แจ้งลบกระทู้ แจ้งเมื่อมีคนตอบกระทู้นี้ แนะนำกระทู้นี้ Print

 หัวข้อ 39050: ยา opaganib แสดงศักยภาพในการลดพังผืดในไตได้อย่างมีนัยสำคัญ  (จำนวนคนอ่าน 79 ครั้ง)
« เมื่อ: 09/14/21 เวลา 14:20:08 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

- ผู้ป่วยโควิด-19 และผู้ที่มีอาการเรื้อรังจากโควิด ( long COVID) มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะเกิดความเสียหายต่อไต
 
- ยา opaganib ช่วยลดพังผืดในไต (kidney fibrosis) ได้อย่างมีนัยสำคัญในแบบจำลองในสิ่งมีชีวิต (in vivo model) ขั้นพรีคลินิก
 
- พังผืดในไตเป็นการลุกลามของโรคซึ่งเกิดขึ้นในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ( CKD) และสามารถนำไปสู่ภาวะไตวายระยะสุดท้าย
 
- opaganib เป็นสารที่มีศักยภาพเป็นยาเม็ดแบบให้ทางปากตัวใหม่ในขั้นสุดท้ายของการศึกษา ทางคลินิก ซึ่งออกฤทธิ์ควบคู่ในการต้านการอักเสบและต้านไวรัส และแสดงศักยภาพอย่างแข็งแกร่งในการยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ที่น่ากังวล รวมถึงสายพันธุ์เดลตา
 
- การศึกษาทดลองระดับโลกระยะ 2/3 สำหรับยาเม็ด opaganib แบบให้ทางปากโดยใช้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโควิด-19 ในโรงพยาบาลจำนวน 475 คน ได้ดำเนินขั้นการรักษาและการติดตามอาการเสร็จสิ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลลัพธ์โดยรวม
 
RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL) ("RedHill" หรือ "บริษัท") บริษัทชีวเภสัชภัณฑ์เฉพาะทาง ได้ประกาศผลลัพธ์ของการศึกษาวิจัยใหม่ในขั้นพรีคลินิก ซึ่งแสดงสมรรถนะของยา opaganib (ABC294640)[1] ในการลดพังผืดในไตได้อย่างมีนัยสำคัญ ในแบบจำลองการเกิดพังผืดแทรกในไตที่เกิดจากภาวะอุดกั้นท่อไตหนึ่งข้าง ทั้งนี้ รายงานต่าง ๆ ชี้ว่าผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลกว่า 20% มีภาวะไตวายเฉียบพลัน[2]
 
พังผืดในไตมักนำไปสู่การสูญเสียการทำงานของเนื้อเยื่อและภาวะล้มเหลวของอวัย วะ โดยมีอัตราการเสียชีวิตที่สูง จึงมีความต้องการโมเลกุลขนาดเล็กที่สามารถควบคุมรักษาพังผืด จุดมุ่งหมายของการศึกษาสมรรถนะของยา opaganib ในสิ่งมีชีวิตในครั้งนี้คือเพื่อพิสูจน์ผลของยา opaganib ในการรักษาไตอักเสบและพังผืดในไตในแบบจำลองภาวะอุดกั้นท่อไตหนึ่งข้าง (UUO) ซึ่งเป็นแบบจำลองการเกิดพังผืดในไตที่มีการจำลองลักษณะอย่างชัดเจน ผลจากการศึกษาชี้ว่ายา opaganib ช่วยลดพังผืดในไตได้อย่างมีนัยสำคัญ
 
"อาการขั้นสุดท้ายที่เกิดขึ้นบ่อยในโรคไตเรื้อรังคือพังผืดในไต ซึ่งเป็นการก่อตัวของเนื้อเยื่อแผลเป็นภายใน ซึ่งสามารถก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงและนำไปสู่ภาวะไตวายระยะสุดท้าย ข้อมูลใหม่ในขั้นพรีคลินิกนี้ ซึ่งบ่งชี้สมรรถนะของ opaganib ในการลดพังผืดในไตพร้อมทั้งคุณสมบัติต้านการอักเสบทำให้ opaganib มีศักยภาพในการเป็นยารักษาใหม่สำหรับผู้ป่วยหลายล้านคนที่เป็นโรคไตเรื้อรัง  รวมถึงผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีภาวะไตวายเฉียบพลัน (AKI)ซึ่งมีความเสี่ยงเกิดพังผืดในไต" ดร. Reza Fathi รองประธานอาวุโสฝ่ายการวิจัยและพัฒนาของ RedHill กล่าว "ภาวะไตวายและการพัฒนาไปสู่พังผืดในไตเป็นประเด็นสำคัญในโรคโควิด-19 ระยะเฉียบพลันและในอาการเรื้อรังจากโควิด งานวิจัยในช่วงที่ผ่านมาชี้ว่าหลังภาวะไตวายเฉียบพลัน ซึ่งเราทราบว่าอาจเกิด
ขึ้นจากการติดเชื้อโควิด-19 ไตมักจะไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้อย่างที่ควร และชี้ว่าส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้คือ sphingosine kinase-2 (SK2) ซึ่ง opaganib สามารถยับยั้งได้ ข้อค้นพบเหล่านี้สนับสนุนการศึกษาอื่น ๆ ที่เรากำลังดำเนินการกับ opaganib ในการรักษาโควิด-19 หลังจากได้รับข้อมูลที่จะตามมาเพิ่มเติม เราคาดว่าจะได้ทราบมากขึ้นเกี่ยวกับผลต่อไตของผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ได้รับการรักษาด้วย opaganib ในการศึกษาระดับโลกระยะที่ 2/3 ของเรา"
 
พังผืดในไต ซึ่งเป็นอาการที่พบได้บ่อยในโรคไตเรื้อรัง (CKD) คือการสะสมที่มากเกินไปของสารเคลือบเซลล์ (ECM) และเนื้อเยื่อพังผืด พังผืดในไตอาจนำไปสู่ภาวะไตวายระยะสุดท้าย ซึ่งเป็นอาการผิดปกติร้ายแรงที่ต้องรักษาด้วยการฟอกไตหรือการปลูกถ่ายไต โรคไตเรื้อรังเป็นโรคที่พบได้บ่อย โดยพบได้ใน15% ของผู้ใหญ่ในสหรัฐ[3]
 
งานวิจัยในช่วงที่ผ่านมาพบว่า ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ SARS-CoV-2 มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะเกิดความเสียหายต่อไต รวมถึงโรคไตเรื้อรังและโรคไตระยะสุดท้าย ซึ่งส่งผลต่อการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตในผู้ป่วยกลุ่มนี้ ข้อค้นพบชี้ว่านอกจากเป็นโรคไตระยะเฉียบพลันแล้ว ผู้ป่วยที่หายจากโควิด-19 รวมถึงผู้ที่ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะเกิดโรคไตที่ร้ายแรงอย่างเช่นโรคไตเรื้อรัง นอกจากนี้ ข้อมูลชี้ว่าผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ราว 10% อาจมีอาการเรื้อรังจากโควิด (ผลตามหลังระยะเฉียบพลัน หรือ post-acute sequalae) ซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดภาวะเฉียบ
พลันที่เกี่ยวข้องกับไต[4]
 
Opaganib เป็นยาแบบรับประทานตัวใหม่ที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก ซึ่งอยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนาสำหรับการรักษาโรคโควิด-19 Opaganib เป็นยาต้านไวรัสควบคู่กับต้านการอักเสบแบบมุ่งเป้าเซลล์เจ้าบ้านที่ออกฤทธิ์ ต่อเชื้อโควิด-19 ทั้งต้นเหตุและปลายเหตุ โดยเชื่อว่าออกฤทธิ์ต้านไวรัสด้วยการยับยั้ง sphingosine kinase-2 (SK2) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ผลิตขึ้นในเซลล์มนุษย์และถูกไวรัสดึงไปใช้เพื่อเพิ่มจำนว น การศึกษาระยะที่ 2/3 สำหรับการใช้ยา Opaganib แบบรับประทานในผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจำนวน 475 คนทั่วโลก ได้ดำเนินการรักษาและระยะติดตามการรักษาเสร็จสิ้น แล้ว และคาดว่าจะทราบผลการศึกษาที่สมบูรณ์ในเร็ว ๆ นี้
 
ผลการประเมินอัตราการใส่ท่อและอัตราการเสียชีวิตแบบ blinded blended จากการวิจัยระยะ 2/3 นั้นมีทิศทางที่ดีอย่างยิ่ง เมื่อเทียบกับอัตราการเสียชีวิตจากการวิจัยแพลตฟอร์มใหญ่ เช่น RECOVERY และการวิจัยอื่น ๆ ในผู้ป่วยที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน[5] นอกจากนี้ การวิจัยยา opaganib ระยะ 2/3 ยังผ่านการประเมินจากคณะกรรมการตรวจสอบความปลอดภัยของข้อมูลมาแล้ว 4 ครั้ง ซึ่งรวมถึงการประเมินความไร้ประโยชน์ และขยายฐานข้อมูลความปลอดภัยของยา opaganib ครอบคลุมผู้ป่วยและอาสาสมัครที่มีสุขภาพแข็งแรงกว่า 460 ราย ก่อนหน้านี้ Opaganib มีข้อมูลออกมาในทางที่ดีจากการวิจัยระยะ 2 ในสหรัฐกับผู้ป่วยโควิด-19 อาการรุนแรงซึ่งเพิ่งเผยแพร่ลงใน medRxiv นอกจากนี้ อิสราเอลและสวิตเซอร์แลนด์ยังมีการส่งเสริมให้ใช้ยา opaganib รักษาผู้ป่วยที่ไม่ได้เข้าร่วมวิจัยด้วย
 
โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/1334141/RedHill_Biopharma_Logo.jpg
ส่งโดย: IQ
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 1298  
   
115.87.153.*


Page(s) : 1 
Reply this Topic reserved for registed member only. Registerclinic
 • ข้อความและรูปภาพที่ท่านเห็นส่วนใหญ่ ได้ถูกส่งมาจาก ทางบ้าน
  ทางเว็บไซต์ Thaiclinic.com ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของข้อความและรูปภาพที่ถูกส่งมา

 • ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชนและส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ
  เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้นเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง
  ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

 • ถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมหรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล
  หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@thaiclinic.com หรือ กดแจ้งที่ปุ่ม
  "แจ้งลบกระทู้"
  เพื่อให้ทีมงานทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ครับ

ThaiClinic.Com . All Rights Reserved. !--BEGIN WEB STAT CODE-->