แจ้งลบกระทู้ แจ้งเมื่อมีคนตอบกระทู้นี้ แนะนำกระทู้นี้ Print

 หัวข้อ 39064: ผลการทดลองศึกษาสเปรย์พ่นจมูกเพื่อป้องกันไวรัส SARS-CoV-2  (จำนวนคนอ่าน 148 ครั้ง)
« เมื่อ: 09/23/21 เวลา 12:49:39 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ


- pHOXWELL ลดการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ได้อย่างมีนัยสำคัญถึง 63% โดยมีความต้านทานเทียบได้กับยาหลอกในบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง
 
- สเปรย์ฉีดจมูกแบบใช้เองรุ่นใหม่ออกแบบมาเพื่อเสริมมาตรการป้องกันไวรัส SARS-CoV-2 ที่มีอยู่เช่น PPE และวัคซีน
 
- เตรียมเอกสารยื่นขอจดทะเบียนตามข้อบังคับในอินเดียเพื่อการป้องกันไวรัส SARS-CoV-2
 
- บริษัทกำลังสำรวจทางเลือกเชิงกลยุทธ์เพื่อให้สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ทั้ง ในตลาดอินเดียและทั่วโลก เพื่อช่วยต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการระบาดของโรคในอนาคต
 
pHOXBIO Ltd. ประกาศผลการทดลองทางคลินิกแบบสุ่มตัวอย่าง อำพรางสองฝ่าย และควบคุมด้วยยาหลอก โดยแสดงให้เห็นว่า pHOXWELL ซึ่งเป็นสเปรย์ฉีดจมูกแบบใหม่ของบริษัท สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ซึ่งเป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคโควิด-19 ในการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยระยะที่ 2/3 พบว่าอัตราการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ลดลงถึง 63% ในบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูงที่ได้รับ pHOXWELL เมื่อเทียบกับยาหลอก (p=<0.0001)
 
pHOXWELL เป็นสเปรย์พ่นจมูกเพื่อป้องกันโรคแบบใช้ได้เอง ออกแบบมาเพื่อนำเสนอกลไกการทำงานแบบไม่ขึ้นตรงต่อสายพันธุ์ของเชื้อไวรัส มอบการป้องกันที่แข็งแกร่งในการยับยั้งกระบวนการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพในการต่อต้านเชื้อไวรัสในอากาศท ี่มีผลต่อระบบทางเดินหายใจชนิดอื่น ๆ ด้วย ผลิตภัณฑ์นี้มอบการปกป้องได้ถึง 6-8 ชั่วโมง เพียงฉีดเข้ารูจมูกข้างละ 2 ครั้ง และสามารถใช้ได้ทั้งในที่ทำงาน ที่บ้าน หรือระหว่างเดินทาง
 
Rakesh Uppal ประธานบริษัท ศาสตราจารย์ด้านศัลยกรรมหัวใจประจำ Queen Mary University of London และผู้อำนวยการ Barts Life Sciences กล่าวว่า "pHOXWELL นำเสนอความก้าวหน้าครั้งสำคัญ ตอนนี้เรามีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพซึ่งไม่เคยมีมาก่อนหน้านี้ในการต่อสู ้กับโรคระบาดในปัจจุบัน การฉีดวัคซีนซึ่งแม้มีความจำเป็นอย่างยิ่ง อาจไม่ได้ผล 100% และยังเป็นไปได้ที่จะติดเชื้อและแพร่เชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคโควิด-19 ต่อไป pHOXWELL ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบการป้องกันเสริมนอกเหนือจากวัคซีนและ PPE เนื่องจากสเปรย์ยับยั้งไวรัส SARS-CoV-2 ไม่ให้เยื่อบุโพรงจมูกติดเชื้อได้ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่ร่างกาย ประสิทธิภาพของ pHOXWELL มีแนวโน้มที่จะป้องกันเชื้อที่อาจมีการกลายพันธุ์ในอนาคตได้ด้วย"
 
การออกแบบการศึกษาและผลลัพธ์
 
การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบแบบสุ่มตัวอย่าง อำพรางสองฝ่าย และควบคุมด้วยยาหลอก เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาพ่นจมูก pHOXWELL ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูงในอินเดีย การทดลองเกิดขึ้นในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อสายพันธุ์เดลตาที่มีอัตราการติ ดเชื้อสูงในอินเดียในช่วงเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม 2564 การศึกษาได้รับการออกแบบตามการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เหมาะสม จุดยุติหลักคือร้อยละของผู้เข้าร่วมการทดลองที่มีผลบวกสำหรับเชื้อ SARS-CoV-2 ในการทดสอบ IgGS (เฉพาะโปรตีนตรงส่วนหนาม) ในช่วง 45 วันของการศึกษา ขณะที่จุดยุติรองประกอบด้วยมาตรการด้านประสิทธิผล ความปลอดภัย และความต้านทาน
 
จุดยุติหลักแสดงให้เห็นว่า 13.1% ของกลุ่มตัวอย่างมีผลบวกสำหรับ IgGS ในกลุ่มที่ใช้ pHOXWELL เทียบกับ 34.5% ในกลุ่มยาหลอก (p= <0.0001) ผลลัพธ์นี้แสดงให้เห็นว่า pHOXWELL มีผลในการป้องกันการติดเชื้อ SARS-CoV-2 อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับยาหลอก ผลลัพธ์ที่มีนัยสำคัญทางสถิติสูงเหล่านี้มีความสอดคล้องกันในสถานที่ทดสอบจำ นวน 2 แห่งที่มีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง (ไซต์ 1 17.4% เทียบกับ 54.6%, p= <0.0001; ไซต์ 2 11.1% เทียบกับ 23.9%, p = 0.0015) และเพศ (ชาย 13.6% เทียบกับ 36.6%, p= <0.0001; เพศหญิง 12.1% เทียบกับ 31.2%, p=0.0013)
 
จุดยุติรองคือการตรวจสอบกลุ่มตัวอย่างที่มีอาการทางการแพทย์ ซึ่งแสดงให้เห็นผลลัพธ์อย่างมีนัยสำคัญที่สนับสนุน pHOXWELL โดยมีเพียง 17.6% ของกลุ่มตัวอย่างที่ติดเชื้อหลังการใช้ pHOXWELL ที่มีอาการทางการแพทย์ เทียบกับ 34.6% ในกลุ่มยาหลอก (p= <0.0001) ผลลัพธ์เหล่านี้มีความสอดคล้องกันระหว่างเพศ (ชาย 15.3% เทียบกับ 31.8%, p= 0.0001; หญิง 21.7% เทียบกับ 39%, p= 0.004Cool และกลุ่มอายุ (18-35 26.5% เทียบกับ 43.6%, p= 0.0091; 36-65 19.4 % เทียบกับ 36.9% p= 0.0018; 65+ 6.9% เทียบกับ 33.3%, p= 0.0407)
 
จุดสิ้นสุดการยอมรับของผู้ใช้เป็นไปในทางบวก โดยยังคงรักษาประสบการณ์เชิงบวกโดยรวมตลอดการศึกษาวิจัย pHOXWELL ยังแสดงโปรไฟล์ความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย
 
การศึกษาประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างจำนวน 648 คน มีอายุเฉลี่ย 40.8 ปี 63.3% ของกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย และ 36.7% เป็นเพศหญิง กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีอายุมากกว่า 18 ปี โดยไม่มีประวัติรับวัคซีนมาก่อน ไม่มีประวัติการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ขณะเข้าร่วมการทดลอง (RT-PCR) และไม่มีประวัติการติดเชื้อใด ๆ ก่อนหน้านี้ (โปรตีนส่วนหนาม IgG เป็นลบ) ทุกคนได้รับยาจริงหรือยาหลอกจำนวน 3 ครั้งต่อวันก่อนการปฏิบัติการใด ๆ ที่มีโอกาสสัมผัสกับเชื้อ SARS-CoV-2 ในช่วง 45 วัน กลุ่มตัวอย่างได้รับการทดสอบด้วย RT-PCR เพื่อดูการติดเชื้อ SARS-CoV-2 เป็นประจำ โดยมี 556 คนได้รับการทดสอบ IgGS ในการเข้าเยี่ยมครั้งล่าสุด พร้อมมีการบันทึกอาการที่อาจเกิดขึ้นและอาการไม่พึงประสงค์ พบปัญหาทางเทคนิคระหว่างการศึกษา ทำให้การทดสอบ RT-PCR ไม่ได้ผล ณ จุดสิ้นสุดการติดเชื้อกับกลุ่มตัวอย่างทุกคน ดังนั้นจึงใช้การทดสอบ IgGS แทน
 
บริษัทแสวงหาการมอบประโยชน์แก่สังคม
 
pHOXBIO และบริษัทแม่อย่าง Raphael Labs จะเริ่มการยื่นเรื่องตามระเบียบข้อบังคับเพื่อสนับสนุนข้อพิสูจน์ในการป้องก ันไวรัส SARS-CoV-2 กับหน่วยงานกำกับดูแลที่เหมาะสม โดยอิงจากข้อมูลการทดลองทางคลินิก ซึ่งจะช่วยให้สามารถผลิตและจัดจำหน่าย pHOXWELL ในอินเดียได้ในขั้นต้น และตามด้วยพื้นที่อื่น ๆ ตามที่วางแผนไว้เพื่อป้องกันการติดเชื้อ SARS-CoV-2
 
ศ. Uppal กล่าวว่า "มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนทั่วโลกสำหรับการใช้สเปรย์พ่นจมูกเพื่อป้องกันโร ค และป้องกันการติดเชื้อในพื้นที่ที่การฉีดวัคซีนยังคงไม่เพียงพอท่ามกลางการเ สียชีวิตจากโรคระบาดที่น่าหดหู่ เรามั่นใจว่า pHOXWELL สเปรย์พ่นจมูกต้านโควิด-19 ของเรา จะกลายเป็นส่วนสำคัญของการป้องกันทั่วโลกที่มอบเกราะป้องกันพิเศษในการรับมื อกับการระบาดครั้งใหญ่ และเรายินดีต้อนรับการเป็นพันธมิตรร่วมกับรัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน และผู้ผลิตเพื่อส่งมอบผลประโยชน์เชิงป้องกันของ pHOXWELL"
 
pHOXWELL มีต้นทุนต่ำและง่ายต่อการผลิต แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพเป็นเวลานานที่อุณหภูมิห้อง และสามารถขนส่งได้ทั่วโลก เราคาดว่าจะสามารถนำไปใช้ได้กับประชากรจำนวนมากในพื้นที่ที่อัตราการฉีดวัคซ ีนยังคงต่ำ และขาดแคลน PPE โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแนวหน้า pHOXBIO กำลังมองหาโอกาสในการเร่งการส่งมอบผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์สู่สังคม ผู้สนใจสามารถติดต่อบริษัทได้ที่ https://phoxbio.com/
 
เกี่ยวกับ pHOXWELL
 
pHOXWELL เป็นการผสมผสานระหว่างยาต้านไวรัสธรรมชาติและ Vita Raphael ซึ่งเป็นโซลูชันภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท ซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส pHOXWELL ถูกออกแบบมาเพื่อมอบการป้องกันเพิ่มเติม นอกเหนือจากมาตรฐานการดูแลที่มีอยู่ในการยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ในอาการที่ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ เช่น PPE และวัคซีน pHOXWELL มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัส และถูกออกแบบมาเพื่อยับยั้งการติดเชื้อไวรัสในอากาศที่ส่งผลต่อระบบทางเดินห ายใจชนิดอื่น ๆ ด้วย ซึ่งรวมถึงโคโรนาไวรัส ไวรัสไข้หวัดใหญ่ และไรโนไวรัส ทั้งสายพันธุ์ทั่วไปและสายพันธุ์ใหม่ การทดสอบในหลอดทดลองยืนยันว่า pHOXWELL ฆ่าเชื้อ H1N1 (ไข้หวัดใหญ่) ได้ถึง 90% ภายในเวลา 60 วินาที
 
pHOXWELL มอบการปกป้องถึง 6-8 ชั่วโมง ด้วยการฉีดพ่นเพียงสองครั้งต่อการใช้งานหนึ่งครั้ง และสามารถใช้ได้ไม่ว่าจะที่บ้าน ที่ทำงาน หรือ "ระหว่างเดินทาง" ผู้คนส่วนใหญ่ใช้งาน pHOXWELL ได้ ไม่ว่าจะฉีดวัคซีนมาแล้วหรือไม่ก็ตาม ผลิตภัณฑ์มุ่งเป้าไปที่ผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป
 
ไวรัสในอากาศที่ก่อโรคระบบทางเดินหายใจและช่องว่างในปัจจุบัน
 
ไวรัสเป็นเชื้อในอากาศที่ก่อโรคระบบทางเดินหายใจที่แพร่กระจายง่ายและทำให้ร ่างกายอ่อนแอมากที่สุด แม้จะไม่ใช่ผลกระทบที่ร้ายแรงจากไวรัส SARS-CoV-2 แต่การแพร่กระจายของเชื้อในอากาศที่ก่อโรคระบบทางเดินหายใจยังเป็นสาเหตุของ การเสียชีวิตที่ป้องกันได้กว่า  4 ล้านเคสในแต่ละปี ความสามารถของวัคซีนเพียงอย่างเดียวในการควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสในอากา ศที่ก่อโรคระบบทางเดินหายใจนั้น ถูกจำกัดด้วยความท้าทายที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงประสิทธิภาพที่ผันแปรและความท้าทายจากเชื้อสายพันธุ์ใหม่ ๆ ความต้องการทั่วโลก การขาดแคลนในประเทศที่กำลังพัฒนา การปฏิเสธวัคซีนและความเข้ากันไม่ได้ในบุคคลบางกลุ่ม
 
การใช้งาน PPE อาจไม่เพียงพอ หรือมีการใช้อย่างไม่ถูกต้อง ทำงานผิดพลาด และอาจมีให้ใช้น้อยมากในบางพื้นที่ จึงมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับการป้องกันที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่ช่วย ส่งเสริมวัคซีนและ PPE
 
เกี่ยวกับ pHOXBIO และ Raphael Labs
 
pHOXBIO เป็นบริษัทเอกชนด้านชีวเภสัชภัณฑ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Raphael Labs บริษัทกำลังพัฒนา pHOXWELL และ pHOXGEN ซึ่งเป็นโซลูชันพิเศษสองแบบที่กำหนดเป้าหมายการป้องกันไวรัสในอากาศที่ก่อโร คระบบทางเดินหายใจ เช่น โคโรนาไวรัสและไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ทำให้เกิดโรคติดต่อที่อันตรายเป็นอันดับต ้น ๆ ของโลก ผลิตภัณฑ์ pHOXBIO แสดงถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงต่ อวงการสาธารณสุข และเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับการระบาดครั้งใหญ่ด้วยการจัดการกับช่อ งว่างที่สำคัญในมาตรการควบคุมโรคในปัจจุบัน
 
Raphael Labs เป็นบริษัทเอกชนด้านชีวเภสัชภัณฑ์ในเมืองดับลิน มีการดำเนินงานที่สำคัญในสหราชอาณาจักร บริหารจัดการกลุ่มบริษัทย่อยที่มีความหลากหลายด้วยความสนใจเฉพาะด้านในการพั ฒนาและจัดจำหน่าย Vita Raphael ซึ่งเป็นสูตรภายใต้กรรมสิทธิ์ของ Raphael Labs บริษัทในเครือนั้นประกอบด้วย pHOXBIO ซึ่งจัดการกับโรคระบบทางเดินหายใจ pHOXMETICS ซึ่งเน้นด้านเวชสำอาง pHOXHEAL ที่เน้นการดูแลบาดแผล และหน่วยงานวิจัยและพัฒนาอย่าง pHOXWORX
 
ทีมผู้นำทางวิทยาศาสตร์ของ Raphael Labs ได้แก่ ศาสตราจารย์ Dame Kay Davies ผู้เป็น Doctor Lee's Professor of Anatomy, Emeritus ประจำ Oxford University; Steve Davies ศาสตราจารย์ตำแหน่ง Waynflete Professor Emeritus of Chemistry ประจำ Oxford University; นพ. Alan Dunton จากบอสตัน; Goutham K Gorti, FRCS จากนิวเจอร์ซีย์; ?ine McKnight ศาสตราจารย์วิชาพยาธิวิทยาไวรัสจาก Blizard Institute, Queen Mary University of London; Angela Russell ศาสตราจารย์ด้านเคมียาประจำมหาวิทยาลัย Oxford; ดร. Jim Swales หัวหน้าการทดลองทางคลินิกของ pHOXWELL; Mauro Teixeira ศาสตราจารย์ด้านภูมิคุ้มกันวิทยาประจำ Universidade Federal de Minas Gerais และ Rakesh Uppal ศาสตราจารย์ด้านศัลยศาสตร์หัวใจจากสถาบันวิจัย William Harvey Research Institute, Queen Mary University London, Barts Heart Center และผู้อำนวยการ Barts Life Sciences
 
Raphael Labs ได้รับการสนับสนุนโดย Mark Timney, Graeme Bell และ Michael Blash ในสหรัฐอเมริกา
 
- สิ้นสุดข่าวประชาสัมพันธ์ -
 
สื่อมวลชนติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  Nicola Burdett (สหราชอาณาจักร/อินเดีย)
nb@raphlabs.com
 
Matt Arrowsmith (สหรัฐ)
ma@raphlabs.com
 
สอบถามข้อมูลธุรกิจ  Robert Beenstock
rb@raphlabs.com
partnerships@raphlabs.com
 
โลโก้ -  https://mma.prnewswire.com/media/1631530/pHOXBIO_grey_Logo.jpg
ส่งโดย: IQ
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 1298  
   
49.228.162.*


Page(s) : 1 
Reply this Topic reserved for registed member only. Registerclinic
 • ข้อความและรูปภาพที่ท่านเห็นส่วนใหญ่ ได้ถูกส่งมาจาก ทางบ้าน
  ทางเว็บไซต์ Thaiclinic.com ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของข้อความและรูปภาพที่ถูกส่งมา

 • ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชนและส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ
  เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้นเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง
  ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

 • ถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมหรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล
  หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@thaiclinic.com หรือ กดแจ้งที่ปุ่ม
  "แจ้งลบกระทู้"
  เพื่อให้ทีมงานทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ครับ

ThaiClinic.Com . All Rights Reserved. !--BEGIN WEB STAT CODE-->