แจ้งลบกระทู้ แจ้งเมื่อมีคนตอบกระทู้นี้ แนะนำกระทู้นี้ Print

 หัวข้อ 39096: DarwinHealth พัฒนาตัวบ่งชี้ ใช้คัดผู้ป่วยมะเร็งร่วมทดลองทางคลินิก  (จำนวนคนอ่าน 40 ครั้ง)
« เมื่อ: 10/19/21 เวลา 09:52:06 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

DarwinHealth, Inc. ประกาศความร่วมมือด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ Biomarker Enrichment Strategies for Trials (BEST platform) ในการระบุตัวบ่งชี้ทางชีวภาพแบบใหม่ เพื่อกำหนดทิศทางการเคลื่อนที่สำหรับโมเลกุลมะเร็งต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโดย Prelude Therapeutics
     ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว DarwinHealth จะใช้อัลกอริทึมทางชีววิทยาของระบบเชิงปริมาณ ฐานข้อมูลภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท เทคโนโลยีที่ได้รับการรับรองจาก CLIA และวิธีการที่ผ่านการตรวจสอบ โดยเน้นไปที่โปรตีน Master Regulator (MR) และ tumor checkpoints เพื่อระบุตัวบ่งชี้ทางชีวภาพแบบใหม่จากโปรตีน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแม่นยำอย่างมีนัยสำคัญให้กับการคัดเลือกกลุ่มผู้ป่วยสำห รับการทดลองทางคลินิกที่จะดำเนินการตามดุลยพินิจของ Prelude ทั้งมะเร็งระบบโลหิตและมะเร็งชนิดก้อน
     ศาสตราจารย์ Andrea Califano, Clyde และ Helen Wu ศาสตราจารย์และประธานภาควิชาชีววิทยาระบบ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย และผู้ร่วมก่อตั้ง DarwinHealth กล่าวว่า "เป้าหมายของความร่วมมือในด้านไบโอมาร์คเกอร์นี้คือ การประเมินและกำหนดลักษณะเฉพาะของกลไกการออกฤทธิ์โดยรวมและแบบพุ่งเป้าไปที่ เนื้องอกของโมเลกุลที่อยู่ระหว่างการพัฒนาของ Prelude เพื่อหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่อาจจัดกลุ่มสารเหล่านี้กับผู้ป่วยที่ตอบสนอง นอกจากนี้ ความร่วมมือครั้งนี้จะกำหนดโอกาสการรักษาที่เป็นไปได้สำหรับโมเลกุลที่อยู่ร ะหว่างการพัฒนาของ Prelude ที่กำหนดเป้าหมายเส้นทางการก่อมะเร็งของมะเร็งทางโลหิตวิทยาหลายชนิด และ subtype ของมะเร็งชนิดก้อน ตามที่ Prelude Therapeutics เป็นผู้คัดเลือก โดยการศึกษาจะใช้ประโยชน์จากอัลกอริทึม VIPER เพื่อกำหนดลักษณะการออกฤทธิ์ของสารประกอบที่หลากหลายเหล่านี้เทียบกับโมดูลโ ปรตีน Master Regulator (MR) (tumor checkpoints) ที่จำเป็นสำหรับการมีชีวิตรอดของก้อนมะเร็ง เฉพาะ subtype"
     ดร. Mariano Alvarez ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยาศาสตร์ของ DarwinHealth กล่าวว่า "โครงการ BEST จะให้ข้อมูลเฉพาะของสารประกอบและเนื้องอกที่แม่นยำและนำไปใช้ได้จริง เพื่อประเมินศักยภาพของโมเลกุลที่อยู่ระหว่างการพัฒนาของ Prelude เพื่อสับเปลี่ยนการออกฤทธิ์ที่ tumor checkpoint เฉพาะ subtype วัตถุประสงค์ของการศึกษาดังกล่าวคือเพื่อการจัดกลุ่มสารประกอบ/ subtype ของก้อนมะเร็ง/ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ซึ่งถือเป็นโรดแมปตามหลักฐานและกลไกสำหรับการพัฒนาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ และการคัดเลือกผู้ป่วยเพื่อเร่งการศึกษาทางคลินิก"
     ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ BEST บริษัท DarwinHealth จะให้ข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับศักยภาพในการทดลองทางคลินิกของโมเลกุลที่อย ู่ระหว่างการพัฒนาของ Prelude ครอบคลุมมะเร็งชนิดต่าง ๆ นอกจากนี้ DarwinHealth จะช่วยในการออกแบบการวิจัยในมนุษย์ เพื่อคว้าโอกาสสำคัญที่ก่อนหน้านี้อาจไม่ชัดเจนเพราะใช้เทคโนโลยีเดิม ๆ โดยบริษัทจะสร้างแบบจำลองเชิงปริมาณและเส้นทางการเคลื่อนที่โดนเน้นไปที่ตัว บ่งชี้ทางชีวภาพ
     "ความร่วมมือ BEST ถือเป็นการตอบรับหนึ่งในความต้องการที่สำคัญประการหนึ่งที่ยังไม่ได้รับการต อบสนองในแวดวงเทคโนโลยีชีวภาพและชีวเภสัชกรรมที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญเรื่อง การค้นคว้ายารักษามะเร็ง ซึ่งนั่นก็คือ การพัฒนาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่มีศักยภาพสูงในการคาดการณ์การตอบสนองทางคลินิ กต่อสารประกอบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด" ดร. Gideon Bosker ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง DarwinHealth กล่าว "ความไม่แน่นอนเหล่านี้ช่วยขยายแนวคิดในการพัฒนาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพให้ไปไกล กว่าเป้าหมายหลักของยา (เช่น high-affinity) ไปจนถึง multi-protein classifiers ที่หาเจอโดยวิธีการคำนวณและการทดลองแบบผสมผสานของเรา"
     โดยเฉพาะอย่างยิ่ง multi-protein classifiers แบบใหม่ที่ค้นพบบนแพลตฟอร์ม BEST นั้น ได้เคยมีการรายงานมาแล้วก่อนหน้านี้โดย DarwinHealth for Multiple Myeloma (N Engl J Med 2019;381:727-38. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa190345... ) และ DLBCL (British Journal of Haematology; 02 August 2021, https://doi.org/10.1111/bjh.17730)
     เทคโนโลยีเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดกลุ่มยาที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ให้เข้ากับกลุ่มผู้ป่วยมะเร็ง โดยพิจารณาจากความสามารถของยาในการยับยั้งโปรตีน MR เฉพาะผู้ป่วย ซึ่งจำเป็นสำหรับคงสภาพก้อนมะเร็ง และที่สำคัญ การค้นพบเหล่านี้สามารถพัฒนาอย่างรวดเร็วไปสู่ความแม่นยำ การทดสอบทางคลินิกโดยใช้ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ และการพัฒนาออกสู่ตลาด
     เกี่ยวกับ DarwinHealth, Inc.
     DarwinHealth: Precision Therapeutics for Cancer Medicine คือบริษัทเทคโนโลยีที่เป็น "แนวหน้าด้านการรักษาโรคมะเร็ง" ซึ่งร่วมก่อตั้งโดยนายแพทย์ Gideon Bosker ในฐานะซีอีโอ และศาสตราจารย์ Andrea Califano ผู้ดำรงตำแหน่ง Clyde and Helen Wu Professor of Chemical Systems Biology และประธานภาควิชาชีววิทยาระบบแห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ทั้งนี้ เทคโนโลยีของบริษัทได้รับการพัฒนาโดยห้องปฏิบัติการ Califano ตลอด 14 ปีที่ผ่านมา และได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียวจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย เทคโนโลยี DarwinHealth ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการระบุหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่ใช้การได้ และบ่อยครั้งพบโดยไม่คาดคิดที่ระดับโปรตีโอมิกระหว่างโมเลกุลขนาดเล็กและชนิ ดย่อยของก้อนมะเร็ง/กลุ่มผู้ป่วยที่เฉพาะเจาะจง ดังนั้นเทคโนโลยีจึงมีความพร้อมที่จะรองรับการพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งทั้งสำ หรับโมเลกุลขนาดเล็กและภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง
ส่งโดย: IQ
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 1298  
   
124.122.219.*


Page(s) : 1 
Reply this Topic reserved for registed member only. Registerclinic
 • ข้อความและรูปภาพที่ท่านเห็นส่วนใหญ่ ได้ถูกส่งมาจาก ทางบ้าน
  ทางเว็บไซต์ Thaiclinic.com ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของข้อความและรูปภาพที่ถูกส่งมา

 • ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชนและส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ
  เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้นเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง
  ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

 • ถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมหรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล
  หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@thaiclinic.com หรือ กดแจ้งที่ปุ่ม
  "แจ้งลบกระทู้"
  เพื่อให้ทีมงานทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ครับ

ThaiClinic.Com . All Rights Reserved. !--BEGIN WEB STAT CODE-->