แจ้งลบกระทู้ แจ้งเมื่อมีคนตอบกระทู้นี้ แนะนำกระทู้นี้ Print

 หัวข้อ 38856: DarwinHealth สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับ Bristol Myers Squibb  (จำนวนคนอ่าน 168 ครั้ง)
« เมื่อ: 05/10/21 เวลา 13:45:07 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

DarwinHealth บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพจากนิวยอร์ก ประกาศสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับบริษัท Bristol-Myers Squibb Company (NYSE: BMY) ในโครงการ Novel Cancer Target Initiative (NCTI) โดยใช้อัลกอริทึมทางชีววิทยาของระบบเชิงปริมาณ ฐานข้อมูลภายใต้กรรมสิทธิ์ และเทคโนโลยีที่ผ่านการตรวจสอบ ในการระบุ Novel Cancer Targets (NCTs) ในเนื้องอกประเภทต่าง ๆ
 
ระเบียบวิธีของโครงการ NCTI อาศัยความเข้าใจในกลไกสำคัญที่เชื่อมโยงกับปัจจัยที่จำเป็นสำหรับการเกิดและ การคงอยู่ของเนื้องอกนอกเหนือจากการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรม และเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นพบ NCTs ทาง DarwinHealth จะมอบข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลยาของบริษัทให้แก่ Bristol Myers Squibb รวมถึงข้อมูลการวิเคราะห์ Master Regulator ของเนื้องอกประเภทต่าง ๆ ในบริบทของเนื้องอกโดยเฉพาะ และ Direct Upstream Modulator
 
"การทำงานร่วมกันจะมุ่งเน้นไปที่การระบุ NCTs ในเนื้องอกประเภทต่าง ๆ รวมถึงการระบุ NCTs ที่เกิดซ้ำในมะเร็งประเภทต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การออกแบบและพัฒนายาที่มีตัวบ่งชี้ย่อยหลายอย่าง" นายแพทย์ Gideon Bosker ซีอีโอของ DarwinHealth กล่าว "เมื่อถูกระบุและจัดลำดับความสำคัญแล้ว NCTs เหล่านี้สามารถเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องเชิงทดลองอย่างเข้มงวด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนายาใหม่ในการรักษาโรคมะเร็งที่พัฒนาโดย Bristol-Myers Squibb"
 
"NCTs จะถูกคัดเลือกและจัดลำดับความสำคัญตามบทบาทในฐานะ Master Regulators (MRs) หรือ Master Regulator Upstream Modulators (MRUMs) ภายในโมดูล Tumor Checkpoint ของมะเร็งในมนุษย์โดยเฉพาะ" ศาสตราจารย์ Andrea Califano ประธานภาควิชาชีววิทยาระบบประจำมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และการแ พทย์ของ DarwinHealth กล่าว "เราเชื่อว่าข้อมูลเชิงลึกซึ่งอิงตามกลไกที่ได้รับจากแพลตฟอร์มชีววิทยาระบบ ที่เน้นด้านวิทยามะเร็งที่แม่นยำของ DarwinHealth สามารถเร่งการพัฒนายาที่เจาะจงการพึ่งพายีนไม่ก่อมะเร็ง ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนและขับเคลื่อนการรักษาโรคมะเร็ง"
 
ข้อตกลงภายใต้โครงการ NCTI ถือเป็นส่วนขยายที่สำคัญและการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ของความร่วมมือระยะเวลาหล ายปีในรูปแบบ Compound-2-Clinic (C2C) ที่ริเริ่มร่วมกับ Celgene เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน จำแนก และจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาทางคลินิกและการตรวจสอบความถูกต้องของการออ กฤทธิ์ทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งวิทยาของสารประกอบต่าง ๆ ที่พัฒนาโดย Bristol Myers Squibb
 
ในฐานะที่ DarwinHealth เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือภายใต้โครงการ NCTI บริษัทจะได้รับการชำระเงินล่วงหน้า และมีโอกาสได้รับการชำระเงินเมื่อประสบความสำเร็จในขั้นตอนของการพัฒนาและกา รค้า
 
เกี่ยวกับ DarwinHealth
 
DarwinHealth: Precision Therapeutics for Cancer Medicine คือบริษัทเทคโนโลยีที่เป็น "แนวหน้าด้านการรักษาโรคมะเร็ง" ซึ่งร่วมก่อตั้งโดยนายแพทย์ Gideon Bosker ในฐานะซีอีโอ และศาสตราจารย์ Andrea Califano ผู้ดำรงตำแหน่ง Clyde and Helen Wu Professor of Chemical Systems Biology และประธานภาควิชาชีววิทยาระบบแห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ทั้งนี้ เทคโนโลยีของบริษัทได้รับการพัฒนาโดยห้องปฏิบัติการ Califano ตลอด 14 ปีที่ผ่านมา และได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียวจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย
 
DarwinHealth ใช้อัลกอริทึมชีววิทยาระบบอันเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เพื่อจับคู่ผู้ป่วยมะเร็งทุกรายกับยาและชุดยาที่มีแนวโน้มให้ผลการรักษาที่ป ระสบความสำเร็จมากที่สุด "ในทางกลับกัน อัลกอริทึมเดียวกันนี้ยังสามารถจัดลำดับความสำคัญของยาและสารประกอบที่ยังไม ่ทราบประสิทธิภาพในการรักษาโรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ ในมนุษย์ รวมถึง NCTs" นายแพทย์ Bosker กล่าว "นับเป็นสิ่งล้ำค่าสำหรับบริษัทยาที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพสารประกอบของตน  และค้นพบ NCTs ที่มีประสิทธิภาพเชิงกล รวมถึงสารประกอบสำหรับรักษาเนื้องอก"
 
พันธกิจของ DarwinHealth คือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ที่มีรากฐานมาจากชีววิทยาระบบเพื่อยกระดับผล ลัพธ์ทางคลินิกของการรักษาโรคมะเร็ง โดยเทคโนโลยีหลักของบริษัทอย่างอัลกอริทึม VIPER สามารถระบุโมดูลของโปรตีนควบคุมหลักที่ถูกถักทอไว้อย่างแน่นหนา ซึ่งเป็นการรักษารูปแบบใหม่และตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของมะเร็ง ระเบียบวิธีนี้ถูกนำไปใช้ในสองส่วน หนึ่งคือ เทคโนโลยีของ DarwinHealth สนับสนุนการจำแนกอย่างเป็นระบบและการตรวจสอบความถูกต้องของเป้าหมายที่สามาร ถรับยาได้ภายใต้ตรรกะการควบคุมของเซลล์มะเร็งที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ดังนั้นเราและพันธมิตรทางวิทยาศาสตร์ของเราจึงสามารถใช้ประโยชน์จากความสามา รถในการจัดการรูปแบบใหม่โดยอาศัยการพึ่งพาและกลไกของเนื้องอกขั้นพื้นฐานและ ขั้นที่เป็นสากลมากขึ้น และสอง จากมุมมองด้านการพัฒนาและการค้นพบยาใหม่ เทคโนโลยีเดียวกันนี้สามารถระบุเป้าหมายใหม่ที่รับยาได้โดยอาศัย Master Regulator และ Upstream Modulator ของเซลล์เป้าหมายเหล่านั้น วิธีการรักษาโรคมะเร็งของ DarwinHealth ซึ่งเน้นการระบุและกำหนด Tumor Checkpoint ได้มอบโซลูชันและโรดแมปที่สำคัญที่สุดเพื่อความก้าวหน้าในการคิดค้นยาและการ รักษาโรคมะเร็งที่เน้นความแม่นยำ
 
แนวทางการแพทย์แม่นยำอันเป็นกรรมสิทธิ์ของ DarwinHealth ได้รับการสนับสนุนจากบทความทางวิทยาศาสตร์ที่สร้างสรรค์โดยผู้นำทางวิทยาศาส ตร์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงดร. Mariano Alvarez ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยาศาสตร์ของ DarwinHealth ผู้ร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคำนวณที่สำคัญของบริษัท โดยกลยุทธ์อันเป็นกรรมสิทธิ์เหล่านี้ใช้ประโยชน์จากความสามารถด้านพันธุวิศว กรรมย้อนกลับและการวิเคราะห์ตรรกะการควบคุมและการส่งสัญญาณทั่วทั้งจีโนมของ เซลล์มะเร็ง ด้วยการรวบรวมข้อมูลจากการทดลองผ่านการจำลอง การทดลองหลอดแก้ว และการทดลองในสิ่งมีชีวิต ซึ่งมอบแพลตฟอร์มการคันพบและจำแนกลักษณะของยาแบบบูรณาการอย่างสมบูรณ์ ซึ่งออกแบบมาเพื่ออธิบาย ขับเคลื่อน และตรวจสอบทิศทางการพัฒนายาอย่างแม่นยำ เพื่อบรรลุศักยภาพทางคลินิกและการค้าอย่างเต็มที่ สามารถเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที www.DarwinHealth.com
 
โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/966600/DarwinHealth_Logo.jpg
ส่งโดย: IQ
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 1444  
   
49.228.155.*


Page(s) : 1 
Reply this Topic reserved for registed member only. Registerclinic
 • ข้อความและรูปภาพที่ท่านเห็นส่วนใหญ่ ได้ถูกส่งมาจาก ทางบ้าน
  ทางเว็บไซต์ Thaiclinic.com ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของข้อความและรูปภาพที่ถูกส่งมา

 • ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชนและส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ
  เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้นเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง
  ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

 • ถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมหรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล
  หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@thaiclinic.com หรือ กดแจ้งที่ปุ่ม
  "แจ้งลบกระทู้"
  เพื่อให้ทีมงานทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ครับ

ThaiClinic.Com . All Rights Reserved. !--BEGIN WEB STAT CODE-->