แจ้งลบกระทู้ แจ้งเมื่อมีคนตอบกระทู้นี้ แนะนำกระทู้นี้ Print

 หัวข้อ 39043: RedHill Biopharma เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล Movantik ใหม่ 3 รายการ  (จำนวนคนอ่าน 55 ครั้ง)
« เมื่อ: 09/10/21 เวลา 11:28:09 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

- การวิเคราะห์ข้อมูล Movantik(R) (naloxegol) ใหม่ 2 รายการ ประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ Movantik ในผู้ป่วยกลุ่มย่อยที่มีอายุ Huh65 ปี
 
- ประเมินผลลัพธ์ของ Movantik ต่อการขับถ่ายอุจจาระแบบ spontaneous และ complete spontaneous ที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในกลุ่มที่ใช้ยาMovantik เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ใช้ยาหลอก จากการให้สารโอปิออยด์ในปริมาณสูงและต่ำ
 
- Movantik เป็นยาสำหรับรับประทานประเภท peripherally acting mu-opioid receptor antagonist (PAMORA) ชั้นนำในตลาดสหรัฐ ที่ได้รับการรับรองสำหรับรักษาอาการท้องผูกที่เกิดจากสารโอปิออยด์ในผู้ใหญ่ ที่มีอาการปวดแบบเรื้อรังที่ไม่ใช่มะเร็ง
 
RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL) ("RedHill" หรือ "บริษัท") บริษัทชีวเภสัชภัณฑ์เฉพาะทาง ประกาศผลการวิเคราะห์ใหม่ 3 รายการจากการศึกษา Movantik(R) (naloxegol) ระยะที่ 3 ภายในงาน PAINWeek 2021 ซึ่งแสดงให้เห็นการออกฤทธิ์อย่างรวดเร็ว รวมถึงพัฒนาการในด้านอาการหลัก ๆ ที่ต่อเนื่องและคาดการณ์ได้โดยมีความเกี่ยวเนื่องกับอาการท้องผูกหลังได้รับ สารโอปิออยด์ (OIC) ทั้งในกลุ่มผู้ป่วยย่อยที่มีอายุHuh65 และกลุ่มที่รักษาด้วยสารดังกล่าวทั้งในระดับต่ำและระดับสูง
 
การพรีเซนต์แบบโปสเตอร์ 2 รายการมีขึ้น เพื่อแสดงผลการศึกษาในผู้ป่วยกลุ่มย่อยที่มีอายุ Huh65 ผลปรากฏว่า Movantik มีอัตราการตอบสนองที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับยาหลอก โดยเริ่มออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วและมีสัดส่วนของผู้ป่วยที่ขับถ่ายอุจจาระแบบ spontaneous bowel movement (SBM)และแบบ complete spontaneous bowel movement (CSBM) ที่สูงขึ้นในช่วง 48 ชั่วโมงแรกของการรักษา ข้อมูลที่นำเสนอเพิ่มเติมยังแสดงให้เห็นว่าnaloxegol ช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยไม่ขึ้นอยู่กับปริมาณสารโอปิออยด์ที่ได้รับ ซึ่งรวมถึงปริมาณเทียบเท่ามอร์ฟีนต่ำกว่า 100 มิลลิกรัม โดยทีมวิจัยให้ข้อสรุปว่า แม้จะใช้ปริมาณเทียบเท่ามอร์ฟีนต่ำกว่า แต่แพทย์ควรเร่งรักษาผู้ป่วยเหล่านี้เนื่องจากยังมีความเสี่ยงที่จะเกิด
อาการ OIC
 
การวิเคราะห์ทั้งสามชุดรวมเอาข้อมูลจากการศึกษา Movantik ระยะที่ 3 ที่มีขนาดใหญ่ เข้มงวด และได้รับการออกแบบให้เหมือนกัน 2 โครงการ (Kodiak 4และ Kodiak 5; NCT01309841/NCT01323790) โดยทำการศึกษาผู้ป่วยจำนวน 891 รายที่ได้รับยา 2 ขนาด (12.5 มิลลิกรัม และ 25 มิลลิกรัม) เทียบกับผู้ป่วยทั้งหมด 446 รายในกลุ่มยาหลอก
 
ดร. Lynn Webster นักวิจัยด้านอาการปวด แพทย์และนักวิจัยอาวุโสประจำศูนย์นโยบายแห่งสหรัฐ กล่าวว่า "ผู้ป่วยสูงอายุมากถึง 90% ได้รับสารโอปิออยด์ในการรับมือกับอาการปวดเรื้อรัง และมากกว่า 86% ของผู้ป่วยกลุ่มนี้มีอาการ OIC การวิเคราะห์ใหม่เหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการช่วยให้ผู้ป่วยเหล่านี้ควบคุมความเจ็บปวดของตนเองได้อย่างน่าพอใจโดยไม ่ต้องเพิ่มภาระด้วย OIC ผู้ป่วยสูงอายุมีแนวโน้มที่จะเกิดอาการ OIC มากขึ้นเนื่องจากภาวะโรคแทรกซ้อน การใช้ยาหลายชนิด และการออกกำลังกายที่ลดลง และเป็นสิ่งสำคัญที่พวกเขาจะต้องเข้าถึงการรักษาอย่าง Movantik ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพในกลุ่มผู้ป่วยที่ท้าทายเช่นนี้"
 
"มีความพยายามเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติทางการแพทย์เพื่อลดปริมาณของสารโอปิออยด ์ที่ใช้ในการรักษาอาการปวดเรื้อรัง อย่างไรก็ตาม การรักษาด้วยสารโอปิออยด์ในปริมาณต่ำอาจก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับอาการท้องผ ูกเทียบเท่ากับการรักษาในปริมาณที่สูงขึ้น และเป็นสิ่งจำเป็นที่แพทย์จะต้องเฝ้าติดตามสัญญาณของอาการ OIC" ดร. พญ. June Almenoff ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยาศาสตร์ของ RedHill กล่าว "การวิเคราะห์ครั้งใหม่ที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ Movantik ที่ไม่ขึ้นตรงต่อปริมาณของสารโอปิออยด์นี้ มีความสำคัญในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษ าด้วยสารโอปิออยด์ในปริมาณน้อยผ่านการจัดการอาการ OIC ซึ่งคาดว่าเกิดขึ้นได้ในผู้ป่วยจำนวน 40-80% ที่รับการรักษาด้วยโอปิออยด์ระยะยาว[1]"
 
ผลการวิเคราะห์ Movantik (Naloxegol) ที่นำเสนอในงาน PAINWeek 2021
 
โปสเตอร์  1 (โปสเตอร์หมายเลข 55):
Naloxegol Provided Rapid Onset of Time to First Spontaneous Bowel Movement (SBM), Complete SBM and Predictable Efficacy in Older Adults (Age
? 65 Yrs): A Pooled Analysis of Two Phase 3 Studies (Naloxegol ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วสำหรับ spontaneous bowel movement (SBM) ครั้งแรก และ complete SBM และมีประสิทธิภาพที่คาดการณ์ได้ในผู้สูงอายุ (อายุ? 65 ปี): การวิเคราะห์แบบรวมกลุ่มจากการศึกษาในระยะที่ 3 จำนวน 2 โครงการ) ผู้ประพันธ์: Lynn Webster, Charles Argoff, Charles H. McLeskey, Carol B. Rockett, Enoch Bortey, Theresa Mallick-Searle, Martin Hale
 
โปสเตอร์  2 (โปสเตอร์หมายเลข 59):
Naloxegol Provided Rapid and Sustained Improvement of Opioid-Induced Constipation (OIC) Symptoms in Older Adults Age ? 65 Yrs: A Pooled Analysis of Two Phase 3 Studies (Naloxegol ช่วยให้อาการท้องผูกจากสารโอปิออยด์ (OIC) ดีขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ในผู้ป่วยสูงอายุที่มีอายุ ? 65 ปี: การวิเคราะห์แบบรวมกลุ่มของการศึกษาใน
ระยะที่ 3 จำนวน 2 โครงการ) ผู้ประพันธ์: Martin Hale, Charles Argoff, Charles H. McLeskey, Carol B. Rockett, Enoch Bortey, Theresa Mallick-Searle, Lynn Webster
 
โปสเตอร์  3 (โปสเตอร์หมายเลข 30):
Naloxegol Provides Rapid and Sustained Improvement of Opioid-Induced Constipation (OIC) Symptoms Irrespective of Opioid Dose: A Pooled Analysis of Two Phase 3 Studies (Naloxegol ช่วยให้อาการท้องผูกจากสารโอปิออยด์ (OIC) ดีขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ไม่ขึ้นกับปริมาณของสารโอปิออยด์: การวิเคราะห์แบบรวมกลุ่มจากการ
ศึกษาในระยะที่ 3 จำนวน 2 โครงการ)ผู้ประพันธ์: Jeffrey Gudin, Jeremy A. Adler, June Almenoff, Carol B. Rockett, Enoch Bortey, Richard Rauck, Lynn Webster
 
เกี่ยวกับ  Movantik (R) (naloxegol)
 
Movantik(R) เป็นยาต่อต้านโอปิออยด์ที่ใช้ในการรักษาอาการท้องผูกที่เกิดจากสารโอปิออยด์  (OIC) ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีอาการปวดเรื้อรังที่ไม่ใช่สาเหตุจากมะเร็ง รวมถึงผู้ป่วยที่มีอาการปวดเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งก่อนหน้าหรือก ารรักษาโรคมะเร็งที่ไม่ต้องการเพิ่มปริมาณโอปิออยด์บ่อยครั้ง (เช่น ทุกสัปดาห์)
 
ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญเกี่ยวกับ Movantik
 
Movantik(R) (naloxegol) ห้ามใช้กับ
 
-  ผู้ป่วยที่มีอาการหรือสงสัยว่ามีการอุดกั้นของทางเดินอาหาร (GI) และผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการอุดตันซ้ำ เนื่องจากมีโอกาสเกิดการทะลุของทางเดินอาหาร
 
-  ผู้ป่วยที่ได้รับสารยับยั้ง CYP3A4 ระดับรุนแรง (เช่น clarithromycin, ketoconazole) เนื่องจากยาเหล่านี้เพิ่มการรับ naloxegol ได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจเร่งอาการถอนยาหลังจากหยุดใช้โอปิออยด์
 
-  ผู้ป่วยที่มีปฏิกิริยาตอบรับไวในระดับร้ายแรงหรือรุนแรงต่อ Movantik หรือสารเพิ่มปริมาณใด ๆ ของยา
 
อาการที่สอดคล้องกับอาการถอนยาหลังจากหยุดใช้โอปิออยด์ ได้แก่ภาวะเหงื่อออกมาก หนาวสั่น ท้องร่วง ปวดบริเวณหน้าท้อง วิตกกังวล หงุดหงิด และหาวเกิดขึ้นในผู้ป่วยที่รักษาด้วย Movantik ผู้ป่วยที่ได้รับเมทาโดนเป็นยารักษาอาการปวดในการทดลองทางคลินิกพบว่ามีอากา รข้างเคียงในทางเดินอาหารบ่อยครั้งกว่า ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับอาการถอนยาหลังจากหยุดใช้โอปิออยด์ มากกว่าผู้ป่วยที่ได้รับโอปิออยด์ชนิดอื่น ผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติในแนวกั้นเลือดและสมอง อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการถอนยาหลังจากหยุดใช้โอปิออยด์สูงขึ้น และมีความสามารถในการลดทอนความเจ็บปวดลดลง ผู้ป่วยเหล่านี้ (เช่นโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง อาการบาดเจ็บทางสมองที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้ โรคอัลไซเมอร์ และโรคลมบ้าหมูที่ไม่สามารถควบคุมได้) ไม่ถูกนำมารวมในการ
ศึกษาเหล่านี้ ขอให้คำนึงถึงความเสี่ยงและผลประโยชน์โดยรวมเมื่อใช้ Movantik ในผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว ติดตามอาการถอนยาหลังจากหยุดใช้โอปิออยด์เมื่อใช้ Movantik ในผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว
 
ทั้งนี้ มีรายงานอาการปวดรุนแรงบริเวณท้องและ/หรืออาการท้องร่วง โดยทั่วไปภายใน 2-3 วันหลังจากเริ่มใช้ Movantik ให้ติดตามและหยุดใช้ยาทันทีหากมี
อาการรุนแรงเกิดขึ้น ลองกลับมาใช้ Movantik อีกครั้งที่ 12.5 มิลลิกรัม 1 ครั้งต่อวัน
 
มีรายงานกรณีการเกิดการทะลุของทางเดินอาหารจากการใช้สารต่อต้านโอปิออยด์ที่ ออกฤทธิ์นอกส่วนกลาง รวมถึง Movantik กรณีการทะลุของทางเดินอาหารที่ เกิดขึ้นหลังการจำหน่าย ซึ่งรวมถึงกรณีการเสียชีวิต ถูกรายงานเมื่อมีการใช้ Movantik ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการทะลุของทางเดินอาหาร (เช่น เนื้อร้ายในทางเดินอาหารแบบรุกราน การผ่าตัดทางเดินอาหารเมื่อเร็ว ๆ นี้ โรคติ่งในลำไส้ใหญ่ เช่น ถุงลำไส้อักเสบ ลำไส้ขาดเลือด หรือการรักษาร่วมกับ bevacizumab) ให้ติดตามอาการปวดบริเวณท้องอย่างรุนแรง ต่อเนื่อง หรือแย่ลง และหยุดใช้หากมีอาการนี้เกิดขึ้น
 
อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยที่สุดจากการใช้ Movantik เมื่อเทียบกับยาหลอกในการทดลองทางคลินิก ได้แก่ อาการปวดบริเวณท้อง (21% vs 7%), ท้องร่วง (9% vs 5%), คลื่นไส้ (8% vs 5%), ท้องอืด (6% vs 3 %) อาเจียน (5% vs 4%) ปวดศีรษะ (4% vs 3%) และเหงื่อออกมาก (3% vs <1%)
 
Movantik (naloxegol) มีข้อบ่งชี้เป็นยารักษาอาการท้องผูกที่เกิดจากสารโอปิออยด์ (OIC) ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีอาการปวดเรื้อรังที่ไม่ใช่สาเหตุจาก มะเร็ง รวมถึงผู้ป่วยที่มีอาการปวดเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งที่เป็นมาก่อนหรื อการรักษามะเร็งที่ไม่ต้องการเพิ่มปริมาณโอปิออยด์บ่อยครั้ง (เช่น ทุกสัปดาห์)
 
คลิกที่นี่เพื่อดูคู่มือการใช้ยา (Medication Guide) และข้อมูลการสั่งจ่ายยา Movantik ฉบับเต็ม (Prescribing Information)
 
ขอแนะนำให้คุณรายงานอาการไม่พึงประสงค์ต่อ RedHill Biopharma Inc. ที่ 1-833-ADRHILL (1-833-237-4455) หรือ FDA ที่ 1-800-FDA-1088 หรื www.fda.gov/medwatch
 
MOVANTIK เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของกลุ่มบริษัท AstraZeneca
 
หมายเหตุ: ข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นฉบับแปลของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับทางการของบริษัทซึ ่งเป็นภาษาอังกฤษโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสะดวก ดูข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับภาษาอังกฤษ รวมถึงแถลงการณ์เกี่ยวกับข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตได้ที่ https://ir.redhillbio.com/press-releases  
 
ข้อมูลติดต่อบริษัท:       ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อ:        
 
Adi Frish           สหรัฐ:Bryan Gibbs, Finn Partners    
 
Chief Corporate and Business Development Officer  +1 212 529 2236    
 
RedHill Biopharma        bryan.gibbs@finnpartners.com      
 
+972-54-6543-112         สหราชอาณาจักร:Amber Fennell, Consilium  
 
adi@redhillbio.com       +44 (0) 7739 658 783    
 
               fennell@consilium-comms.com
 
[1] Crockett, Seth D., et al. American Gastroenterological Association Institute guideline on the medical management of opioid-induced constipation, Gastroenterology 156.1 (2019): 218-226.
 
[2] ดูรายละเอียดข้อมูลของยา Movantik(R) (naloxegol) ได้ที www.Movantik.com
 
[3] ดูรายละเอียดข้อมูลของยา Talicia(R) (omeprazole magnesium, amoxicillin และ rifabutin) ได้ที www.Talicia.com
 
[4] ดูรายละเอียดข้อมูลของยา Aemcolo(R) (rifamycin) ได้ที www.Aemcolo.com
 
โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/1334141/RedHill_Biopharma_Logo.jpg
ส่งโดย: IQ
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 1298  
   
124.122.129.*


Page(s) : 1 
Reply this Topic reserved for registed member only. Registerclinic
 • ข้อความและรูปภาพที่ท่านเห็นส่วนใหญ่ ได้ถูกส่งมาจาก ทางบ้าน
  ทางเว็บไซต์ Thaiclinic.com ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของข้อความและรูปภาพที่ถูกส่งมา

 • ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชนและส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ
  เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้นเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง
  ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

 • ถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมหรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล
  หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@thaiclinic.com หรือ กดแจ้งที่ปุ่ม
  "แจ้งลบกระทู้"
  เพื่อให้ทีมงานทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ครับ

ThaiClinic.Com . All Rights Reserved. !--BEGIN WEB STAT CODE-->