แจ้งลบกระทู้ แจ้งเมื่อมีคนตอบกระทู้นี้ แนะนำกระทู้นี้ Print

 หัวข้อ 38309: Ortho เปิดตัวชุดตรวจการติดเชื้อในกระแสเลือด  (จำนวนคนอ่าน 424 ครั้ง)
« เมื่อ: 06/12/20 เวลา 13:58:04 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

Ortho Clinical Diagnostics ผู้นำระดับโลกด้านการตรวจวินิจฉัยโรคในหลอดทดลองที่มุ่งปรับปรุงคุณภาพการรั กษาและช่วยชีวิตผู้คนด้วยโซลูชันทางห้องปฏิบัติการอันก้าวล้ำ ประกาศว่า บริษัทได้รับเครื่องหมาย CE Mark สำหรับผลิตภัณฑ์ชุดตรวจ VITROS(R) B.R.A.H.M.S PCT (Procalcitonin) ซึ่งปัจจุบันมีวางจำหน่ายแล้ว เพื่อช่วยให้แพทย์ทราบถึงภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (sepsis) และการติดเชื้อรุนแรงอื่น ๆ ชุดตรวจใหม่ล่าสุดของ Ortho สามารถใช้ได้กับระบบ VITROS(R) 3600 Immunodiagnostic System, VITROS(R) 5600 Integrated System และ VITROS(R) XT 7600 Integrated System รวมทั้ง ECi/ECiQ Systems.*
 
ทั้งนี้ มีการประมาณการว่า ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดส่งผลกระทบต่อประชากรมากกว่า 30 ล้านคนทั่วโลกในแต่ละปี และอาจนำไปสู่การเสียชีวิตถึง 6 ล้านราย1 โดยหากไม่ทราบหรือไม่ได้รับการรักษา ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดอาจทำให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกาย เนื้อเยื่อถูกทำลาย และอวัยวะล้มเหลว หรือเสียชีวิต1
 
การวินิจฉัยที่รวดเร็วและการให้ยาต้านจุลชีพออย่างเหมาะสมมีความจำเป็นในการ เพิ่มอัตราการรอดชีวิต2 ซึ่งการศึกษาวิจัยทางคลินิกหลายชิ้นให้การยอมรับบทบาทของ PCT ในการตรวจหาการติดเชื้อแบคทีเรียรุนแรง พร้อมแนะแนวทางการใช้ยาต้านจุลชีพ3
 
ชุดตรวจ VITROS(R) B.R.A.H.M.S PCT สามารถช่วยในการประเมินทางคลินิก เพื่อการตรวจพบการติดเชื้อแบคทีเรียรุนแรงตั้งแต่เนิ่น ๆ (การติดเชื้อในกระแสเลือด โรคปอดอักเสบชุมชน โรคหลอดลมอักเสบชนิดเฉียบพลัน และการกำเริบเฉียบพลันของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง) และเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ4,5 เนื่องด้วยสถานการณ์เชื้อดื้อยาปฏิชีวนะที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องลดการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็นหรือ ใช้เป็นระยะเวลานาน6
 
นอกจากนี้ การตรวจวัดระดับ PCT ยังเป็นประโยชน์ต่อวิธีการจัดการโรคโควิด-19 เนื่องจากระดับ PCT ที่เพิ่มขึ้น อาจบ่งชี้ถึงการติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วย และอาจพัฒนากลายเป็นโรคที่มีความรุนแรงมากขึ้นได้7,8
 
ห้องแล็บที่ใช้ชุดตรวจ VITROS B.R.A.H.M.S PCT รุ่นใหม่นี้ จะได้ประโยชน์ทั้งจากประสิทธิภาพของ B.R.A.H.M.S และความแตกต่างที่หาจากที่ไหนไม่ได้นอกจากเครื่องวิเคราะห์ของ VITROS(R) เท่านั้น เมื่อจับคู่ชุดตรวจกับเครื่องวิเคราะห์ VITROS(R) Solutions เหล่านี้จะช่วยปรับปรุงผลการตรวจรักษาผู้ป่วยให้ดีขึ้น ด้วยการส่งมอบผลการตรวจหาเชื้อที่รวดเร็ว แม่นยำ และเชื่อถือได้แก่แพทย์ผู้วินิจฉัย ติดตามอาการ และให้การรักษา จากประโยชน์ดังกล่าวของ VITROS(R) ห้องแล็บต่าง ๆ จึงสามารถตอบโจทย์ในเรื่องการเก็บตัวอย่างเลือดที่ทำได้ยาก เนื่องจากชุดตรวจนี้ใช้ตัวอย่างเพียงเล็กน้อยที่ 30?L ยิ่งไปกว่านั้น ชุดตรวจดังกล่าวยังเพิ่มประสิทธิภาพถึงขีดสุดด้วยระยะเวลาการสอบเทียบ (calibration interval) ที่นานถึง 56 วัน อีกทั้งให้ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์และความสอดคล้องทางคลินิกกับวิธีการ B.R.A.H.M.S 5 ได้อย่างยอดเยี่ยม
 
"เพราะเวลามีความสำคัญในสถานการณ์ฉุกเฉินและการดูแลทางคลินิก ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและแม่นยำจึงสามารถกำหนดผลการรักษา และอาจหมายถึงชีวิตหรือความตาย" Nadav Kaufman ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดทั่วโลก ธุรกิจ Clinical Labs Menu and Innovation ของ Ortho กล่าว "เพราะทุกการตรวจหมายถึงชีวิต Ortho Clinical Diagnostics จึงมุ่งมั่นที่จะทำให้ทีมแพทย์มีวิธีการตรวจวินิจฉัยที่ให้ผลลัพธ์แม่นยำและ ช่วยให้แพทย์รักษาผู้ป่วยได้เร็วขึ้น"
 
เทคโนโลยี VITROS สร้างความมั่นใจว่า ผลลัพธ์ที่ได้นั้นพร้อมที่จะนำไปส่งมอบต่อให้กับแพทย์ผู้ทำการรักษาได้อย่าง รวดเร็ว โดยอัตราผลการตรวจที่ผ่านตั้งแต่ครั้งแรก (first pass yield) โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ นั้น สูงถึง 96.5% 9 เนื่องจากเทคโนโลยี MicroSensor(TM) ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท จะทำสัญลักษณ์ผลการตรวจที่อาจมีภาวะเม็ดเลือดแดงแตก มีสีเหลือง และขุ่นข้น ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการทวนสอบ ตรวจซ้ำ หรือเก็บตัวอย่างเลือดใหม่10 และเนื่องด้วยการรับประกันการทำงานอย่างต่อเนื่อง (uptime) ที่ 98% โซลูชันเหล่านี้จึงช่วยปรับปรุงความสามารถของห้องแล็บให้ส่งผลการตรวจคนไข้ไ ด้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น11
 
VITROS(R) Systems เป็นระบบแบบ self-contained และไม่ต้องใช้น้ำ จึงรับประกันว่า ผลการตรวจจะไม่ได้รับผลกระทบจากคุณภาพของน้ำ อีกทั้งยังสอดคล้องกับเป้าหมายของ Ortho ในการสนับสนุนความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
 
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.orthoclinicaldiagnostics.com/global/covid19 หรือ https://www.orthoclinicaldiagnostics.com/en-aus/home/products/vitros_b_r _a_h_a_m_s_pct_assay
 
*ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดไม่ได้มีจำหน่ายในทุกประเทศ
 
เกี่ยวกับ Ortho Clinical Diagnostics
 
Ortho Clinical Diagnostics เป็นผู้นำระดับโลกด้านการตรวจวินิจฉัยโรคในหลอดทดลอง โดยมุ่งปรับปรุงคุณภาพการรักษาและช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยโซลูชันการทดสอบในห้อ งปฏิบัติการและการตรวจหมู่เลือดที่ก้าวล้ำ
 
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันและบริการของ Ortho ได้ที่เว็บไซต์: https://www.orthoclinicaldiagnostics.com/en-us/home/ หรือช่องทางโซเชียลมีเดีย: LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram และ YouTube
 
1 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sepsis; Accessed March 25, 2020.
2 Branche A, Neeser O, Mueller B, Schuetz P. Procalcitonin to guide antibiotic decision making. Curr Opin Infect Dis. 2019 Apr;32(2):130-135.
3 Rhodes A, Evans LE, Alhazzani W, et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock: 2016. Intensive Care Med. 2017;43(3):304–377. doi:10.1007/s00134-017-4683-6
4 Brunkhorst, F. M., Wegscheider, K., Forycki, Z. F., & Brunkhorst, R. (1999). Procalcitonin for early diagnosis and differentiation of SIRS, sepsis, severe sepsis and septic shock. Critical Care, 3(Suppl 1), P095.  
5 Ortho Clinical Diagnostics (2020). VITROS Immunodiagnostics Products B.R.A.H.M.S PCT Reagent Pack and Calibrators Instructions For Use. GEM 1370 XUS EN. REF 690 5558. Raritan, NJ USA
6 Sager, R., Kutz, A., Mueller, B. et al. Procalcitonin-guided diagnosis and antibiotic stewardship revisited. BMC Med 15, 15 (2017). https://doi.org/10.1186/s12916-017-0795-7
7 Lippi G, Plebani M. Procalcitonin in patients with severe coronavirus disease 2019 (COVID-19): A meta-analysis. Clin Chim Acta. 2020 Mar 4;505:190-191.
8 Tsantes A. et al., The role of procalcitonin and IL-6 in discriminating between septic and non-septic causes of ALI/ARDS: a prospective observational study Clin Chem Lab Med 2013;51 (7),Jul: 1535-42.
9 An internal Ortho study validated by a third party established that the VITROS(R) 5600 Integrated System had an industry-leading 96.5 percent first-pass yield. Subsequent Ortho comparison studies established that the VITROS XT 7600 Integrated System met or exceeded that standard.
10 ORTHO VALUATOR? data from on–site studies commissioned by Ortho–Clinical Diagnostics are on file and available upon request.
11 SalesAid_OrthoCare_Guarantee_PR-06170
ส่งโดย: IQ
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 1084  
   
184.22.98.*


« ความเห็นที่ #1 เมื่อ: 06/15/20 เวลา 09:04:47 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

ทำไมผู้พัฒนา การตรวจหาการติดเชื้อฯ ถึงมาจากแผนก Ortho. แทนที่จะเป็นจากแผนก Infectious Med. or. Ped. ล่ะครับ...
เดี๋ยวถ้าหมอ Med. พัฒนา Instruments ในการผ่าตัดกระดูก บ้างเนี่ย มันจะน่าเชื่อถือมั้ยหนอ อิ อิ อิ
ส่งโดย: Dr._Panya male
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 1480  
   
49.228.184.84 fwd for 192.168.14.*


« ความเห็นที่ #2 เมื่อ: 06/17/20 เวลา 18:01:39 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

on 06/15/20 เวลา 09:04:47, Dr._Panya wrote:
ทำไมผู้พัฒนา การตรวจหาการติดเชื้อฯ ถึงมาจากแผนก Ortho. แทนที่จะเป็นจากแผนก Infectious Med. or. Ped. ล่ะครับ...
เดี๋ยวถ้าหมอ Med. พัฒนา Instruments ในการผ่าตัดกระดูก บ้างเนี่ย มันจะน่าเชื่อถือมั้ยหนอ อิ อิ อิ

บริษัทชื่อ Ortho ไม่ใช่เหรอครับ
ไม่ใช่แผนก Ortho
ส่งโดย: MuanN male
สถานะ: Full Member ***
จำนวนความเห็น: 103  
   
171.4.89.*


« ความเห็นที่ #3 เมื่อ: 06/17/20 เวลา 19:27:54 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

on 06/17/20 เวลา 18:01:39, MuanN wrote:

บริษัทชื่อ Ortho ไม่ใช่เหรอครับ
ไม่ใช่แผนก Ortho

 
 
น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละครับ อิ อิ อิ
ส่งโดย: Dr._Panya male
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 1480  
   
49.228.184.84 fwd for 192.168.14.*


Page(s) : 1 


แจ้งลบกระทู้ แจ้งเมื่อมีคนตอบกระทู้นี้ แนะนำกระทู้นี้ PrintReply this Topic reserved for registed member only. Register • ข้อความและรูปภาพที่ท่านเห็นส่วนใหญ่ ได้ถูกส่งมาจาก ทางบ้าน
  ทางเว็บไซต์ Thaiclinic.com ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของข้อความและรูปภาพที่ถูกส่งมา

 • ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชนและส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ
  เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้นเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง
  ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

 • ถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมหรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล
  หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@thaiclinic.com หรือ กดแจ้งที่ปุ่ม
  "แจ้งลบกระทู้"
  เพื่อให้ทีมงานทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ครับ

ThaiClinic.Com . All Rights Reserved.