แจ้งลบกระทู้ แจ้งเมื่อมีคนตอบกระทู้นี้ แนะนำกระทู้นี้ Print

 หัวข้อ 39741: เอ็นอีซี ประเทศไทย, ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ ใช้แพลตฟอร์มสุขภาพ  (จำนวนคนอ่าน 123 ครั้ง)
« เมื่อ: 07/29/23 เวลา 10:04:18 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

เอ็นอีซี ประเทศไทย และศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ เตรียมทดลองใช้แพลตฟอร์มสุขภาพดิจิทัล
 
 
บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด หรือเอ็นอีซี ประเทศไทย ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ ( MoU) กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสน ับสนุนระบบการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลแห่งนี้
 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นโรงพยาบาลชั้นนำ ที่ให้การรักษาพยาบาลได้ครอบคลุมทุกสาขา ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งได้รับความไว้วางใจจาก ประชาชนในพื้นที่จำนวนมาก ที่มารับบริการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นประจำ โดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อน วินิจฉัยยาก และมักต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องจากทีมสหสาขาวิชาชีพ ด้วยเหตุนี้จึงมีการจัดตั้งศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ เพื่อยกระดับศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะในเรื่องบริการผู้สูงอายุแผนกผู้ป่วยนอก ( OPD) บริการดูแลแบบมาเช้าเย็นกลับ (Day Care) บริการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุ (Rehab) บริการดูแลระยะยาว (Long Term Care) บริการดูแลระยะกลาง (Intermediate Care) และการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)
 
ทั้งสององค์กรจะร่วมกันพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อแปลงบันทึกและแผนการรักษาทั้งหมดให้เป็นดิจิทัล ซึ่งระบบที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้จะทำหน้าที่ในการแปลงข้อมูลสุขภาพให้เป็นดิจ ิทัล ทำให้ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพสามารถสร้างแผนการดูแลแบบดิจิทัลที่ครอบ คลุมได้ และเอื้อให้สื่อสารระหว่างสมาชิกในครอบครัวและผู้ป่วยสูงอายุให้เป็นไปได้ดี และง่ายขึ้น
 
นายอิชิโร คูริฮาระ ประธานบริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) กล่าวว่า "เรามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ เพื่อผลักดันการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เนื่องจากสังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างมากอันเป็นผลจากจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่สูงขึ้ น บันทึกความเข้าใจฉบับนี้จึงสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นของเรา ในการยกระดับประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ป่วยที่ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์"
 
นายคูริฮาระ กล่าวเสริมว่า "เรายินดีเป็นอย่างยิ่งกับการทำงานร่วมกันระหว่างสองทีม และตั้งใจจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับศูนย์ฯ เพื่อให้ต้นแบบที่ดีขององค์กรแห่งนี้"
 
สำหรับความร่วมมือนี้ เอ็นอีซีได้ผสานเทคโนโลยี IoT มาใช้ในโรงพยาบาลแห่งนี้ ซึ่งออกแบบมาเพื่อตรวจจับการลื่นล้มหรือเสียหลักโดยเฉพาะ เทคโนโลยีตรวจจับการล้มที่ว่านี้ช่วยให้ผู้ให้บริการด้านการแพทย์ตั้งรับเหต ุการณ์และดูแลผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ เอ็นอีซีจะนำแอปพลิเคชันมาใช้เป็นระบบแจ้งเตือน เพื่อแจ้งผู้ดูแลและญาติของผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน เช่น เมื่อหกล้มหรือสุขภาพของผู้ป่วยทรุดลงอย่างกะทันหัน
 
เอ็นอีซี ประเทศไทย และศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ ผนึกกำลังทางกลยุทธ์ พร้อมปฏิวัติภูมิทัศน์ด้านการดูแลสุขภาพ โดยใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อยกระดับการดูแลผู้ป่วย เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างผลลัพธ์ด้านสุขภาพโดยรวมให้ดีขึ้น ความพยายามในการทำงานร่วมกันนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ในอุตสาหกรร ม นำเสนอรูปแบบการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืนซึ่งให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีข องผู้ป่วย และตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของประชากรสูงวัยในประเทศไทย
 
นอกจากนี้ ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารเวชศาสตร์ผู้สูงอายุเพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบในก ารดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างครบวงจร ทั้งยังทำหน้าที่เป็นศูนย์วิจัย ส่งเสริมนวัตกรรมและเปิดโอกาสทางการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะสุดท้าย โครงการนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการได้ในปี 2568 โดยจะรองรับผู้สูงอายุได้ถึง 200 เตียง
 
เกี่ยวกับบริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
 
บริษัทเอ็นอีซีเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเมื่อปี 2505 ด้วยการเปิดสำนักงานประสานงาน ก่อนจะเปิดบริษัทเอ็นอีซี ประเทศไทย และเอ็นอีซี คอมมิวนิเคชั่น ประเทศไทย ( NCOT) ในปี 2530 และ 2531 ตามลำดับ
 
บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2546 ด้วยการควบรวมทั้ง 3 บริษัทนี้ เพื่อให้บริการในฐานะบริษัทที่ปรึกษาและให้บริการด้านเทคโนโลยีไอทีอย่างมือ อาชีพในประเทศไทย เรามีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงให้บริการโซลูชั่นเชิงเทคนิคที่เหนือชั้น และส่งเสริมประสบการณ์ของลูกค้าในด้านการสื่อสารแบบครบวงจร ความปลอดภัยทางไซเบอร์ โครงสร้างพื้นฐาน แพลตฟอร์มไอที นอกจากนี้ยังมีโซลูชั่นอุตสาหกรรมการผลิต โซลูชันการค้าปลีก และโซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อสังคมที่ยั่งยืน บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งสร้างสังคมที่เชื่อมต่อคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และสร้างความยั่งยืนระยะยาวในสังคมของเรา
 
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :  https://th.nec.com  
 
เฟซบุ๊ก :  https://www.facebook.com/NECCorporationThailand/  
 
บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
Artittaya Eurfur
02-259-1192 ต่อ 2800
อีเมล:  artittayae@nec.co.th
 
เอ็นอีซี เอเชีย แปซิฟิก ( NEC Asia Pacific)
Bevan Chen
+65 6379 2756
+65 9615 7590
อีเมล:  bevan_chen@nec.com.sg
 
รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/2163717/Media2.jpg
คำบรรยายภาพ - ตัวแทนในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การทดสอบใช้งานแอปพลิเคชันสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ
 
https://mma.prnewswire.com/media/2163717/Media2.jpg" alt="" border="0">
ส่งโดย: IQ
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 1807  
   
49.49.224.*


« ความเห็นที่ #1 เมื่อ: 08/02/23 เวลา 21:33:06 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

ส่งโดย: Meeraksa
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 511  
   
49.228.96.*


Page(s) : 1 


แจ้งลบกระทู้ แจ้งเมื่อมีคนตอบกระทู้นี้ แนะนำกระทู้นี้ PrintReply this Topic reserved for registed member only. Register • ข้อความและรูปภาพที่ท่านเห็นส่วนใหญ่ ได้ถูกส่งมาจาก ทางบ้าน
  ทางเว็บไซต์ Thaiclinic.com ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของข้อความและรูปภาพที่ถูกส่งมา

 • ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชนและส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ
  เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้นเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง
  ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

 • ถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมหรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล
  หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@thaiclinic.com หรือ กดแจ้งที่ปุ่ม
  "แจ้งลบกระทู้"
  เพื่อให้ทีมงานทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ครับ

ThaiClinic.Com . All Rights Reserved. !--BEGIN WEB STAT CODE-->

Powered by