แจ้งลบกระทู้ แจ้งเมื่อมีคนตอบกระทู้นี้ แนะนำกระทู้นี้ Print

 หัวข้อ 39091: วัคซีน Sputnik Light ชนิดฉีดครั้งเดียว แสดงประสิทธิภาพถึง 70%  (จำนวนคนอ่าน 84 ครั้ง)
« เมื่อ: 10/14/21 เวลา 15:27:45 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

วัคซีนดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากกว่า 75% ในอาสาสมัครที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปี นอกจากนี้ Sputnik Light ยังมีประสิทธิภาพสูงมากในการป้องกันการเกิดอาการรุนแรงของโรคและการต้องนอน โรงพยาบาล
 
 
Sputnik Light ได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับวัคซีนแบบฉีดสองเข็ม บางชนิดซึ่งพบว่ามีประสิทธิภาพลดลงอย่างมากในการป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ ์เดลตา กล่าวคือ มี ประสิทธิภาพเหลือน้อยกว่า 50% ที่ระยะเวลา 5 เดือนหลังได้รับวัคซีน
 
 
ทั้งนี้ ได้มีการส่งบทความเกี่ยวกับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการได้รับวัคซีน Sputnik Light ชนิดฉีดเข็มเดียวในการป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์เดลตา เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ medRxiv ในสัปดาห์นี้
 
 
ขณะที่วัคซีน Sputnik V ชนิดฉีดสองเข็มได้รับอนุญาตให้ใช้ใน 70 ประเทศ คิดเป็นจำนวนประชากรที่ได้รับวัคซีนดังกล่าวมากกว่า 4 พันล้านคน
 
 
วัคซีน Sputnik Light ชนิดฉีดเข็มเดียวได้รับอนุญาตให้ใช้ในมากกว่า 15 ประเทศ และอยู่ระหว่างขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนในอีก 30 ประเทศ
 
 
ทั้งนี้ Sputnik Light เป็นวัคซีนที่ใช้ในการฉีดกระตุ้นในผู้ที่ได้รับวัคซีนชนิดอื่น ๆ มาก่อนหน้าได้ทุกชนิด โดยข้อมูลเชิงบวกจากการศึกษาวิจัยทางคลินิกในประเทศอาร์เจนตินาและประเทศอื่ น ๆ ได้แสดงให้เห็นว่า Sputnik Light มีความปลอดภัยและสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้สูงเมื่อใช้ในการฉีดกระตุ้นในผ ู้ที่เคยได้รับวัคซีนของผู้ผลิตรายอื่น
 
 
ประสิทธิภาพของวัคซีน Sputnik Light ชนิดฉีดเข็มเดียวในการกระตุ้นภูมิคุ้นกันต่อเชื้อสายพันธุ์เดลตาในผู้ที่เคย ได้รับวัคซีนอื่นจะใกล้เคียงกับประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ ์เด ลตาของวัคซีน Sputnik V คือสามารถป้องกันการติดเชื้อได้มากกว่า 83% และป้องกันการเจ็บป่วยจนต้องนอนโรงพยาบาลได้มากกว่า 94%
 
 
ในวันนี้ กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติรัสเซีย (The Russian Direct Investment Fund, RDIF หรือ Russia's Sovereign Wealth Fund) และ สถาบันวิจัยระบาดวิทยาและจุล ชีววิทยากามาเลยา (Gamaleya National Research Center of Epidemiology and Microbiology) ได้ออกมาประกาศถึงผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของวัคซีน Sputnik Light ชนิดฉีดเข็มเดียวในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์เดลตา โดยศูนย์กามาเลยา (Gamaleya Center) ได้ส่งบทความเกี่ยวกับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของวัคซีน Sputnik Light ในการต้านไวรัสสายพันธุ์เดลตา ให้แก่ medRxiv: the preprint server for health sciences เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในสัปดาห์นี้
 
I. ประสิทธิภาพของ Sputnik Light ในฐานะของวัคซีนเดี่ยว
 
บทความดังกล่าวระบุว่าการให้วัคซีน Sputnik Light เพียงอย่างเดียวแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโร น่าสายพันธุ์เดลตาได้ถึง 70% ในช่วงสามเดือนแรกหลังได้รับ วัคซีน โดยวัคซีนดังกล่าวมีประสิทธิภาพ 75% เมื่อให้ในอาสาสมัครที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปี Sputnik Light ได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับวัคซีนแบบฉีดสองเข็ม บางชนิดซึ่ง พบว่ามีประสิทธิภาพลดลงอย่างมากในการป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์เดลตา กล่าวคือ มีประสิทธิภาพเหลือน้อยกว่า 50% ที่ระยะเวลา 5 เดือนหลังได้รับวัคซีน
 
นอกจากนี้ การให้วัคซีน Sputnik Light ในฐานะวัคซีนเดี๋ยวยังมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการเกิดอาการรุนแรงของโร คและการนอนโรงพยาบาลโดยผลวิเคราะห์ได้จากข้อมูลที่ทำการศึกษาในอาสาสมัครจำน วน 28,000 รายที่ได้รับวัคซีน Sputnik Light ชนิดฉีดเข็มเดียว เทียบกับกลุ่มควบคุมจำนวน 5.6 ล้านรายซึ่งไม่ได้รับวัคซีน ทั้งนี้ ได้ทำการเก็บข้อมูลในการศึกษาวิจัยในกรุงมอสโควในเดือนกรกฎาคม 2021
 
II. ประสิทธิภาพของ Sputnik Light ในฐานะวัคซีนกระตุ้น
 
สูตรการให้วัคซีนแบบเข็มเดียวของ Sputnik Light มีประโยชน์มากมาย ซึ่งรวมถึง ความง่ายในการให้วัคซีน การเฝ้าระวังความปลอดภัย และตารางการฉีดวัคซีนซ้ำที่ยืดหยุ่นได้เมื่อใช้เป็นวัคซีน กระตุ้นประสิทธิภาพของวัคซีน Sputnik Light ชนิดฉีดเข็มเดียวในฐานะวัคซีนกระตุ้นเพื่อป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์เดลตา หลังจากที่ได้รับวัคซีนชนิดอื่นจะใกล้เคียงกับประสิทธิภาพในการป้องกันการ ติดเชื้อสายพันธุ์เดลตาของวัคซีน Sputnik V คือสามารถป้องกันการติดเชื้อได้มากกว่า 83% และป้องกันการเจ็บป่วยจนต้องนอนโรงพยาบาลได้มากกว่า 94%
 
III. ข้อมูลจากการใช้งานจริงของ Sputnik Light และการศึกษาวิจัยเมื่อให้ร่วมกับวัคซีนชนิดอื่น ๆ
 
วัคซีน Sputnik Light ผลิตขึ้นจากอะดิโนไวรัสก่อโรคในมนุษย์ ซีโรไทป์ 26 (human adenovirus serotype 26) ซึ่งเป็นองค์ประกอบแรกของ Sputnik V - วัคซีนต้านเชื้อไวรัสโคโรน่า ชนิดแรกของโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียน วัคซีน Sputnik Light ได้รับอนุญาตให้ใช้ในมากกว่า 15 ประเทศ และอยู่ระหว่างขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนในอีก 30 ประเทศ โดยหน่วยงานพันธมิตรของ RDIF จากประเทศต่าง ๆ จะเป็นผู้ผลิตวัคซีน Sputnik Light ในมากกว่า 10 ประเทศ (อินเดีย จีน เกาหลีใต้ เวียดนาม เม็กซิโก อาร์เจนตินา เซอร์เบีย ตุรกี ฯลฯ) และรวมถึงสถาบันเซรุ่มแห่งอินเดีย (The Serum Institute of India) ซึ่งเป็นผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ที่สุดของโลก
 
Sputnik Light ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง จากข้อมูลการฉีดวัคซีนจริงในหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัคซีนดังกล่าวมีประสิทธิภาพระหว่าง 78.6-83.7% ในผู้สูงอายุ ตามที่ได้รับการยืนยันจากกระทรวงสุขภาพแห่งกรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา (Ministry of Health of Buenos Aires, Argentina)นอกจากนี้ กระทรวงสุขภาพ (Ministry of Health) ของประเทศปารากวัยยังพบว่า Sputnik Light มีประสิทธิภาพถึง 93.5% จากการเก็บข้อมูลระหว่างการรณรงค์ฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องภายในประเทศต้องขอ บคุณประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีน Sputnik Light ชนิดฉีดเข็มเดียวที่ทำให้ในปัจจุบันวัคซีนดังกล่าวสามารถใช้ได้ทั้งในรูปแบบ ของวัคซีนเดี่ยวและยังมีการศึกษาถึงการใช้ร่วม กับวัคซีนจากผู้ผลิตรายอื่น ๆ ในประเทศต่าง ๆ
 
การฉีดกระตุ้นภูมิด้วยวัคซีนต่างชนิด ("ค็อกเทลวัคซีน (vaccine cocktail)" โดยใช้จากอะดิโนไวรัสก่อโรคในมนุษย์ ซีโรไทป์ 26 เป็นองค์ประกอบแรกและใช้จากอะดิโนไวรัสก่อโรคในมนุษย์ ซีโร ไทป์ 5 (human adenovirus serotype 5) เป็นองค์ประกอบที่สองคือหัวใจหลักของ Sputnik V ซึ่งวิธีนี้ได้รับการพิสูจน์ถึงความสำเร็จในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวร ัสโคโรน่าได้ยาวนานกว่า และคงทนกว่า ทั้งนี้ RDIF ได้ริเริ่มโครงการความร่วมมือกับพันธมิตรซึ่งเป็นผู้ผลิตวัคซีนรายอื่นเพื่อ ร่วมกันทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้วัคซีนสูตรผสมระหว่างองค์ประกอบแรกขอ งวัคซีน Sputnik V และวัคซีนชนิดอื่น ๆโดยกำลังทำการศึกษาวิจัยดังกล่าวอย่างต่อเนื่องในประเทศรัสเซีย อาร์เจนตินา อาร์เซอร์ไบจาน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตลอดจนประเทศอื่น ๆ
 
โดยเฉพาอย่างยิ่ง RDIF, กระทรวงสุขภาพแห่งประเทศอาร์เจนตินา กระทรวงวิทยาศาสตร์แห่งประเทศอาร์เจนตินา(Ministry of Science of Argentina) และสถาบันวิทยาศาสตร์และ เทคนิคแห่งชาติอาร์เจนตินา (Consejo Nacional de Investigaciones Cient?ficas Y Tecnicas, CONICET) กำลังทำการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันและ ความปลอดภัยของการใช้วัคซีนสูตรผสม ระหว่าง Sputnik Light และวัคซีนที่ผลิตโดยบริษัท AstraZeneca, Sinopharm และModerna ในเขตเมืองและจังหวัดของกรุงบัวโนสไอเรส รวมทั้งจัง หวัดซานลุยส์ คอร์โดบา และลา ริโอจา โดยผลการศึกษาวิจัยเบื้องต้นยืนยันถึงข้อมูลความปลอดภัยในระดับสูงของการใช้ วัคซีนสูตรผสม โดยไม่พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับการได้ รับวัคซีน
 
ผลการศึกษาวิจัยเบื้องต้น จากการใช้วัคซีน AstraZeneca vaccine ร่วมกับ Sputnik Light ในการศึกษาวิจัยทางคลินิกในประเทศอาเซอร์ไบจานแสดงให้เห็นถึงการจับกันระหว่ างแอนติบอดี กับโปรตีนหนาม (spiked protein, S-protein) ของไวรัส SARS-CoV-2 ในอาสาสมัคร 100% นอกจากนี้ การใช้วัคซีนสูตรผสมยังแสดงให้เห็นถึงข้อมูลความปลอดภัยในระดับสูงโดยไม่พบ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงหรือการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าหลังได้รัวัคซีนD enis Logunov, รองผู้อำนวยการของศูนย์กาเมลายา ให้ความเห็นว่า:"เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์เดลตาคือหนึ่งในสายพันธุ์ที่พบไ ด้บ่อยที่สุดและมีอันตรายมากที่สุด ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ปรากฏในบทความโดยศูนย์กาเมลายาแสดงให้เห็นว่า Sputnik Light ยังคงมี ประสิทธิภาพสูงหลังจากที่ได้รับวัคซีนผ่านไปหลายเดือน ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เหนือกว่าวัคซีนบางชน ิดอย่างมีนัยสำคัญ ตามที่ได้เผยแพร่ไปแล้วในสื่อด้านวิทยาศาสตร์
 
สูตรการให้วัคซีนแบบเข็มเดียวทำให้วัคซีนนี้กลายเป็นทางออกที่สำคัญของประเท ศต่าง ๆ ที่มีอัตราการฉีดวัคซีนอยู่ในระดับต่ำ อีกทั้ง Sputnik Light ยังประสบความสำเร็จในการสร้างและรักษาภูมิ คุ้มกันหมู่ที่มีอยู่เมื่อใช้เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้น"Kirill Dmitriev, ผู้บริหารระดับสูงของกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติรัสเซีย (RDIF)กล่าวว่า:"ผลด้านประสิทธิภาพของวัคซีน Sputnik Light ชนิดฉีดเข็มเดียวในการต้านเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์เดลตาเหนือกว่าวัคซีนแ บบฉีดสองเข็มหลายชนิดอย่างมีนัยสำคัญ และที่สำคัญ ข้อมูลจาก ศูนย์กาเมลายายืนยันว่าวัคซีน Sputnik Light ชนิดฉีดเข็มเดียวคือหนึ่งในวัคซีนต้านเชื้อไวรัสโคโรน่าที่ดีที่สุด ซึ่งข้อมูลนี้ได้รับการยืนยันจากการศึกษาวิจัยจำนวนมาก
 
Sputnik Light ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงไม่ว่าจะให้ในรูปแบของวัคซีนเดี่ยวหรือใช้ร่วมกั บวัคซีนชนิดอื่น ๆ โดยวัคซีนดังกล่าวมอบความยืดหยุ่นในการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มประชากร ส่งเสริม การฉีดวัคซีนเข็มแรกและมีประสิทธิภาพในการให้วัคซีนซ้ำสำหรับผู้ที่เคยได้รั บวัคซีนชนิดอื่นมาก่อน เมื่อพิจารณาถึงความปลอดภัยที่สูงและประสิทธิภาพที่ดีของวัคซีน Sputnik Light สามารถก้าว ขึ้นมาเป็นวัคซีนกระตุ้นที่ดีที่สุดที่สามารถใช้ร่วมกับวัคซีนได้ทุกชนิดทั่ วโลก และเป็นที่ต้องการอย่างสูงในทั่วทุกมุมโลกRDIF ได้ให้การสนับสนุนการวิจัยในการใช้วัคซีน Sputnik Light ร่วมกับวัคซีนชนิดอื่นอย่างต่อเนื่อง และยังได้เชิญนักวิจัยอิสระระดับสากลและสถาบันทางวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกให้เ ข้าร่วมการ ศึกษาวิจัยด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนต้านเชื้อไวรัสโคโรน่าจาก การใช้งานจริง"
 
Russian Direct Investment Fund (RDIF) หรือกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติรัสเซีย ก่อตั้งขึ้นในปี 2011 เพื่อการร่วมลงทุนอย่างเป็นธรรม โดยเฉพาะในประเทศรัสเซีย ร่วมกับหน่วยงานที่มีชื่อ เสียงในระดับสากลด้านการลงทุนทางการเงินและการวางกลยุทธ์ RDIF ทำหน้าที่เป็นเหมือนตัวเร่งการลงทุนโดยตรงในระบบเศรษฐกิจของประเทศรัสเซีย บริษัทซึ่งทำหน้าที่บริหาร RDIF มีสำนักงาน หลักตั้งอยู่ในเมืองมอสโคว ปัจจุบัน RDIF มีประสบการณ์จากความสำเร็จในโครงการร่วมทุนและร่วมดำเนินงานในมากกว่า 80 โครงการซึ่งดำเนินการร่วมกับพันธมิตรในต่างประเทศ รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2.1 ล้านล้านรูเบิล และครอบคลุม 95% ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย บริษัทต่าง ๆ ในเครือของ RDIF มีการจ้างงานประชากรมากกว่า 1 ล้านคน และสร้างรายได้เทียบเท่ากับ 6% ของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product, GDP) ของประเทศรัสเซีย RDIF ได้จัดตั้งพันธมิตรเพื่อการร่วมวางกลยุทธ์กับผู้ลงทุนร่วมระดับสากลจากมากกว ่า 18 ประเทศ คิด เป็นมูลค่ารวมมากกว่า 40 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ rdif.ru
ส่งโดย: IQ
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 1298  
   
124.120.140.*


Page(s) : 1 
Reply this Topic reserved for registed member only. Registerclinic
 • ข้อความและรูปภาพที่ท่านเห็นส่วนใหญ่ ได้ถูกส่งมาจาก ทางบ้าน
  ทางเว็บไซต์ Thaiclinic.com ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของข้อความและรูปภาพที่ถูกส่งมา

 • ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชนและส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ
  เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้นเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง
  ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

 • ถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมหรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล
  หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@thaiclinic.com หรือ กดแจ้งที่ปุ่ม
  "แจ้งลบกระทู้"
  เพื่อให้ทีมงานทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ครับ

ThaiClinic.Com . All Rights Reserved. !--BEGIN WEB STAT CODE-->