แจ้งลบกระทู้ แจ้งเมื่อมีคนตอบกระทู้นี้ แนะนำกระทู้นี้ Print

 หัวข้อ 39634: เซอร์เวียร์ เผยโครงการทดลองอินดิโก ระยะที่ 3 บรรลุผลลัพธ์หลัก  (จำนวนคนอ่าน 89 ครั้ง)
« เมื่อ: 03/19/23 เวลา 11:03:00 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ


คะแนนสะสม: 22980 แต้ม
ความคิดเห็น: 4,546
เรทกระทู้
เซอร์เวียร์ เผยโครงการทดลองอินดิโก ระยะที่ 3 บรรลุผลลัพธ์หลัก
« เมื่อ: วันนี้ 09:56 น »
 
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ แก้ไขข้อความแก้ไข ลบข้อความลบทิ้ง
  Send E-mail
 
ความสำเร็จที่มีนัยสำคัญทางคลินิกอย่างการบรรลุผลลัพธ์หลักและผลลัพธ์รอง ถือเป็นความก้าวหน้าสำคัญครั้งแรกในรอบกว่า 20 ปี สำหรับการรักษาเนื้องอกในสมองชนิดไกลโอมาระดับความรุนแรงต่ำ
การบรรลุผลลัพธ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการวิเคราะห์ก่อนการวิจัยสิ้นสุด
ยาวอราซิเดนิบได้รับสถานะฟาสต์แทร็กจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหร ัฐอเมริกา
เซอร์เวียร์ (Servier) เครือบริษัทเภสัชกรรมระดับโลก ประกาศว่า โครงการศึกษาทดลองทางคลินิกอินดิโก (INDIGO) ระยะที่ 3 ซึ่งศึกษาการใช้ยาวอราซิเดนิบ (vorasidenib) เป็นยารักษาตัวเดียวสำหรับผู้ป่วยเนื้องอกสมองชนิดไกลโอมา (glioma) ระดับความรุนแรงต่ำที่มีการกลายพันธุ์ของยีน IDH ซึ่งมีโรคหลงเหลืออยู่หรือกลับมาเป็นซ้ำใหม่ ได้บรรลุผลลัพธ์หลักด้านอัตราการอยู่รอดโดยโรคสงบ (Progression Free Survival หรือ PFS) และผลลัพธ์รองด้านระยะเวลาก่อนการรักษาครั้งถัดไป (Time to Next Intervention หรือ TTNI) โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ก่อนการวิจัยสิ้นสุดนี้ มีนัยสำคัญทั้งในทางสถิติและทางคลินิก
 
"ความก้าวหน้าด้านการรักษาเนื้องอกสมองไกลโอมาระดับความรุนแรงต่ำได้หยุดนิ่ งมาเป็นเวลานานหลายสิบปีแล้ว ผลลัพธ์ของโครงการศึกษาทดลองอินดิโก ระยะที่ 3 ซึ่งบรรลุทั้งผลลัพธ์หลักด้านอัตราการอยู่รอดโดยโรคสงบและผลลัพธ์รองด้านระย ะเวลาก่อนการรักษาครั้งถัดไป ได้มอบโอกาสในการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์การรักษาผู้ป่วยเนื้องอกสมองไกลโอมา ระดับความรุนแรงต่ำที่มีการกลายพันธุ์ของยีน IDH ด้วยวิธีการรักษาแบบมุ่งเป้าเป็นครั้งแรก" พญ.ซูซาน ปันทยา (Susan Pandya) รองประธานฝ่ายการพัฒนาทางคลินิก และหัวหน้าแผนกกระบวนการเมตาบอลิซึมของเซลล์มะเร็ง ฝ่ายการพัฒนาระดับโลกด้านมะเร็งวิทยาและภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง บริษัท เซอร์เวียร์ กล่าว "เราขอขอบคุณผู้ป่วย ผู้ดูแล ผู้วิจัย และทีมศึกษาวิจัย ที่ทำให้ความสำเร็จอันน่าทึ่งในครั้งนี้เกิดขึ้นได้ด้วยการมีส่วนร่วมในโครง การศึกษาทดลองทางคลินิกอินดิโก"
 
การวิเคราะห์ก่อนการวิจัยสิ้นสุด ซึ่งมีการกำหนดไว้ล่วงหน้าตอนออกแบบโครงการศึกษาทดลองอินดิโก ได้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่มีนัยสำคัญทางสถิติและทางคลินิกทั้งในแง่ของอั ตราการอยู่รอดโดยโรคสงบและระยะเวลาก่อนการรักษาครั้งถัดไป ในผู้ป่วยที่ได้รับการสุ่มให้ยาวอราซิเดนิบเป็นยารักษาตัวเดียว เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ได้รับการสุ่มให้ได้รับยาหลอก โดยผู้ป่วยที่เข้าร่วมในโครงการศึกษาอินดิโกคือผู้ที่มีเนื้องอกโอลิโกเดนโด รไกลโอมา (oligodendroglioma) หรือเนื้องอกแอสโตรไซโตมา (astrocytoma) ระดับ 2 ที่มีการกลายพันธุ์ของยีน IDH1 หรือ IDH2 ซึ่งมีโรคหลงเหลืออยู่หรือกลับมาเป็นซ้ำใหม่ และเคยผ่านการรักษาด้วยการผ่าตัดเพียงอย่างเดียวก่อนเข้าร่วมการศึกษา ซึ่งผลปรากฏว่า คุณสมบัติความปลอดภัยของยาวอราซิเดนิบในการเป็นยารักษาตัวเดียวนั้น มีความสอดคล้องกับข้อมูลที่มีการเผยแพร่ก่อนหน้านี้
 
"ความสำเร็จในการรักษาครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่ยืนยันอย่างเป็นรูปธรรมถึงความสำเร็จของกลยุทธ์กา รรักษาโรคมะเร็งของเรา ซึ่งมุ่งเน้นในการรักษาโรคมะเร็งที่ซับซ้อนและยากต่อการรักษาอย่างเช่นชนิดท ี่มีการกลายพันธุ์ของยีน IDH" ดร.นพ.แพทริค เธอราส (Patrick Therasse) รองประธานและหัวหน้าแผนกการบริหารจัดการวงจรของโรคและโรคระยะสุดท้าย ฝ่ายมะเร็งวิทยาและภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง บริษัท เซอร์เวียร์ กล่าว "ผลลัพธ์จากโครงการศึกษาทดลองอินดิโก ระยะที่ 3 มอบความหวังให้แก่ผู้ป่วยเนื้องอกสมองไกลโอมาระดับความรุนแรงต่ำที่มีการกลา ยพันธุ์ของยีน IDH ว่าอาจมีทางเลือกใหม่ในการรักษาเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 20 ปี"
 
ผลลัพธ์ของโครงการศึกษาทดลองอินดิโก ระยะที่ 3 จะนำเสนอในการประชุมทางการแพทย์ที่กำลังจะจัดขึ้น
 
เนื่องจากการรับผู้ป่วยเข้าร่วมการทดลองและการวิเคราะห์ก่อนการวิจัยสิ้นสุด ได้ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว โครงการศึกษาทดลองอินดิโกจึงมีความคืบหน้าก่อนกำหนดมาก ขณะนี้เซอร์เวียร์กำลังดำเนินการกำหนดเวลาสำหรับการยื่นขออนุญาตและปรับกำลั งการผลิตยาวอราซิเดนิบ
 
เกี่ยวกับโครงการศึกษาทดลองอินดิโก ระยะที่ 3
 
อินดิโก (INDIGO) เป็นการศึกษาระยะที่ 3 แบบสุ่ม ปกปิดข้อมูลสองทาง ควบคุมด้วยยาหลอก และดำเนินการในศูนย์หลายแห่ง เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาวอราซิเดนิบกับยาหลอกในผู้เข้าร่วมการศึกษ าที่เป็นเนื้องอกสมองชนิดไกลโอมาระดับ 2 ที่มีการกลายพันธุ์ของยีน IDH1 หรือ IDH2 ซึ่งมีโรคหลงเหลืออยู่หรือกลับมาเป็นซ้ำใหม่ และเคยผ่านการรักษาด้วยการผ่าตัดเพียงอย่างเดียวก่อนเข้าร่วมการศึกษา (NCT04164901)
 
เกี่ยวกับเนื้องอกสมองไกลโอมา [1]
 
ไกลโอมาคือเนื้องอกที่เกิดจากเซลล์เกลีย (glial cell) หรือเซลล์ตั้งต้นในระบบประสาทส่วนกลาง ในปี 2564 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้แบ่งประเภทเนื้องอกไกลโอมาออกเป็น 4 กลุ่ม หนึ่งในนั้นคือไกลโอมาชนิดแพร่กระจายในผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นเนื้อร้ายในสมองชนิดปฐมภูมิที่พบมากที่สุดในผู้ใหญ่ โดยพยาธิกำเนิดและการพยากรณ์โรคของเนื้องอกเหล่านี้มักเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิ ดกับการกลายพันธุ์ (หรือการไม่กลายพันธุ์) ของยีน IDH และต้องมีการตรวจทางโมเลกุลเพื่อวินิจฉัยโรคอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ณ ปี 2564 ไกลโอมาชนิดแพร่กระจายในผู้ใหญ่ได้รับการแบ่งย่อยเป็นสามชนิด ได้แก่
 
แอสโตรไซโตมา (Astrocytoma) ที่มีการกลายพันธุ์ของยีน IDH (ความรุนแรงระดับ 2-4 จากการจัดระดับของ WHO)
โอลิโกเดนโดรไกลโอมา (Oligodendroglioma) ที่มีการกลายพันธุ์ของยีน IDH แบบขาดโครโมโซม 1p19q (ความรุนแรงระดับ 2-3 จากการจัดระดับของ WHO)
ไกลโอบลาสโตมา (Glioblastoma) ที่ไม่มีการกลายพันธุ์ของยีน IDH (ความรุนแรงระดับ 4 จากการจัดระดับของ WHO)
[1] Neuro Oncology. The 2021 WHO Classification of Tumors of the Central Nervous System: a summary. https://academic.oup.com/neuro-oncology/article/23/8/1231/6311214 Last accessed-3.13.23
 
สื่อมวลชนกรุณาติดต่อ
เครือบริษัทเซอร์เวียร์
เอริก ฟอห์เลน-เวล (Eric Fohlen-Weill)
อีเมล: presse@servier.com
 
สหรัฐอเมริกา
เนธาน เมลลอร์ (Nathan Mellor)
อีเมล: nathan.mellor@servier.com
 
อ่านข่าวฉบับเต็มได้ที่
https://www.thaipr.net/health/3314545
ส่งโดย: IQ
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 1741  
   
101.108.150.*


Page(s) : 1 
Reply this Topic reserved for registed member only. Registerclinic
 • ข้อความและรูปภาพที่ท่านเห็นส่วนใหญ่ ได้ถูกส่งมาจาก ทางบ้าน
  ทางเว็บไซต์ Thaiclinic.com ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของข้อความและรูปภาพที่ถูกส่งมา

 • ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชนและส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ
  เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้นเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง
  ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

 • ถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมหรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล
  หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@thaiclinic.com หรือ กดแจ้งที่ปุ่ม
  "แจ้งลบกระทู้"
  เพื่อให้ทีมงานทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ครับ

ThaiClinic.Com . All Rights Reserved. !--BEGIN WEB STAT CODE-->

Powered by