แจ้งลบกระทู้ แจ้งเมื่อมีคนตอบกระทู้นี้ แนะนำกระทู้นี้ Print

 หัวข้อ 38525: โครงการ PRISTINE รับผู้ป่วยสองรายแรกเข้าร่วมการศึกษาบอลลูนเคลือบยา  (จำนวนคนอ่าน 109 ครั้ง)
« เมื่อ: 10/15/20 เวลา 15:28:23 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

โครงการวิจัย PRISTINE รับผู้ป่วยสองรายแรกเข้าร่วมการศึกษาทดลองบอลลูนเคลือบยา Sirolimus SELUTION SLR(TM)
 
 
MedAlliance ประกาศการรับสมัครผู้ป่วยสองรายแรกเข้าร่วมโครงการวิจัย PRISTINE เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการใช้บอลลูนเคลือบยา SELUTION SLR(TM) 018 DEB ในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการขาดเลือดเรื้อรังบริเวณใต้หัวเข่า (Chronic Limb Threatening Ischemia) ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นบอลลูนเคลือบยา (DEB) ตัวแรกที่ได้รับการอนุมัติโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) สหรัฐ ให้เข้าร่วมโครงการ “Breakthrough Program” โดย SELUTION SLR (Sustained Limus Release) เป็นบอลลูนเคลือบยา sirolimus ตัวใหม่ที่มีการควบคุมอัตราการปล่อยยาในลักษณะที่คล้ายกับขดลวดเคลือบยา (DES)
 
 
PRISTINE เป็นโครงการที่สืบเนื่องมาจาก PRESTIGE ซึ่งเป็นโครงการวิจัยทางคลินิกเพื่อการรักษาอาการขาดเลือดเรื้อรังบริเวณใต้ หัวเข่า หลังจากที่ให้ผลลัพธ์น่าพอใจในการติดตามผลมาเป็นระยะเวลาหกเดือน
 
 
ชื่อ PRISTINE มาจากชื่อเต็มของโครงการ คือ Prospective Registry to Investigate the Safety and efficacy of Treatment with SELUTION SLR(TM) Sirolimus Drug Coated Balloon in TASC C and D athero-occlusive Infra-iNguinal disease in patients with chronic limb threatening ischemia from SingaporE หมายถึงโครงการศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิผลในการรักษาผู้ป่วยโรคขาดเลือดเ รื้อรังบริเวณใต้หัวเข่าจากสิงคโปร์ โดยศึกษาผู้ป่วยที่มีรอยโรค TASC ชนิด C และ D และมีอาการอุดตันของหลอดเลือดแดงบริเวณขาหนีบ โดยใช้บอลลูนเคลือบยา Sirolimus ในการรักษา
 
 
เป้าประสงค์ของโครงการศึกษาวิจัยนี้คือเพื่อประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผ ลการรักษาในผู้ป่วยจำนวน 75 รายเป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยใช้บอลลูนเคลือบยา SELUTION SLR ในการรักษารอยโรคจากการอุดตันบริเวณขาหนีบ (รอยโรค TASC ชนิด C และ D) ในผู้ป่วยที่มีอาการขาดเลือดเรื้อรังบริเวณใต้หัวเข่า (CLTI) ที่โรงพยาบาล Singapore General Hospital
 
 
ตัวชี้วัดหลักด้านความปลอดภัยของการวิจัยคือการไม่มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ รุนแรง (Major Adverse Events) ตลอดระยะเวลา 30 วัน และตัวชี้วัดหลักด้านประสิทธิผลคือการไม่มีอัตราการเข้ารับการรักษาซ้ำหรือ cd-TLR ตลอด 6 เดือน ส่วนตัวชี้วัดรองได้แก่อัตรา primary patency หรือภาวะปกติของหลอดเลือดในการติดตามอาการที่ระยะ 6 เดือนและ 12 เดือน ไม่มีอัตราการเข้ารับการรักษาซ้ำตลอด 12 เดือน มีผลการประเมินในการติดตามอาการตามคะแนน Rutherford ที่ดีขึ้นหนึ่งระยะหรือมากกว่า แผลรักษาหายใน 6 เดือน และไม่มีการตัดอวัยวะเป้าหมายของการรักษาในกระบวนการติดตามหลังการรักษาที่ร ะยะ 6 และ 12 เดือน
 
 
“เราตื่นเต้นที่จะได้เริ่มการศึกษาครั้งใหญ่ครั้งนี้ ซึ่งเป็นการศึกษาแบบเก็บข้อมูลไปข้างหน้าและดำเนินการในศูนย์เดียว (single-centre prospective study) สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการขาดเลือดเรื้อรังบริเวณใต้หัวเข่าที่รับการรักษาด้ว ยบอลลูนเคลือบยา sirolimus ตัวใหม่ (Selution SLR DEB) จากบริษัท MedAlliance” รองศาสตราจารย์ Chong Tze Tec หัวหน้าและที่ปรึกษาอาวุโส แผนกศัลยกรรมหลอดเลือด โรงพยาบาล Singapore General Hospital กล่าว “เราเชื่อว่าการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะช่วยให้เราได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปร ะสิทธิผลและความปลอดภัยของเทคโนโลยีบอลลูนเคลือบยาตัวใหม่นี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ป่วยที่มีความท้าทายในการรักษา”
 
 
“เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รายงานการเปิดรับสมัครผู้ป่วยสองรายแรกม าเข้าร่วมการศึกษาวิจัย PRISTINE อันน่าตื่นเต้นครั้งนี้” รองศาสตราจารย์ Tjun Tang หัวหน้าคณะวิจัยและที่ปรึกษาอาวุโส แผนกศัลยกรรมหลอดเลือด โรงพยาบาล Singapore General Hospital กล่าว “อาการขาดเลือดเรื้อรังบริเวณใต้หัวเข่าถือเป็นส่วนที่แย่ที่สุดของโรคหลอดเ ลือดแดงส่วนปลายอุดตัน ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความเสี่ยงสูงกว่าที่จะสูญเสียขาและเสียชีวิต กรณีดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในสิงคโปร์ เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคไตวายระยะสุดท้ายที่เพิ่มสูงขึ้นในปร ะเทศ โดยผู้ป่วยกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มที่เปราะบางและมีความท้าทายในการรักษา ในปัจจุบันเราพบกรณีที่ต้องตัดขาระดับรุนแรงเป็นจำนวนมาก อัตราการเกิดกรณีดังกล่าวในสิงคโปร์สูงกว่าประเทศตะวันตกถึง 2-3 เท่า เราจำเป็นต้องจัดการกับปัญหานี้ หนึ่งในเป้าหมายสำคัญของการรักษาคือต้องทำให้เท้ามีเลือดไหลภายในหลอดเลือดเ ป็นจังหวะ (pulsatile blood flow) เพื่อให้แผลรักษาตัว และแม้ว่าการขยายหลอดเลือดขาด้วยบอลลูนและขดลวดแบบเดิมจะเป็นทางเลือกที่เป็ นที่นิยมในการขยายหลอดเลือด แต่ก็มีข้อเสียคืออาการหดตัวกลับคืนของหลอดเลือดและหลอดเลือดตีบซ้ำจากเนื้อ เยื่อที่เติบโตเพิ่มขึ้น (neointimal hyperplasia)”
 
 
SELUTION Sustained Limus Release DEB คือบอลลูนเคลือบยาที่มีการปล่อยยา Limus อย่างช้าๆ ในอัตราที่กำหนด เป็นวิธีการรักษา NIH ในผู้ป่วยที่มีอาการขาดเลือดเรื้อรังบริเวณใต้หัวเข่า โดยมี patency หรืออัตราภาวะปกติของหลอดเลือดที่เป็นรอยโรคที่มีแนวโน้มเชิงบวก มีอัตราการรักษาด้วยการขยายหลอดเลือดของรอยโรคเป้าหมายที่ต่ำ และมีอัตราการรักษาโดยไม่ต้องตัดขาในผลติดตามการรักษาที่ระยะ 6 เดือนหลังจากเสร็จสิ้นการทดลอง PRESTIGE ณ โรงพยาบาลแห่งเดียวกันนี้ ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลและความปลอดภัยของบอลลูนตัวนี้ในการรัก ษารอยโรคหลอดเลือดแดงแข็งที่มีภาวะสูญเสียเนื้อเยื่อ
 
 
“โรงพยาบาล SGH รักษาขาด้วยการขยายหลอดเลือดสำเร็จเป็นจำนวนกว่า 900 รายต่อปี และได้กำหนดข้อปฏิบัติในการจัดการกับแผลโดยใช้องค์ความรู้แบบสหวิทยาการ เรารู้สึกพอใจอย่างยิ่งกับข้อมูลเบื้องต้นที่เราได้จากการทดลองใช้เทคโนโลยี นี้ที่มีแนวโน้มเชิงบวกมาตลอด โครงการ PRISTINE จะให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มขึ้นโดยต่อยอดจากประสบการณ์ของเราในโครงการ PRESTIGE ไม่ว่าบอลลูนเคลือบยา sirolimus นี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กันในการรักษาด้วยการขยายหลอดเลือดในอนาคตหรือไม่ก็ต าม” รองศาสตราจารย์ Tang สรุป
 
 
“นี่เป็นการศึกษาวิจัยครั้งสำคัญสำหรับ MedAlliance” Jeffry B. Jump ประธานและซีอีโอของบริษัทกล่าว “เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำของเราได้แสดงให้เห็นแล้วว่ามีประสิทธิผลและความปลอดภั ยในการรักษาโรคที่เกิดใต้หัวเข่าในผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนสูงในสิงคโปร์ ดังที่ได้เห็นในการศึกษาทดลอง PRESTIGE เราคาดว่าในการวิจัย PRISTINE นี้จะให้ผลในลักษณะเดียวกัน SELUTION SLR ออกแบบมาเพื่อมีความปลอดภัยและประสิทธิผลเทียบเท่ากับเทคโนโลยีบอลลูนเคลือบ ยาที่ดีที่สุด โดยมีข้อดีเพิ่มขึ้นมาคือการรักษาที่หายขาด”
 
 
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา MedAlliance ได้รับการรับรองมาตรฐาน CE Mark สำหรับ SELUTION SLR ในการรักษาโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย และไม่นานมานี้ บริษัทได้ประกาศเสร็จสิ้นการวิจัย below-the-knee (BTK) First-in-Human ในสิงคโปร์ โดยโครงการ SAVE Study in Arterial Venus Fistula (AVF) ได้เปิดรับผู้ป่วยคนแรกเมื่อเดือนเมษายน ขณะที่โครงการวิจัย STEP Pedal Arch จะเริ่มเปิดรับสมัครผู้ป่วยในไตรมาสนี้ จากนั้น การวิจัยทางคลินิกหลังออกสู่ท้องตลาดในผู้ป่วย 500 รายจะตามมา เช่นเดียวกับการวิจัย US IDE ISR ซึ่งได้เริ่มเปิดรับสมัครผู้ป่วยแล้ว
 
 
MedAlliance เป็นบริษัทบอลลูนเคลือบยาแห่งแรกของโลกที่ได้รับสถานะ Breakthrough Device Designation Status จากองค์การอาหารและยาสหรัฐ (FDA) สำหรับบอลลูนเคลือบยารักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยปัจจุบัน SELUTION SLR ได้รับสถานะนี้ครอบคลุมข้อบ่งชี้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการรักษาทางทะลุระหว่างหลอดเลือดแดงและดำ การตีบซ้ำภายในขดลวด และรอยโรคใต้เข่าส่วนขอบ
 
 
เทคโนโลยีของ SELUTION SLR ประกอบด้วย MicroReservoirs อันเป็นเอกลักษณ์ ผลิตขึ้นจากพอลิเมอร์แบบสลายได้ทางชีวภาพผสมเข้ากับยาไซโรลิมัสลดการตีบตันซ ้า MicroReservoirs ที่ว่านี้ทำหน้าที่ควบคุมและรักษาการปล่อยยา โดยการปล่อยยาไซโรลิมัสจากขดลวดในลักษณะนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้ผลดีท ั้งในระบบหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจและหลอดเลือดส่วนปลาย ขณะที่เทคโนโลยี CAT(TM) (Cell Adherent Technology) กรรมสิทธิ์ของ MedAlliance ช่วยให้ MicroReservoirs สามารถเคลือบบนบอลลูนและติดเข้ากับช่องภายในหลอดเลือดขณะให้ยาผ่านบอลลูนขยา ยหลอดเลือด
 
 
MedAlliance ก่อตั้งขึ้นในปี 2551 โดยเป็นบริษัทเทคโนโลยีการแพทย์เอกชนที่มีสำนักงานใหญ่ในสวิตเซอร์แลนด์ และมีสาขาในเมืองเออร์ไวน์ รัฐแคลิฟอร์เนีย เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร และสิงคโปร์ MedAlliance เชี่ยวชาญในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ และการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์บูรณาการยาและเครื่องมือแพทย์ขั้นสูง สำหรับการรักษาโรคหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจและหลอดเลือดส่วนปลา ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ medalliance.com
 
 
ติดต่อ:
Richard Kenyon
rkenyon@medalliance.com
+44-7831-569940
 
รูปภาพ: https://mma.prnewswire.com/media/1309965/SELUTION_SLR_Slim.jpg
โลโก้: https://mma.prnewswire.com/media/1196864/MedAlliance_Logo.jpg
ส่งโดย: IQ
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 1106  
   
110.77.163.*


Page(s) : 1 
Reply this Topic reserved for registed member only. Register • clinic

  ข้อความและรูปภาพที่ท่านเห็นส่วนใหญ่ ได้ถูกส่งมาจาก ทางบ้าน
  ทางเว็บไซต์ Thaiclinic.com ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของข้อความและรูปภาพที่ถูกส่งมา

 • ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชนและส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ
  เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้นเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง
  ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

 • ถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมหรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล
  หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@thaiclinic.com หรือ กดแจ้งที่ปุ่ม
  "แจ้งลบกระทู้"
  เพื่อให้ทีมงานทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ครับ

ThaiClinic.Com . All Rights Reserved. !--BEGIN WEB STAT CODE-->