แจ้งลบกระทู้ แจ้งเมื่อมีคนตอบกระทู้นี้ แนะนำกระทู้นี้ Print

 หัวข้อ 38290: Luye Pharma สร้างความร่วมมือด้านการจัดจำหน่ายและการทำตลาดยา  (จำนวนคนอ่าน 164 ครั้ง)
« เมื่อ: 06/02/20 เวลา 15:03:58 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ


Luye Pharma สร้างความร่วมมือด้านการจัดจำหน่ายและการทำตลาดยา Seroquel(R) และ Seroquel XR(R) ในเกาหลีใต้ ฮ่องกง และไทย
 
 
มุ่งมั่นสร้างความตระหนักรู้เรื่องสุขภาพจิตผ่านทางโครงการ “We Care About Mental Health”
 
Luye Pharma Group ทำพิธีลงนามครั้งพิเศษภายใต้โครงการ “We Care About Mental Health” ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ครั้งใหม่ในสามตลา ดทั่วภูมิภาคเอเชีย ในโอกาสนี้ Luye Pharma ได้ให้สิทธิแก่บริษัท Alvogen Korea Co. Ltd., Zuellig Pharma Ltd. และ DKSH (Thailand) Ltd. ในการจัดจำหน่ายและทำการตลาดยา Seroquel(R) (ควิไทอะปีนฟูมาเรท สูตรออกฤทธิ์ทันที) และ Seroquel XR(R) (สูตรออกฤทธิ์นาน) แต่เพียงผู้เดียวในเกาหลีใต้ ฮ่องกง และไทยตามลำดับ โดยหลังจากลงนามแล้ว ทุกฝ่ายได้ผนึกกำลังกันภายใต้โครงการ “We Care About Mental Health” เพื่อสร้างความตระหนักรู้และให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย แพทย์ และระบบสาธารณสุข ในการรองรับความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ท้าทายอย่างการแพร่ระบาดของโควิด-19
 
การเจ็บป่วยทางจิต เช่น โรคจิตเภท โรคไบโพลาร์ โรคซึมเศร้า และโรควิตกกังวล เป็นปัญหาท้าทายทั้งสำหรับผู้ป่วย แพทย์ และระบบสาธารณสุขในทุกประเทศ ข้อมูลสถิติขององค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า ผู้ป่วยโรคจิตเภทมีจำนวนราว 1% ของประชากรโลก ขณะที่ผู้ป่วยไบโพลาร์มีอยู่ราว 2-3% และอาจมากถึง 5% ในบางประเทศและภูมิภาค จำนวนผู้ป่วยทั่วโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจะเป็นอันตรายต่อทั ้งตัวผู้ป่วยเองและสังคม โดยพบว่าผู้ป่วยจิตเภทมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าประชากรทั่วไปถึง 2-3 เท่า และมีอายุขัยเฉลี่ยลดลง 10-20 ปี ส่วนการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายในกลุ่มผู้ป่วยโรคไบโพลาร์ก็อยู่ในระดับสูง  และอาจสูงกว่าประชากรทั่วไปกว่า 20 เท่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่ได้รับการรักษา
 
 
นอกจากนี้ ผลกระทบที่มีต่อผู้ป่วยและบุคคลอันเป็นที่รักยังรุนแรงขึ้น อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
 
ถึงเวลาที่ต้องลงมือทำตั้งแต่ตอนนี้ โครงการ “We Care About Mental Health” ออกแบบมาเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสุขภาพจิตที่สังค มกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายในการสร้างการมีส่วนร่วมในหลายภูมิภาค
 
Luye Pharma และพาร์ทเนอร์ จะจัดกิจกรรมการบรรยายทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุข ภาพจิต เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาการเจ็บป่วย ทางจิต
 
“สุขภาพจิตเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลกที่มีความร้ายแรงมาก และต้องการการตอบสนองอย่างยั่งยืนและเป็นเอกภาพจากพวกเราทุกคน” Andy Siow ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท Luye Pharma (International) กล่าว “การจับมือกับสามบริษัทชั้นนำในภูมิภาคทำให้เราเชื่อมั่นว่าโครงการ “We Care About Mental Health” จะสามารถเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิ ต นอกจากนั้นยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทางเลือกในการรักษา และตอกย้ำว่าผู้ป่วยจำเป็นต้องเข้ารับการบำบัด”
 
เกี่ยวกับ Seroquel(R) และ Seroquel XR(R)
 
Seroquel(R) (ควิไทอะปีนฟูมาเรท สูตรออกฤทธิ์ทันที) และ Seroquel XR(R) (สูตรออกฤทธิ์นาน) เป็นยาต้านอาการทางจิตกลุ่มใหม่ (AAP) ที่มีสรรพคุณต้านอาการซึมเศร้า โดยข้อบ่งชี้หลักของยา Seroquel(R) คือใช้รักษาผู้ป่วยจิตเภทและไบโพลาร์ ส่วนยา Seroquel XR(R) ได้รับอนุญาตในบางตลาดให้ใช้รักษาโรคซึมเศร้าและโรควิตกกังวลทั่วไป
 
เกี่ยวกับ Luye Pharma Group
 
Luye Pharma Group เป็นบริษัทเภสัชกรรมระดับนานาชาติที่มุ่งทำการวิจัยและพัฒนา ผลิต และจำหน่ายยารักษาโรคที่ทันสมัย บริษัทก่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาในจีน สหรัฐอเมริกา และยุโรป โดยมีการพัฒนาสารที่มีศักยภาพในการเป็นยามากกว่า 40 ชนิดในจีน และกว่า 10 ชนิดในต่างประเทศ นอกจากนั้นยังทำการศึกษาสูตรยาใหม่ ๆ เพื่อรักษาโรคเกี่ยวกับระบบประสาทส่วนกลางและโรคมะเร็งทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น บริษัทมีเทคโนโลยีนำส่งยาที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล เช่น ระบบนำส่งยาผ่านไมโครสเฟียร์ ไลโปโซม และทางผิวหนัง ขณะเดียวกัน บริษัทยังพัฒนากลยุทธ์เชิงรุกในสาขาชีววิทยาแอนติบอดี เซลล์บำบัด และยีนบำบัด เป็นต้น
 
Luye Pharma กำลังพัฒนาซัพพลายเชนระดับโลกในโรงงานผลิต 8 แห่ง ซึ่งมีสายการผลิตรวมกันกว่า 30 สาย รวมถึงวางระบบบริหารจัดการคุณภาพ GMP และระบบควบคุมมาตรฐานสากล โดยมีผลิตภัณฑ์กว่า 30 รายการ ครอบคลุมยารักษาโรคระบบประสาทส่วนกลาง โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเกี่ยวกับกระบวนการเผาผลาญอาหาร และโรคอื่น ๆ ทั้งนี้ บริษัทดำเนินธุรกิจในกว่า 80 ประเทศและดินแดนทั่วโลก ครอบคลุมตลาดยาที่ใหญ่ที่สุดอย่างจีน สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น รวมถึงในตลาดเกิดใหม่ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
 
เกี่ยวกับ Alvogen Korea
 
Alvogen Korea ก่อตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายน 2558 โดยเป็นบริษัทลูกของ Alvogen บริษัทข้ามชาติผู้ผลิตยาและยาชีววัตถุคล้ายคลึง Alvogen Korea เดินหน้าเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านยาตามใบสั่งแพทย์ จนปัจจุบันมียารักษาโรคต่าง ๆ กว่า 200 ชนิด ครอบคลุมตั้งแต่ยาลดความอ้วน ยารักษาโรคระบบประสาทส่วนกลาง โรคไต โรคหัวใจและหลอดเลือด ไปจนถึงยาที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ ทั้งนี้ บริษัทมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงโซล เมืองหลวงของเกาหลีใต้ มีโรงงานผลิตอยู่ในเมืองฮวาซอง จังหวัดคยองกี และเมืองกงจู จังหวัดชุงชองใต้ และมีศูนย์วิจัยและพัฒนาในเมืองซูวอน จังหวัดคยองกี โดยบริษัทมุ่งมั่นผลิตยาตามมาตรฐานสากลภายใต้พันธกิจในการยกระดับคุณภาพชีวิ ตของผู้ป่วยและรักษาโรคต่าง ๆ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที www.alvogenkorea.com  
 
เกี่ยวกับ Zuellig Pharma
 
Zuellig Pharma เป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจบริการสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และมีพันธกิจในการช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพมากขึ้น เราให้บริการจัดจำหน่าย บริการดิจิทัล และบริการด้านการค้าระดับเวิลด์คลาส เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการดูแลสุขภาพที่กำลังเพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคนี้  
 
บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อเกือบ 100 ปีมาแล้ว และเติบโตจนกลายเป็นธุรกิจมูลค่า 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ครอบคลุมการดำเนินงานใน 13 ตลาด และมีพนักงานมากถึง 12,000 คน เราให้บริการสถานพยาบาลกว่า 350,000 แห่ง และทำงานร่วมกับลูกค้ากว่า 500 ราย ซึ่งรวมถึงบริษัทยาชั้นนำระดับโลก 20 แห่ง
 
เมื่อไม่นานมานี้ เราได้เปิดตัว Zuellig Health Solutions Innovation Centre เพื่อพัฒนาบริการใหม่ ๆ และตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพอันเร่งด่วนในเอเชีย นับตั้งแต่นั้นมา ทีมงานของเราก็มุ่งมั่นสร้างสรรค์โซลูชันบริหารจัดการโรค ระบบดิจิทัล และข้อมูล เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรัง และช่วยบริหารค่ารักษาพยาบาล
 
เกี่ยวกับ DKSH
 
DKSH คือผู้ให้บริการขยายตลาดชั้นนำในเอเชีย โดยช่วยให้หลายบริษัทเติบโตในธุรกิจสุขภาพ สินค้าอุปโภคบริโภค วัสดุประสิทธิภาพสูง และเทคโนโลยี บริการของบริษัทครอบคลุมตั้งแต่การจัดซื้อ การหาข้อมูลเชิงลึกในตลาด การทำตลาดและจัดจำหน่าย อีคอมเมิร์ซ การกระจายสินค้าและโลจิสติกส์ ไปจนถึงบริการหลังการขาย บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สวิตเซอร์แลนด์ (SIX Swiss Exchange) และดำเนินงานใน 36 ตลาด โดยมีผู้เชี่ยวชาญ 33,350 คน มียอดขายสุทธิ 1.16 หมื่นล้านฟรังก์สวิสในปี 2562 ทั้งนี้ DKSH มีต้นกำเนิดในสวิตเซอร์แลนด์ และหยั่งรากลึกในเอเชียแปซิฟิกนับตั้งแต่ปี 2408 โดยธุรกิจ Business Unit Healthcare มีหน้าที่จัดจำหน่ายยา ยาที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ รวมถึงอุปกรณ์การแพทย์ ธุรกิจนี้มีผู้เชี่ยวชาญราว 8,220 คน และมียอดขายสุทธิ 6 พันล้านฟรังก์สวิสในปี 2562                            
 
 
รูปภาพ - https://photos.prnasia.com/prnh/20200601/2818097-1-a
คำบรรยายภาพ - Luye Pharma ลงนามข้อตกลงกับพาร์ทเนอร์ (แถวบน ซ้ายไปขวา: Dr. Yehong Zhang ประธานของ Luye Pharma (International) และ Justin Lee ผู้จัดการประจำประเทศของ Alvogen Korea แถวล่าง ซ้ายไปขวา: Andi Umbricht ประธานบริหารของ Zuellig Pharma Hong Kong & Macau และ Bijay Singh ผู้อำนวยการสากล Business Unit Healthcare ของ DKSH)
 
 
รูปภาพ - https://photos.prnasia.com/prnh/20200601/2818097-1-b
คำบรรยายภาพ - Luye Pharma และพาร์ทเนอร์ เปิดตัวโครงการ “We Care About Mental Health” (แถวบน ซ้ายไปขวา: Andy Siow ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Luye Pharma (International) และ Justin Lee ผู้จัดการประจำประเทศของ Alvogen Korea แถวล่าง ซ้ายไปขวา: Andi Umbricht ประธานบริหารของ Zuellig Pharma Hong Kong & Macau และ John Clare รองประธานธุรกิจ Healthcare ของ DKSH Thailand & Indochina)
« แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ: 06/04/20 เวลา 16:05:35 by IQ »
ส่งโดย: IQ
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 1024  
   
124.122.129.*


Page(s) : 1 
Reply this Topic reserved for registed member only. Register • ข้อความและรูปภาพที่ท่านเห็นส่วนใหญ่ ได้ถูกส่งมาจาก ทางบ้าน
  ทางเว็บไซต์ Thaiclinic.com ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของข้อความและรูปภาพที่ถูกส่งมา

 • ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชนและส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ
  เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้นเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง
  ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

 • ถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมหรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล
  หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@thaiclinic.com หรือ กดแจ้งที่ปุ่ม
  "แจ้งลบกระทู้"
  เพื่อให้ทีมงานทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ครับ

ThaiClinic.Com . All Rights Reserved.