แจ้งลบกระทู้ แจ้งเมื่อมีคนตอบกระทู้นี้ แนะนำกระทู้นี้ Print

 หัวข้อ 39631: ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ชวนร่วมโครงการ "ได้โอกาส ให้โอกาส"  (จำนวนคนอ่าน 262 ครั้ง)
« เมื่อ: 03/15/23 เวลา 12:06:40 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

IQ-01.png
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ชวนร่วมโครงการ "ได้โอกาส ให้โอกาส" ระดมทุนเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัด - สร้างอาคารหอผู้ป่วยใน
 
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวน
ร่วมเป็นหนึ่งในโครงการ “ได้โอกาส ให้โอกาส” ระดมทุนเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดให้ทันสมัยและ
ก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วยในหลังที่ 2 พร้อมขยายขนาดบริการเป็น 400 เตียง ดูแลผู้ป่วยแบบครบวงจรทุกมิติ  
ชูมาตรฐานการรักษาเดียวกับศิริราช
 
https://sv1.img.in.th/U3a0Mt.png
 
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เริ่มเปิดให้บริการประชาชนเป็นครั้งแรก เมื่อปี 2549 เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดลให้บริการทางการแพทย์ทั่วไป และรักษาโรคเฉพาะทางที่ไม่ซับซ้อน โดยให้บริการพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ครอบคลุม 8 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ์ จนกระทั่งในปี 2560 สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีมติให้ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก อยู่ภายใต้การดูแลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขยายการรักษาให้ครอบคลุมทุกแผนก รวมถึงการบริการทางการแพทย์ในรูปแบบใหม่ๆ  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการรักษาผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการเปิดให้มีการฝึกอบรมนักเรียนแพทย์และนักศึกษาสหวิชาชีพของมหาวิทย าลัยมหิดล เพื่อผลิตบุคลากรด้านการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ
รองรับงานบริการการรักษาผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น
 
 
 
รศ.นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก กล่าวว่า  
ตลอดการดำเนินงาน 15 ปีที่ผ่านมา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านการรักษาโรค
ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย พัฒนาความสามารถ
ของบุคลากรในโรงพยาบาล ตลอดจนยกระดับมาตรฐานการให้บริการให้เทียบเท่าโรงพยาบาลเอกชน  
ทำให้มีผู้ป่วยเข้ามารับบริการเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 ศูนย์การแพทย์ฯ ขยายงานบริการด้านการแพทย์และรองรับผู้ป่วยนอกได้ 500,000 ครั้งต่อปี และรองรับผู้ป่วยในได้กว่า 6,000 ราย และคาดว่าในอนาคตจะมีผู้ป่วย ในเขตกรุงเทพมหานครรวมถึงชุมชนชานเมืองและจังหวัดใกล้เคียงเข้ามารับบริการเ พิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ศูนย์การแพทย์ฯ จึงให้ความสำคัญกับการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาแก่ประชาชนให้ได้มากที่สุด
 
 
 
“การรักษาที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มีมาตรฐานเดียวกันกับโรงพยาบาลศิริราช แม้จะเป็นโรงพยาบาลรัฐแต่เรามีนโยบายทำงานร่วมกับเอกชน เรามีศูนย์บริการทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียง อาทิ  
ศูนย์ล้างไต ศูนย์ตรวจการนอนหลับ ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าตามโรงพยาบาลขนาดใหญ่ผู้ป่วยต้องรอคิวนาน  
ขณะที่การตรวจรักษาในโรงพยาบาลเอกชนมีราคาแพง ดังนั้น เราจึงเป็นทางเลือกให้ผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ดีที่สุดที่เราจะให้ได้ในราคารัฐบาล เราทำให้คนรอดชีวิตไปเยอะด้วยคำว่า “ถูก เร็ว ดี”  
ซึ่งนอกจากงานด้านการบริการแล้ว ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ยังวางแผนการพัฒนาคุณภาพในทุกมิติ
ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอนทางการแพทย์
แก่นักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อผลิตเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมารับใช้สังคม  
พร้อมกันนี้ยังต้องพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ทันสมัยและเพียงพอที่จะรองร ับผู้ป่วยได้มากขึ้น  
เราวางแผนที่จะปรับปรุงห้องผ่าตัด ก่อสร้างหอพักผู้ป่วยในและขยายเตียงเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษา การตรวจวินิจฉัย ที่มีประสิทธิภาพ และขยายโอกาสการเข้าถึงการรับการรักษาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 
 
 
รศ.นพ.ธีระ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับห้องผ่าตัดของศูนย์การแพทย์ฯ ในปัจจุบันจำนวน 15 ห้อง  
มีสภาพเสื่อมโทรมตามระยะเวลาที่ใช้งาน จึงมีแผนปรับปรุงห้องผ่าตัดให้มีระบบและเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อที่จะเตรียมการสำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องผ่าตัดได้มากขึ้น โดยคาดว่าจะใช้เงินงบประมาณในการปรับปรุงราว 50 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะสร้างอาคารหอผู้ป่วยในหลังที่ 2 ซึ่งจะทำให้ศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก สามารถรองรับผู้ป่วยในจากเดิม 200 เตียง เป็น 400 เตียงในอนาคต โดยตั้งงบประมาณ
การสร้างอาคารหอผู้ป่วยในทั้งสิ้นอยู่ที่ประมาณ 320 ล้านบาท จึงต้องการระดมทุนงบประมาณในส่วนนี้เพื่อที่จะให้การดูแลผู้ป่วยของเราได้คร บวงจรทุกมิติมากขึ้น
 
 
“ผมเชื่อมั่นว่า ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาระบบการบริการ การปรับปรุงพื้นที่ และเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งให้บุคลากรของศูนย์การแพทย์ฯ จะสร้างโอกาสการเข้าถึงการแพทย์คุณภาพสูงให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภา พ จึงอยากเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายร่วมเป็นหนึ่งในโครงการ “ได้โอกาส ให้โอกาส” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโอกาส ให้ทุกชีวิตได้ไปต่อ การระดมทุนครั้งนี้จะทำให้เราสามารถมีห้องผ่าตัด
ที่มีคุณภาพมาตรฐานในปริมาณที่มากขึ้น ขยายขนาดการบริการผู้ป่วยใน ให้คนไข้ได้รับการผ่าตัดที่รวดเร็ว ทันท่วงที และเพื่อที่จะให้คนเหล่านั้นได้กลับไปเป็นกำลังหลักให้ครอบครัว และทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม” ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก กล่าว
 
 
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้โอกาส ด้วยการบริจาคสมทบทุน “ปรับปรุงห้องผ่าตัด และสร้าง
อาคารหอผู้ป่วยใน” ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 901-7-05611-1  
ชื่อบัญชี ศิริราชมูลนิธิ สร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก    
กองทุน สร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระยะที่ 2
(ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ตามกรมสรรพากรกำหนด)เว็บไซต์ https://www.gj.mahidol.ac.th/main/donation                    
สอบถามข้อมูลโทร 02-849-6799 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. (ในเวลาราชการ)
รับชมคลิปได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=5WCYHDkYU64
« แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ: 04/04/23 เวลา 10:46:30 by IQ »
ส่งโดย: IQ
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 1807  
   
113.53.127.*


Page(s) : 1 
Reply this Topic reserved for registed member only. Register • ข้อความและรูปภาพที่ท่านเห็นส่วนใหญ่ ได้ถูกส่งมาจาก ทางบ้าน
  ทางเว็บไซต์ Thaiclinic.com ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของข้อความและรูปภาพที่ถูกส่งมา

 • ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชนและส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ
  เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้นเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง
  ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

 • ถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมหรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล
  หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@thaiclinic.com หรือ กดแจ้งที่ปุ่ม
  "แจ้งลบกระทู้"
  เพื่อให้ทีมงานทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ครับ

ThaiClinic.Com . All Rights Reserved. !--BEGIN WEB STAT CODE-->

Powered by