แจ้งลบกระทู้ แจ้งเมื่อมีคนตอบกระทู้นี้ แนะนำกระทู้นี้ Print

 หัวข้อ 38982: ธนาคารเลือด ‘ศิริราช’ ต้องการเลือดสำรองทุกกรุ๊ป วอนผู้สุขภาพดีระดมบริจ  (จำนวนคนอ่าน 356 ครั้ง)
« เมื่อ: 07/30/21 เวลา 14:21:17 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

รศ.พญ.ปาริชาติ เพิ่มพิกุล หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ซึ่งทวีความรุนแรง ประชาชนเดินทางออกจากบ้านน้อยลง และส่วนหนึ่งทำงานที่บ้านเพื่อลดความเสี่ยง ประกอบกับการตั้งจุดบริจาคเลือดของโรงพยาบาลทำได้ยากลำบากขึ้น และจำนวนผู้บริจาคเลือดลดลง ขณะที่โรงพยาบาลศิริราชยังมีผู้ป่วยฉุกเฉินที่ต้องรับการผ่าตัด ผู้ป่วยโรคเลือดที่จำเป็นต้องใช้เลือดในการรักษา ส่งผลให้ขณะนี้เลือดสำรองในธนาคารเลือดของโรงพยาบาลขาดแคลนอย่างหนักทุกหมู่ เลือด โดยเฉพาะหมู่เลือด O (โอ) ซึ่งทำให้ไม่สามารถให้บริการผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง
สำหรับสถานการณ์ทั่วประเทศนั้น มีการขาดแคลนเลือดมาตั้งแต่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นวงกว้าง ซึ่งศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้พยายามประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ช่วยกันบริจาคโลหิตมาโดยตลอด
 
 
 
“เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโรงพยาบาลศิริราชขาดแคลนเลือดสำรองอยู่ในขั้นวิกฤติอ ย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ซึ่งในสถานการณ์ปกติ ปริมาณเลือดสำรองมีเป็นสัปดาห์ แต่ตอนนี้ความต้องการเลือดมีมาก จึงไม่เพียงพอ โดยมีผู้มาบริจาคเลือดน้อย วันละประมาณ 40-50 ยูนิต และวันเสาร์อาทิตย์ มีจำนวน 80-100 ยูนิต ขณะที่มีคนไข้หนัก คนไข้โรคเลือดที่ต้องให้เลือดทุกสองสัปดาห์ ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดที่ต้องให้เลือดหรือเกล็ดเลือด คนไข้ผ่าตัดใหญ่ รวมทั้งผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ต้องการเลือดวันละ 100 -160 ยูนิต ทำให้เลือดสำรองขาดแคลนอย่างหนัก จึงต้องขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเลือดช่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยที่รอการผ่าตัด รวมถึงผู้ป่วยโรคเลือดที่จำเป็นต้องใช้เลือด”
 
ดังนั้น โรงพยาบาลศิริราช จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพดี และไม่มีความเสี่ยงจากโควิด 19 มาร่วมช่วยชีวิตคนไทยด้วยกัน ด้วยการบริจาคและส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในช่วงโควิด
โดย รศ.พญ.ปาริชาติ ให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคเลือดว่า สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 – 60 ปี มีน้ำหนัก 48 กิโลกรัมขึ้นไป ไม่มีโรคประจำตัว ขอให้เตรียมร่างกายให้พร้อม โดยนอนหลับพักผ่อนเพียงพออย่างน้อย 5 ชั่วโมง ก่อนบริจาคเลือดสามารถรับประทานอาหารและน้ำได้ตามปกติ แต่ขอให้หลีกเลี่ยงอาหารประเภทที่มีไขมันสูง งดสูบบุหรี่ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 
 
 
สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนต้านโควิดเข็มที่ 1 หรือว่าเข็มที่ 2 แล้ว สามารถบริจาคโลหิตได้หลังจากได้รับวัคซีนแล้ว 1 สัปดาห์ กรณีเป็นผู้ที่มีอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนต้องรักษาอาการให้หายดีก่อนและ ควรเว้นไว้อย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ ตามความรุนแรงของอาการ ส่วนผู้ที่เคยป่วยโควิด สามารถบริจาคเลือด หลังได้รับการรักษาจนหายขาดและหยุดยาทุกชนิด อย่างน้อย 2 สัปดาห์ และผู้ที่ถูกกักตัวเนื่องจากมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ นับจากวันที่พ้นระยะกักตัว อย่างน้อย 14 วัน ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องขอความร่วมมือสำหรับผู้ที่มาบริจาคเลือดคือ การตอบคำถามคัดกรองสุขภาพตนเองด้วยความเป็นจริง
“นอกจากท่านจะมาบริจาคเลือดด้วยตนเองแล้ว ขณะนี้โรงพยาบาลศิริราชได้อำนวยความสะดวกยิ่งขึ้น ทั้งเป็นการลดความเสี่ยงสำหรับผู้บริจาคเลือดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยท่าน
สามารถนัดหมายล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect ด้วย 4 ขั้นตอนง่ายๆ เมื่อนัดหมายเรียบร้อย สามารถนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในช่วงเวลาที่ท่านทำการนัดหมายไว้ โดยไม่ต้องทำการกรอกเอกสารเพื่อประเมินความเสี่ยงซ้ำอีกครั้ง ซึ่งศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราช มีระบบคัดกรองความเสี่ยงอย่างปลอดภัยและได้มาตรฐาน โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการประเมินความเสี่ยงก่อนมาปฏิบัติงาน วัดอุณหภูมิทั้งเจ้าหน้าที่และ ผู้บริจาคเลือดก่อนเข้าสถานที่ มีฉากกั้นระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้บริจาคเลือดทุกจุดบริการ รวมทั้งทำความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่อย่างสม่ำเสมอ จึงขอให้ประชาชนมั่นใจในการมาบริจาคเลือด”
หากท่านเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ขอเชิญชวนให้ท่านมาบริจาคเลือด เพื่อช่วยผู้ป่วยซึ่งเป็นโรคเลือด โรคที่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด โรคมะเร็ง ผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุ โรคที่มีภาวะเลือดออก รวมทั้งการปลูกถ่ายอวัยวะ และเซลล์ต้นกำเนิด ผู้ป่วยเหล่านี้รอคอยความช่วยเหลือจากท่าน
ผู้มีความประสงค์จะบริจาคเลือด สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Siriraj Connect ได้ทั้งระบบ andriod และ ios หรือสแกน Scan QR​Code​ เพื่อเข้าหน้า web ลงทะเบียน ทั้งนี้ หากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความประสงค์จะบริจาคเป็นหมู่คณะ สามารถประสานงาน แจ้งความจำนงให้ทางธนาคารเลือดจัดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ออกไปให้บริ การ
ศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราช อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชั้น 3 รพ.ศิริราช ศูนย์รับบริจาคเลือด : เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น ห้องรับบริจาคเกล็ดเลือด : เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์และวันอาทิตย์ ยกเว้นวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 14.00 น ติดต่อสอบถาม โทร. 0 2414 0100, 0 2414 0102, เฟซบุ๊กศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราช [url]=https://www.facebook.com/Sirirajb ... bloodbank/[/url]
ส่งโดย: IQ
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 1807  
   
184.22.251.*


Page(s) : 1 
Reply this Topic reserved for registed member only. Register • ข้อความและรูปภาพที่ท่านเห็นส่วนใหญ่ ได้ถูกส่งมาจาก ทางบ้าน
  ทางเว็บไซต์ Thaiclinic.com ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของข้อความและรูปภาพที่ถูกส่งมา

 • ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชนและส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ
  เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้นเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง
  ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

 • ถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมหรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล
  หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@thaiclinic.com หรือ กดแจ้งที่ปุ่ม
  "แจ้งลบกระทู้"
  เพื่อให้ทีมงานทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ครับ

ThaiClinic.Com . All Rights Reserved. !--BEGIN WEB STAT CODE-->

Powered by