัติที่มีหลักฐ านเชื่อถือได้มากที่สุด" ดร.แคทเธอรีน แจนโควสกี (Catherine Jankowski) จากศูนย์มะเร็งแห่งมหาวิทยาลัยโคโลราโด (University of Colorado Cancer Center) ผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติว่าด้วยอาการเหนื่อยล้ าในผู้ป่วยมะเร็ง (NCCN Guidelines(R) Panel for Cancer-Related Fatigue) กล่าว "ยกตัวอย่างเช่น ในแง่ของการจัดการกับอาการเหนื่อยล้าในผู้ป่วยมะเร็ง มีหลักฐานสนับสนุนประโยชน์ของการทำกิจกรรมทางกายอย่างชัดเจน แม้จะเป็นการทำกิจกรรมในระดับต่ำก็ตาม"
 
ดร.แจนโควสกีอธิบายว่า คู่มือแนวปฏิบัติทางคลินิกว่าด้วยการดูแลแบบประคับประคองหลายฉบับของ NCCN มีความสอดคล้องกัน ยกตัวอย่างเช่น มีการระบุว่าอาการเหนื่อยล้าอาจก่อให้เกิดความทุกข์ใจ และความทุกข์ใจก็ก่อให้เกิดอาการเหนื่อยล้าได้เช่นกัน บางครั้งผู้ป่วยรู้สึกแปลกใจที่อาการเหนื่อยล้าส่งผลเรื้อรังอย่างมาก อีกทั้งยังเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทั้งระหว่างหรือหลังการรักษา
 
"การดูแลแบบประคับประคองทำให้เห็นภาพรวมในการรับมือกับโรคมะเร็งในทุกแง่มุม ของการดูแล เริ่มตั้งแต่การวินิจฉัยโรค" นพ.โทบี แคมป์เบลล์ (Toby Campbell) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จากศูนย์มะเร็งคาร์โบนแห่งมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน (University of Wisconsin Carbone Cancer Center) ผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติว่าด้วยการดูแลแบบป ระคับประคอง (NCCN Guidelines(R) Panel for Palliative Care) กล่าว "ผู้ดูแลสามารถเป็นตัวแทนของผู้ป่วยแต่ละคนตลอดช่วงที่เกิดภาวะที่ซับซ้อนต่ าง ๆ คู่มือแนวปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยแต่ละฉบับจะช่วยเอื้อให้เกิดการสนทนา และตอกย้ำว่าผู้ป่วยมะเร็งสามารถตัดสินใจเลือกการรักษาตามลำดับความสำคัญของ แต่ละคนได้ นอกจากนี้ การดูแลแบบประคับประคองยังเป็นการรับมือกับอาการต่าง ๆ และช่วยให้ผู้ป่วย "ฟันฝ่าพายุ" ได้ง่ายขึ้น"
 
ดร.แคมป์เบลล์เน้นย้ำว่า การดูแลแบบประคับประคองเป็นส่วนสำคัญของการรักษามะเร็งครบวงจรในผู้ป่วยทุกก ลุ่มอายุ ระยะของโรค หรือความจำเป็นในการรักษาด้วยวิธีอื่น ๆ เขาระบุว่า การศึกษาวิจัยหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาบ่งชี้ว่า การดูแลแบบประคับประคองสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิผลผ่านการพบแพทย์ทางวิดีโ อ จึงช่วยลดภาระของผู้ป่วยในการเดินทางไปยังโรงพยาบาล
 
นอกจากนี้ ชุดคู่มือแนวปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยว่าด้วยการดูแลแบบประคับประคอง ยังประกอบด้วยหนังสือคู่มือที่ให้ความสำคัญกับผลข้างเคียงจากการรักษา เช่น อาการคลื่นไส้และอาเจียน ภาวะลิ่มเลือด ภาวะโลหิตจาง และอาการไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันบำบัด รวมทั้งมีคู่มือแนวปฏิบัติสำหรับการดำรงชีวิต ซึ่งประกอบด้วยคำแนะนำเพื่อการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ และข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกับผลกระทบระยะยาวจากมะเร็ง ขณะนี้ คลังคู่มือแนวปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยมีหนังสือคู่มือรวมทั้งหมด 70 เล่ม ประกอบด้วยแนวทางการป้องกัน การตรวจ และการรักษาโรคมะเร็งแทบทุกชนิด โดยหลายเล่มมีให้บริการในหลายภาษา
 
กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ NCCN.org/patientresources เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพยากรข้อมูลฟรีทั้งหมดของ NCCN ซึ่งจะช่วยมอบพลังให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งและผู้ดูแล โดยมีคลิปวิดีโอและการสัมมนาออนไลน์ด้วย
 
เกี่ยวกับเครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห่งชาติ
เครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห่งชาติ (National Comprehensive Cancer Network(R) หรือ NCCN(R)) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เกิดจากความร่วมมือของบรรดาศูนย์มะเร็งชั้นนำใ นสหรัฐอเมริกา ซึ่งอุทิศตนเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วย การวิจัย และการศึกษา โดยมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเสมอภาค และการเข้าถึงการรักษา เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งมีชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ NCCN ได้เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติทางคลินิกด้านมะเร็งวิทยา (NCCN Guidelines(R)) เพื่อให้คำแนะนำที่โปร่งใส มีหลักฐานอ้างอิง และได้รับฉันทามติจากผู้เชี่ยวชาญในการป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง รวมทั้งดูแลรักษาแบบประคับประคอง โดยได้รับการยอมรับว่าเป็นมาตรฐานในการกำหนดนโยบายและทิศทางการรักษาโรคมะเร ็ง อีกทั้งยังเป็นคู่มือแนะนำแนวทางปฏิบัติทางคลินิกที่ละเอียดที่สุดและอัปเดต บ่อยที่สุดในวงการแพทย์ ขณะเดียวกันยังมีคู่มือแนวปฏิบัติสำหรับผู้ป่วย (NCCN Guidelines for Patients(R)) ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาโรคมะเร็งอย่างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ดูแล ผ่านการสนับสนุนจากมูลนิธิเครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห่งชาติ (NCCN Foundation(R)) นอกจากนี้ NCCN ยังพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง โครงการระดับโลก นโยบาย ความร่วมมือด้านการวิจัย และเอกสารทางวิชาการด้านมะเร็งวิทยา สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ NCCN.org
 
เกี่ยวกับมูลนิธิเครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห่งชาติ
มูลนิธิเครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห่งชาติ (NCCN Foundation) สนับสนุนผู้ป่วยมะเร็งและผู้ดูแลด้วยการมอบคำแนะนำที่ไม่มีอคติจากผู้เชี่ยว ชาญด้านมะเร็งระดับแนวหน้าของโลก ผ่านคลังคู่มือแนวปฏิบัติสำหรับผู้ป่วย (NCCN Guidelines for Patients(R)) พร้อมด้วยทรัพยากรการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยในรูปแบบอื่น ๆ นอกจากนี้ ทางมูลนิธิยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งด้วยการให้เงินทุนสนับสนุ นนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพของประเทศ ซึ่งอยู่ในแนวหน้าของการวิจัยโรคมะเร็ง สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ nccnfoundation.org
 
สื่อมวลชนกรุณาติดต่อ
ราเชล ดาร์วิน (Rachel Darwin)
โทร. 267-622-6624
อีเมล: darwin@nccn.org  
 
โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/441768/4361009/NCCN_Logo.jpg
ส่งโดย: IQ
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 1807  
   
49.49.224.*


Page(s) : 1 
Reply this Topic reserved for registed member only. Register • ข้อความและรูปภาพที่ท่านเห็นส่วนใหญ่ ได้ถูกส่งมาจาก ทางบ้าน
  ทางเว็บไซต์ Thaiclinic.com ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของข้อความและรูปภาพที่ถูกส่งมา

 • ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชนและส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ
  เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้นเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง
  ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

 • ถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมหรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล
  หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@thaiclinic.com หรือ กดแจ้งที่ปุ่ม
  "แจ้งลบกระทู้"
  เพื่อให้ทีมงานทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ครับ

ThaiClinic.Com . All Rights Reserved. !--BEGIN WEB STAT CODE-->

Powered by