แจ้งลบกระทู้ แจ้งเมื่อมีคนตอบกระทู้นี้ แนะนำกระทู้นี้ Print

 หัวข้อ 39016: JW Therapeutics ประกาศเป็นพันธมิตรทางกลยุทธ์กับ MediTrust Health  (จำนวนคนอ่าน 73 ครั้ง)
« เมื่อ: 08/25/21 เวลา 10:37:27 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

JW Therapeutics (HKEx: 2126) บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพล้ำสมัยที่มุ่งพัฒนา ผลิต และจัดจำหน่ายเทคโนโลยีการบำบัดด้วยเซลล์ภูมิคุ้มกัน ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้บรรลุข้อตกลงเป็นพันธมิตรทางกลยุทธ์กับ MediTrust Health ทั้งสองฝ่ายจะงัดใช้จุดแข็งทางธุรกิจของแต่ละฝ่าย เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านประกันทางการแพทย์เพิ่มและประกันสุขภาพ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและส่งเสริมการเข้าถึงการรักษาด้วย CAR-T ผ่านกรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคล
 
ขณะเดียวกัน ทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมจัดสัมมนาในหัวข้อ "Establishing the Multi-tiered Medical Insurance System for CAR-T Therapy" (จัดตั้งระบบประกันทางการแพทย์แบบหลายระดับขั้นสำหรับการรักษาด้วย CAR-T) โดยได้มีการเสวนาอย่างล้ำลึกในประเด็นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวิธีจัดตั้งระบบประกันสุขภาพส่วนบุคคลแบบหลายระดับขั้น และระบบการชำระเงินล้ำสมัย
 
เกี่ยวกับ JW Therapeutics
 
JW Therapeutics (HKEx: 2126) เป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพล้ำสมัยที่มุ่งพัฒนา ผลิต และจัดจำหน่ายเทคโนโลยีการบำบัดด้วยเซลล์ภูมิคุ้มกัน บริษัทก่อตั้งขึ้นโดย Juno Therapeutics (บริษัทในเครือ Bristol Myers Squibb) ร่วมกับ WuXi AppTec เมื่อปี 2559 ทั้งนี้ JW Therapeutics มีความมุ่งมั่นในการก้าวขึ้นเป็นผู้นำนวัตกรรมการบำบัดด้วยเซลล์ภูมิคุ้มกัน  โดยบริษัทได้สร้างแพลตฟอร์มระดับเวิลด์คลาสสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภ ัณฑ์ด้านการบำบัดด้วยเซลล์ภูมิคุ้มกัน เช่นเดียวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพครอบคลุมทั้งกลุ่มโรคเลือดที่เป็นมะ เร็งและมะเร็งชนิดเป็นก้อน เพื่อนำความหวังในการรักษาโรคให้ผู้ป่วยชาวจีนและทั่วโลก พร้อมส่งเสริมให้อุตสาหกรรมเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดของจีนเติบโตอย่างแข็งแกร่ งและมีมาตรฐาน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที www.jwtherapeutics.com
 
ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า
 
ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ามาจากความคาดหวังและความเชื่อในปัจจุบันของฝ่ายบริก าร โดยมีความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และสมมติฐานมากมาย ที่อาจทำให้ผลลัพธ์จริงแตกต่างไปอย่างมากจากที่ระบุไว้ ข้อความทั้งหมดที่ไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีต ล้วนเป็นข้อความที่จัดว่าเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นการประมาณรายได้ อัตรากำไรจากการดำเนินงาน รายจ่ายลงทุน เงินสด เกณฑ์วัดทางการเงินอื่น ๆ ผลลัพธ์หรือการดำเนินการทางกฎหมาย การอนุญาโตตุลาการ การเมือง การกำกับดูแล หรือทางการรักษาที่คาดหวังไว้ รูปแบบหรือวิธีปฏิบัติของลูกค้าและผู้สั่งจ่ายยา กิจกรรมและผลลัพธ์จากการชำระเงินคืน ไปจนถึงการคาดคะเนและผลลัพธ์ในทำนองเดียวกัน ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าประกอบด้วยความเสี่ยงและความไม่แน่นอนมากมาย ซึ่งรวมถึงที่ระบุด้านล่าง และมีการอธิบายเพิ่มเติมในรายงานที่บริษัทยื่นต่อตลาดหุ้นฮ่องกง (HKEx) บริษัทให้ข้อมูลนี้ ณ วันที่เผยแพร่เท่านั้น ยกเว้นว่าจะระบุเป็นอย่างอื่น และไม่มีข้อผูกพันในการปรับปรุงข้อมูลที่ระบุในข่าวที่เผยแพร่และข้อมูลอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้เป็นการรับประกันผลการดำเนินงาน และผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่เราคาดการณ์ไว้ การค้นพบหรือกำหนดสิ่งที่จะมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการพัฒนาข้อบ่งชี้ใหม่ ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมนั้นเป็นเรื่องที่รับประกันไม่ได้ และความคืบหน้าจากขั้นแนวคิดไปจนถึงผลิตภัณฑ์ก็เป็นเรื่องไม่แน่นอน ขณะเดียวกัน เราไม่รับประกันว่าผลิตภัณฑ์ที่ตั้งใจให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการพัฒนาข้อบ ่งชี้ใหม่ ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมจะประสบความสำเร็จและกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่วางจ ำหน่ายจริง นอกจากนี้ ผลลัพธ์การศึกษาก่อนคลินิกก็ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า ผลิตภัณฑ์ที่ตั้งใจให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นจะปลอดภัยและได้ผลกับมนุษย์ ความซับซ้อนของร่างกายมนุษย์เป็นสิ่งที่จำลองให้สมบูรณ์แบบหรือเหมาะสมเพียง พอไม่ได้ ไม่ว่าจะด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบเพาะเลี้ยงเซลล์ หรือสัตว์จำลอง ระยะเวลาในการเสร็จสิ้นการทดลองทางคลินิกและได้รับการอนุมัติจากฝ่ายกำกับดู แลให้วางจำหน่ายได้ในเวลาที่ผ่านมานั้นแตกต่างกันไป และเราคาดว่าจะมีความแตกต่างเช่นนี้ให้เห็นอีกในอนาคต เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตั้งใจให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ภายในบริษัทเอง รวมถึงผ่านความร่วมมือด้านการออกใบอนุญาต การเป็นพันธมิตร และการร่วมทุนต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ที่ตั้งใจให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มาจากความสัมพันธ์เหล่านี้อาจมีข ้อขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างแต่ละฝ่าย หรืออาจไม่ได้ผลหรือปลอดภัยอย่างที่เราเคยเชื่อ ณ เวลาที่เราได้เริ่มความสัมพันธ์นั้น นอกจากนี้ เราหรือฝ่ายอื่น ๆ อาจพบปัญหาด้านความปลอดภัย ผลข้างเคียง หรือปัญหาการผลิตในผลิตภัณฑ์ของเราได้ก็ต่อเมื่อวางจำหน่ายไปแล้ว ธุรกิจของเราอาจได้รับผลกระทบจากการสอบสวนของรัฐบาล การฟ้องร้องคดีและการเรียกร้องความรับผิดของผู้ผลิต รวมถึงความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดบางประการ หรือแม้แต่ถูกลงโทษจากการดำเนินการบางอย่างในตลาดที่เป็นข้อพิพาท เราพึ่งพาบุคคลภายนอกในเรื่องกำลังการผลิตคิดเป็นสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้เข้ามาช่วยผลิตผลิตภัณฑ์ของเราบางส่วนทั้งผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ ์ใหม่ โดยการจำกัดการผลิตอาจเป็นอุปสรรคต่อการขายผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ที่เรา ตั้งใจให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่บางส่วน
 
นอกจากนี้ การขายผลิตภัณฑ์ของเราได้รับผลกระทบจากนโยบายเงินเรียกคืนจากการที่องค์กรชำ ระเงินบุคคลที่สามได้จ่ายสำรองไปล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล แผนประกันเอกชน และผู้จัดการบริการ โดยอาจได้รับผลกระทบจากความเคลื่อนไหวในด้านการกำกับดูแล การรักษา และแนวปฏิบัติ ไปจนถึงแนวโน้มทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับการควบคุมต้นทุนด้านการจัดการบร ิการและการดูแลสุขภาพ เช่นเดียวกับการออกกฎหมายที่กระทบต่อราคาเภสัชภัณฑ์และการเงินเรียกคืน นโยบายการกำกับดูแลและการเบิกจ่ายของรัฐบาลและหน่วยงานอื่น ๆ อาจกระทบต่อการพัฒนา การใช้ และกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ของเรา นอกจากนี้ เรายังต้องแข่งขันกับบริษัทอื่น ๆ ไม่ว่าจะด้วยผลิตภัณฑ์บางอย่างที่เราวางจำหน่ายอยู่แล้ว ไปจนถึงการค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เราเชื่อว่า ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ บางรายการของเรา ผลิตภัณฑ์ที่ตั้งใจให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือข้อบ่งชี้ใหม่ ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์เดิม อาจเผชิญกับการแข่งขันเมื่อได้รับการอนุมัติและวางจำหน่ายแล้ว ผลิตภัณฑ์ของเราอาจต้องแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ที่มีราคาถูกกว่า มีการกำหนดการเบิกจ่ายแล้ว ศักยภาพเหนือกว่า ใช้งานง่ายกว่า หรือแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ของเราในทางอื่น ๆ นอกจากนี้ แม้เราจะได้สิทธิบัตรคุ้มครองผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของเราอยู่เป็นประจำ แต่การคุ้มครองอันเป็นผลจากสิทธิบัตรและการยื่นขอสิทธิบัตรอาจถูกคู่แข่งของ เราคัดค้าน ทำให้เป็นโมฆะ หรือหลีกเลี่ยง และเราไม่รับประกันว่า ผลิตภัณฑ์เดิมหรือผลิตภัณฑ์ที่เราตั้งใจให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่จะได้รับการคุ้ มครองหรือรักษาการคุ้มครองทางสิทธิบัตรไว้ได้ เรารับประกันไม่ได้ว่าเราจะผลิตผลิตภัณฑ์ให้ประสบความสำเร็จทางการค้าได้ หรือรักษาความสำเร็จทางการค้าให้ผลิตภัณฑ์เดิมของเราไว้ได้ ราคาหุ้นของเราอาจได้รับผลกระทบจากโอกาสที่เกิดขึ้นจริงในตลาดหรือที่คาดหวั งไว้ ไปจนถึงตำแหน่งทางการแข่งขัน ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่เราตั้งใจให้เป็นผลิ ตภัณฑ์ใหม่ นอกจากนี้ ปัญหาสำคัญที่ค้นพบกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกับของเราซึ่งกระทบต่อผลิตภัณฑ์ทั้ง กลุ่มนั้น อาจส่งผลไม่พึงประสงค์ต่อยอดขายของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงธุรกิจและผลการดำเนินงานของเรา ความพยายามของเราในการผนวกรวมการดำเนินงานของบริษัทที่เราได้ซื้อมานั้นอาจไ ม่ประสบผลสำเร็จ เราอาจเผชิญกับความยุ่งยาก ความล่าช้า หรือต้นทุนที่ไม่ได้คาดคิด จนทำให้ไม่ได้ผลประโยชน์หรือประหยัดต้นทุนอย่างที่คาดหวังไว้ในแผนปรับโครงส ร้างของเรา ผลการดำเนินธุรกิจของเราอาจกระทบหรือจำกัดความสามารถของคณะกรรมการบริษัท ในการประกาศเงินปันผลหรือความสามารถในการจ่ายเงินปันผลหรือซื้อหุ้นของเราคื น
 
ข้อความเตือนตามข้อกำหนดในกฎข้อ 18A.05 ของกฎระเบียบว่าด้วยการควบคุมการจดทะเบียนหลักทรัพย์ของตลาดหุ้นฮ่องกง: JW Therapeutics ไม่รับประกันว่าบริษัทจะพัฒนาหรือวางจำหน่าย Relmacabtagene autoleucel ("relma-cel") ได้เป็นผลสำเร็จ ผู้ถือหุ้นและว่าที่นักลงทุนของ JW Therapeutics ควรใช้ความระมัดระวังตามสมควรเมื่อซื้อขายหุ้นของ JW Therapeutics
ส่งโดย: IQ
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 1298  
   
49.228.155.*


Page(s) : 1 
Reply this Topic reserved for registed member only. Registerclinic
 • ข้อความและรูปภาพที่ท่านเห็นส่วนใหญ่ ได้ถูกส่งมาจาก ทางบ้าน
  ทางเว็บไซต์ Thaiclinic.com ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของข้อความและรูปภาพที่ถูกส่งมา

 • ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชนและส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ
  เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้นเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง
  ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

 • ถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมหรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล
  หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@thaiclinic.com หรือ กดแจ้งที่ปุ่ม
  "แจ้งลบกระทู้"
  เพื่อให้ทีมงานทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ครับ

ThaiClinic.Com . All Rights Reserved. !--BEGIN WEB STAT CODE-->