แจ้งลบกระทู้ แจ้งเมื่อมีคนตอบกระทู้นี้ แนะนำกระทู้นี้ Print

 หัวข้อ 38589: เรียกร้องทั่วโลกเพิ่มงบฝึกอบรมพยาบาลเพื่อรับมือวิกฤตโรคเบาหวาน  (จำนวนคนอ่าน 157 ครั้ง)
« เมื่อ: 11/17/20 เวลา 10:02:20 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติเรียกร้องทั่วโลกเพิ่มงบประมาณและยกระดับการฝึกอบ รมพยาบาล เพื่อช่วยรับมือวิกฤตโรคเบาหวานทั่วโลก
 
เนื่องในปีแห่งการพยาบาลและผดุงครรภ์ และวันเบาหวานโลก สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติได้จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับโรคเบาหวานฟรี
 
เนื่องในวันเบาหวานโลกปีนี้ สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation: IDF) ได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจัดฝึกอบรมพยาบาลเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเบาหวานในการทำความเข้าใจและจัดการกับอาการของตนเอ ง
 
ปัจจุบัน ทั่วโลกมีผู้ป่วยโรคเบาหวานมากกว่า 460 ล้านคน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นแตะ 578 ล้านคนภายในปี 2573 โดยในปี 2562 ปีเดียว โรคเบาหวานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 4.2 ล้านคน และก่อให้เกิดรายจ่ายด้านสุขภาพกว่า 7.6 แสนล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็นสัดส่วน 10% ของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทั้งหมดทั่วโลก ผลกระทบของโรคเบาหวานเด่นชัดมากยิ่งขึ้นในปีนี้ เนื่องจากพบว่าในบางภูมิภาคของโลก ครึ่งหนึ่งของผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 
พยาบาลมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเบาหวานให้เข้าใจและสามารถจัดกา รกับอาการของตนเอง รวมถึงช่วยให้ผู้ที่มีความเสี่ยงหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคเ บาหวานชนิดที่ 2 ปัจจุบัน ความชุกของโรคเบาหวานยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก จึงจำเป็นต้องจัดฝึกอบรมพยาบาลเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถหลีกเลี่ย งอาการที่อาจเป็นอันตราย เช่น หัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต การสูญเสียการมองเห็น และการถูกตัดขา พร้อมกับส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพ ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) เตือนว่า ทั่วโลกขาดแคลนพยาบาลมากถึง 5.9 ล้านคน และผู้สำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตร์ต้องเพิ่มขึ้น 8% ต่อปีจึงจะมีพยาบาลเพียงพอภายในปี 2573
 
สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติเรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และเพิ่มจำนวนพยาบาลให้เพียงพอต่อการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เพิ่มขึ้นอย่า งต่อเนื่อง ตลอดจนให้ความสำคัญกับบทบาทของพยาบาล ด้วยการเพิ่มงบประมาณในการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล
 
ศาสตราจารย์ แอนดรูว์ โบลตัน ประธานสหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ กล่าวถึงสถานการณ์การขาดแคลนพยาบาลในปัจจุบันว่า "พยาบาลคือหัวใจของการดูแลสุขภาพทั่วโลก และมีบทบาทสำคัญในการต่อสู้กับโรคเบาหวาน แต่น่าเสียดายที่จำนวนพยาบาลมีไม่มากพอ การลงทุนกับพยาบาลในตอนนี้เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในอนาคตเป็นสิ่งที่ผู้จัดส รรงบประมาณด้านสุขภาพมองข้ามไป บ่อยครั้งที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจเตะถ่วงจนไม่ต้องรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้น การประหยัดตอนนี้แล้วไปจ่ายทีหลังเป็นวิธีที่ล้มเหลว รัฐบาลทุกวันนี้กำลังใช้งบประมาณไปกับความล้มเหลวของรัฐบาลชุดก่อน ๆ ในขณะที่จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเราจำเป็นต้องลงมือ จัดการอย่างเร่งด่วน รัฐบาลต้องเพิ่มจำนวนพยาบาลและการจัดฝึกอบรมเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเบาหวา นที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพราะพยาบาลมีบทบาทสำคัญในการรักษาโรคเบาหวานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการโรคเบาหวานของผู้ป่วย และการป้องกันอาการแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน พยาบาลสามารถสร้างความแตกต่างได้"
 
จูดิธ เมนเดซ พยาบาลศาสตร์บัณฑิตผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลจากประเทศเบลีซ ที่ซึ่งประชากรราว 20% ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ซึ่งรวมถึงตัวเธอเอง กล่าวว่า "พยาบาลมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเบลีซ รวมถึงประเทศอื่นที่มีขนาดและเศรษฐกิจใกล้เคียงกัน ซึ่งทรัพยากรในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานมีไม่เพียงพอต่อการยกระดับการป้องกั นโรคเบาหวาน รวมถึงการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ ให้ความรู้ และสนับสนุนผู้ป่วย"
 
"ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มักได้รับคำแนะนำให้กินยาและระวังเรื่องอาหาร ซึ่งเปรียบได้กับวัวหายล้อมคอก ผู้ป่วยมักขอความช่วยเหลือจากพยาบาลมากกว่าเรื่องการดูแลรักษา บ่อยครั้งผู้ป่วยไว้ใจพยาบาลมากกว่าบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ เรารับฟังผู้ป่วยอย่างเห็นอกเห็นใจ และเป็นที่พึ่งให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานยามต้องการความเชื่อเหลือ จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เพิ่มขึ้นกำลังกดดันให้ระบบสาธารณสุขถึงจุดแตกหัก  รัฐบาลต้องลงทุนกับพยาบาลตั้งแต่ตอนนี้ เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานและลดแรงกดดัน"
 
เนื่องในวันเบาหวานโลกปี 2563 สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติสนับสนุนให้พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มพูนค วามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาโรคเบาหวาน ด้วยการเปิดหลักสูตรออนไลน์ IDF School of Diabetes ซึ่งได้รับการรับรองจาก European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME) โดยเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวานอย่างมีมาตรฐานสูงและ มีหลักฐานอ้างอิงแก่บุคลากรทางการแพทย์ เมื่อจบหลักสูตร ผู้เรียนจะได้รับใบรับรองสำเร็จการศึกษาและใบรับรองจาก EACCME
 
วันเบาหวานโลกปี 2563 สนับสนุนโดย AstraZeneca, Lilly Diabetes, Merck, Pfizer-MSD Alliance, Novo Nordisk และ Sanofi
 
หมายเหตุสำหรับบรรณาธิการ
 
ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับโรคเบาหวาน
 
- ในปี 2562 มีผู้ใหญ่ 463 ล้านคน (1 ใน 11) ป่วยเป็นโรคเบาหวาน
- จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานคาดว่าจะเพิ่มขึ้นแตะ 578 ล้านคนภายในปี 2573
- ผู้ใหญ่ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน 1 ใน 2 ยังไม่ได้รับการวินิจฉัย (232 ล้านคน) โดยส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
- ผู้ป่วยโรคเบาหวานกว่า 3 ใน 4 อาศัยอยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง
- ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 2 ใน 3 อาศัยอยู่ในเมือง และ 3 ใน 4 อยู่ในวัยทำงาน
- ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 1 ใน 5 (136 ล้านคน) มีอายุมากกว่า 65 ปี
- ในบางภูมิภาคของโลก 50% ของผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน
- โรคเบาหวานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 4.2 ล้านคนในปี 2562
- โรคเบาหวานก่อให้เกิดรายจ่ายด้านสุขภาพกว่า 7.6 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2562 หรือคิดเป็นสัดส่วน 10% ของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทั้งหมดทั่วโลก
 
เกี่ยวกับสหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ
 
สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ คือองค์กรแม่ข่ายที่ประกอบด้วยสมาคมโรคเบาหวานระดับประเทศกว่า 240 แห่ง ในกว่า 160 ประเทศและดินแดน ซึ่งดำเนินงานเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้ที่มีความเสี่ยง ซึ่งกำลังมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทางสหพันธ์เป็นผู้นำชุมชนโรคเบาหวานทั่วโลกมาตั้งแต่ปี 2493 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที www.idf.org
 
PDF - https://mma.prnewswire.com/media/1333291/International_Diabetes_Federati on_English.pdf
ส่งโดย: IQ
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 1127  
   
101.108.106.*


« ความเห็นที่ #1 เมื่อ: 11/21/20 เวลา 01:34:13 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

พยาบาล เป็นวิชาชีพที่สำคัญมากๆในระบบการแพทย์คะ
ส่งโดย: elcondor_pasa
สถานะ: Full Member ***
จำนวนความเห็น: 124  
   
182.53.14.*


Page(s) : 1 


แจ้งลบกระทู้ แจ้งเมื่อมีคนตอบกระทู้นี้ แนะนำกระทู้นี้ PrintReply this Topic reserved for registed member only. Register • clinic

  ข้อความและรูปภาพที่ท่านเห็นส่วนใหญ่ ได้ถูกส่งมาจาก ทางบ้าน
  ทางเว็บไซต์ Thaiclinic.com ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของข้อความและรูปภาพที่ถูกส่งมา

 • ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชนและส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ
  เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้นเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง
  ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

 • ถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมหรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล
  หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@thaiclinic.com หรือ กดแจ้งที่ปุ่ม
  "แจ้งลบกระทู้"
  เพื่อให้ทีมงานทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ครับ

ThaiClinic.Com . All Rights Reserved. !--BEGIN WEB STAT CODE-->