แจ้งลบกระทู้ แจ้งเมื่อมีคนตอบกระทู้นี้ แนะนำกระทู้นี้ Print

 หัวข้อ 39063: Tom Golisano มอบเงิน 30 ล้านดอลลาร์ให้แก่ Special Olympics  (จำนวนคนอ่าน 62 ครั้ง)
« เมื่อ: 09/21/21 เวลา 12:00:00 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

Special Olympics ได้รับเงินบริจาคจากภาคเอกชนก้อนใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ 53 ปีขององค์กร โดยคุณ Tom Golisano ผู้ก่อตั้งบริษัท Paychex ซึ่งเป็นนักการกุศลและพ่อของลูกชายที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จะมอบเงิน 30 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการบริจาคครั้งใหญ่ครั้งที่สามให้แก่ Special Olympics เพื่อนำไปขยายการดำเนินโครงการ Special Olympics Healthy Communities เพื่อให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาทั่วโลก ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่ขาดการดูแลอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโรคระบาดในขณะนี้
 
ตลอดห้าปีที่ผ่านมา โครงการ Healthy Communities ของ Special Olympics ได้ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพนักกีฬา 700,000 คน เพิ่มขึ้นสองเท่าจากห้าปีก่อนหน้านั้น รวมทั้งให้บริการติดตามรักษาในชุมชนต่าง ๆ ซึ่งช่วยลดความจำเป็นเร่งด่วนในการส่งตัวรักษาลงถึงครึ่งหนึ่ง ขณะเดียวกัน Healthy Communities ได้รับนักกีฬา 150,000 คนเข้าสู่โครงการส่งเสริมความแข็งแรงและสุขภาพ เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความดันโลหิตลดลง สุขภาพดีขึ้น และอายุขัยยืนยาวขึ้น นอกจากนี้ ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพกว่า 150,000 คนยังได้รับการฝึกอบรมใน 60 ประเทศ และโรงเรียนฝึกวิชาชีพด้านสุขภาพ 130 แห่งได้บรรจุหลักสูตรการดูแลผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาด้วย ทั้งนี้ Special Olympics ได้ร่วมมือกับองค์กรหลายแห่ง ทั้งมูลนิธิ หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และองค์กรการกุศล เพื่อสนับสนุนโครงการ Healthy Communities  
 
"การที่คุณ Golisano สนับสนุนโครงการ Healthy Communities จะช่วยให้เราสามารถขยายการดำเนินงานไปยังพื้นที่ใหม่หลายร้อยแห่งทั้งในประเ ทศและทั่วโลก" Dr. Alicia Bazzano ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสุขภาพของ Special Olympics กล่าว "การบริจาคครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญสำหรับชุมชนทั่วโลกของเรา เนื่องจากเราพบว่ามีการละเลยความสำคัญของประชากรกลุ่มนี้ในช่วงวิกฤตโรคระบา ด"
 
ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามีอายุขัยน้อยกว่าคนทั่วไปเฉลี่ย 16-20 ปี และในหลายกรณี การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรสามารถป้องกันได้และมักเป็นผลมาจากอาการที่รักษาไ ด้ เช่น อาการท้องผูก การชัก และโรคหัวใจ อย่างไรก็ตาม ในช่วงวิกฤตโรคระบาดนี้ ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงการรักษาโรคโควิด-1 9 และทรัพยากรสำคัญอย่างเครื่องช่วยหายใจและวัคซีน  
 
ผลการศึกษาที่เผยแพร่ในวารสาร New England Journal of Medicine (NEJM) Catalyst ในปีนี้พบว่า ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามีแนวโน้มเสียชีวิตจากโควิดสูงกว่าคนทั่วไปเ กือบหกเท่า วิกฤตโรคระบาดนี้จึงสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นว่า ที่ผ่านมาผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงการดูแ ลรักษาสุขภาพอย่างเสมอภาค  
 
ตลอดห้าปีนับจากนี้ไป Special Olympics จะผลักดันให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเข้าถึงการดูแลรักษามากขึ้น ด้วยการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญหลายประการ เช่น:
 
ดำเนินการตรวจคัดกรองสุขภาพทั้งในสถานที่จริงและทางออนไลน์สำหรับ 3 ล้านคน ในกว่า 100 ประเทศ รวมทั้งให้บริการติดตามรักษายกระดับสุขภาพและความแข็งแรงโดยรวมของนักกีฬา 600,000 คนเข้าถึงเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 650,000 คนและครอบครัว เพื่อช่วยให้เด็กเหล่านี้เข้าถึงการรักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้เริ่มเดิน วิ่ง กระโดด และเล่นได้เร็วขึ้นจัดตั้งมหาวิทยาลัยออนไลน์ Golisano Virtual University เพื่อให้การฝึกอบรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพ 100,000 คน เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถดูแลรักษาผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจัดทำรายง านสุขภาพของผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ( Global Report on the Health of People with Intellectual Disabilities) เพื่อประเมินความแตกต่างของระบบสาธารณสุขในที่ต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนานโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ให้ความสำคัญกับคนทุกกลุ่มใน ประเทศเป้าหมาย
 
Special Olympics คือผู้นำในการส่งเสริมสุขภาพของผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยผลักดันให้ประชากรกลุ่มนี้เข้าถึงบริการสุขภาพที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิต  นับตั้งแต่ปี 2012 เป็นต้นมา คุณ Tom Golisano และมูลนิธิของเขาได้ให้ความสำคัญสูงสุดกับความต้องการด้านสุขภาพของผู้ที่มี ความบกพร่องทางสติปัญญา โดยก่อนหน้านี้ได้บริจาคเงินรวม 37 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยสร้างความเสมอภาคด้านสุขภาพให้แก่ผู้ที่มีความบกพร่องท างสติปัญญาทั่วโลก เริ่มต้นด้วยโครงการ Special Olympics Healthy Communities  
 
"ผมยินดีที่ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนงานด้ านสุขภาพที่ไม่ธรรมดาของ Special Olympics ซึ่งช่วยให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและพัฒนาการสามารถเข้าถึงบริการส ุขภาพได้มากขึ้น รวมทั้งมีโอกาสได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสมบูรณ์มากขึ้น" คุณ Golisano กล่าว "ผมรู้สึกประทับใจกับผลลัพธ์ที่มีต่อสุขภาพของผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญ ญา เช่นเดียวกับกลยุทธ์ของ Special Olympics ในการสานต่อความสำเร็จเหล่านี้ในหลายปีข้างหน้า การให้ความสำคัญกับการวัดผล การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติ การวินิจฉัยตั้งแต่เนิ่น ๆ การฝึกอบรมบุคลากร และระบบสุขภาพที่ให้ความสำคัญกับคนทุกกลุ่ม ทั้งหมดนี้จะช่วยให้ Special Olympics สามารถบรรลุเป้าหมายในการสร้างความเสมอภาคทางสุขภาพ"  
 
"ตลอดสิบปีที่ผ่านมา การบริจาคเงิน 67 ล้านดอลลาร์ของคุณ Tom ช่วยให้เราสามารถขยายโครงการด้านสุขภาพจากการให้บริการในระดับท้องถิ่นและภู มิภาคไปสู่ชุมชนสุขภาพกว่า 120 แห่งในปัจจุบัน" Dr. Timothy Shriver ประธานของ Special Olympics กล่าว "คุณ Tom และคุณ Ann Costello กรรมการบริหารมูลนิธิ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตข องคนที่มีสมรรถภาพแตกต่างกัน พวกเขายึดมั่นและให้ความสำคัญกับสุขภาพทางกายภาพและทางอารมณ์-สังคมของผู้ที ่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เราขอขอบคุณพวกเขาสำหรับความเป็นผู้นำ ความร่วมมือ และความมุ่งมั่นในการทำให้การดูแลรักษาสุขภาพมีความเสมอภาคยิ่งขึ้นสำหรับปร ะชากรกลุ่มนี้"
 
Special Olympics Health ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ Golisano Foundation และดำเนินงานในสหรัฐอเมริกาโดยร่วมมือกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐ อเมริกา กำลังสร้างโลกที่ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามีโอกาสที่จะมีสุขภาพดี รวมถึงได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากโครงการและบริการสุขภาพเช่นเดียวกับผู้ ที่ไม่ได้มีความบกพร่องทางสติปัญญา ทั้งนี้ Special Olympics ได้ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรีแก่คน 2.5 ล้านคน ใน 146 ประเทศ และฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพเกือบ 350,000 คน นอกจากนั้นยังลงทุนในแนวทางที่ครอบคลุมตลอดชีวิต ด้วยการทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนด้านสุขภาพสำหรับทุกคนที่มีความบกพร่องทางส ติปัญญาตลอดชีวิต  
 
เกี่ยวกับ Special Olympics
 
Special Olympics ก่อตั้งขึ้นในปี 1968 ในฐานะกิจกรรมระดับโลกเพื่อยุติการแบ่งแยกผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เราส่งเสริมการยอมรับทุกคนโดยอาศัยพลังของกีฬาและกิจกรรมด้านการศึกษา สุขภาพ และความเป็นผู้นำ Special Olympics มีนักกีฬาและคู่ยูนิฟายด์กว่า 6 ล้านคน ในกว่า 190 ประเทศและดินแดน รวมถึงโค้ชและอาสาสมัครกว่า 1 ล้านคน โดยมีการจัดการแข่งขัน กีฬากว่า 30 ชนิด รวมกว่า 100,000 ครั้ง ทุกปี ติดตามเราได้ทาง Twitter,   Facebook ,  YouTube ,  Instagram ,  LinkedIn  และ บล็อกของเราทาง Medium หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที www.SpecialOlympics.org  
 
เกี่ยวกับ Tom Golisano และ Golisano Foundation  
 
Tom Golisano คือผู้ประกอบการ นักการกุศล ผู้นำการเคลื่อนไหวทางสังคม รวมถึงผู้ก่อตั้งและประธานคณะกรรมการบริษัท Paychex, Inc. ผู้นำระดับประเทศด้านโซลูชันบัญชีเงินเดือน ทรัพยากรบุคคล และการว่าจ้างบุคคลภายนอก โดยมีพนักงานกว่า 14,000 คน และสำนักงานกว่า 100 สาขาทั่วประเทศที่ให้บริการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกว่าครึ่งล้านแห่ง โดยวิสัยทัศน์ ความอุตสาหะ และการลงมือทำจริงของคุณ Tom ได้สร้างผลกระทบที่ไม่อาจลบเลือนได้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเรา ทั้งในด้านธุรกิจ การดูแลสุขภาพ การศึกษา นโยบาย การเมือง และการปฏิรูปภาษี เขาบริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา และองค์กรอื่น ๆ รวมกว่า 330 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ เขายังสนับสนุนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการให้ความสำคัญกับคนทุกกลุ่ม และใช้จิตวิญญาณของนักบุกเบิกในการก่อตั้งมูลนิธิ Golisano Foundation เพื่อช่วยสร้างโลกที่ดีกว่าสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและพัฒนากา ร โดยมูลนิธิแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1985 และปัจจุบันเป็นมูลนิธิเอกชนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมุ่งสนับสนุนโครงการสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและพัฒนาการโด ยเฉพาะ ด้วยสินทรัพย์รวม 45 ล้านดอลลาร์ ทางมูลนิธิได้บริจาคเงินกว่า 2 ล้านดอลลาร์ต่อปีผ่านโครงการ "Imagining the Possibilities" เพื่อสนับสนุนหลายครอบครัวในการต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และช่วยให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและพัฒนาการมีโอกาสได้ใช้ชีวิตอย่ างมีคุณภาพในชุมชนของตนเอง  
 
รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/1627025/Ann_Costello_and_Tom_Golisano.j pg
ส่งโดย: IQ
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 1298  
   
124.120.207.*


Page(s) : 1 
Reply this Topic reserved for registed member only. Registerclinic
 • ข้อความและรูปภาพที่ท่านเห็นส่วนใหญ่ ได้ถูกส่งมาจาก ทางบ้าน
  ทางเว็บไซต์ Thaiclinic.com ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของข้อความและรูปภาพที่ถูกส่งมา

 • ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชนและส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ
  เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้นเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง
  ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

 • ถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมหรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล
  หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@thaiclinic.com หรือ กดแจ้งที่ปุ่ม
  "แจ้งลบกระทู้"
  เพื่อให้ทีมงานทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ครับ

ThaiClinic.Com . All Rights Reserved. !--BEGIN WEB STAT CODE-->