แจ้งลบกระทู้ แจ้งเมื่อมีคนตอบกระทู้นี้ แนะนำกระทู้นี้ Print

 หัวข้อ 38248: เมอร์ค ได้รับสิทธิบัตรเทคโนโลยี CRISPR-Cas9 พื้นฐานในสหรัฐ  (จำนวนคนอ่าน 156 ครั้ง)
« เมื่อ: 05/12/20 เวลา 11:28:03 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

- เทคโนโลยีนี้จะทำให้วงการวิทยาศาสตร์มีเครื่องมือเพิ่มขึ้นในการต่อสู้กับโร คที่รักษายาก
 
- ธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ของเมอร์คเดินหน้าออกใบอนุญาตใช้เทคโนโลยี CRISPR-Cas9 เพื่อการรักษาโรค รวมถึงการใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
 
- บริษัทยึดมั่นต่อการใช้เทคโนโลยีปรับแต่งจีโนมอย่างมีจริยธรรม
 
เมอร์ค (Merck) บริษัทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำ ประกาศว่า บริษัทได้รับอนุมัติสิทธิบัตรด้านการปรับแต่งจีโนมด้วยเทคโนโลยี CRISPR-Cas9 สองรายการในสหรัฐอเมริกา ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสให้กับเมอร์คในการสนับสนุนการทำงานเพื่อผลักดันและปกป้อง โครงการพัฒนายีนบำบัดของนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยในสหรัฐ บริษัทเดินหน้าหารือกับพันธมิตรเพื่อออกใบอนุญาตใช้เทคโนโลยีพื้นฐานสำหรับก ารรักษาและการใช้งานด้านอื่นๆ และกำลังเสาะหาความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 
“นี่เป็นข่าวสำคัญสำหรับนักวิจัย เนื่องจากการแยกและรวมดีเอ็นเอด้วยเทคนิค CRISPR ถือเป็นพื้นฐานสำหรับการปรับแต่งจีโนมเพื่อการใช้งานในหลายรูปแบบ รวมถึงการใช้เพื่อพัฒนาการรักษาเฉพาะบุคคล” อูดิท บาทรา สมาชิกคณะกรรมการบริหารของเมอร์ค และซีอีโอกลุ่มธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ (Life Science) กล่าว “ในฐานะผู้นำการคิดค้นนวัตกรรมเทคโนโลยี CRISPR เราจะออกใบอนุญาตการใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อรับประกันว่า ชุมชนวิทยาศาสตร์จะสามารถนำเครื่องมือที่ทรงพลังนี้ไปใช้ได้อย่างเต็มศักยภา พ ด้วยความรับผิดชอบและมีจริยธรรม เรามุ่งหวังที่จะสานต่องานของเรากับพาร์ทเนอร์ในแวดวงวิชาการและอุตสาหกรรม เพื่อดึงสิ่งที่ดีที่สุดจากนวัตกรรมของเรามาใช้ในการต่อสู้กับโรคร้ายแรงและ ยกระดับสุขภาพของมนุษย์”
 
สิทธิบัตรที่เมอร์คได้รับล่าสุดนี้ ครอบคลุมเทคโนโลยีการแยกและรวม CRISPR-Cas9 ของเมอร์ค ซึ่งช่วยให้นักวิจัยสามารถแทนที่ยีนกลายพันธุ์ที่ก่อโรคด้วยการจัดลำดับยีนท ี่ดีหรือเป็นประโยชน์ หรือกำจัดยีนที่กลายพันธุ์ หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า "knock in" และ "knock out" อันเป็นวิธีการสำคัญในการสร้างแบบจำลองโรคและการพัฒนายีนบำบัด
 
สิทธิบัตรที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้นับเป็นสิทธิบัตร CRISPR ใบที่ 25 และ 26 ที่เมอร์คได้รับจากทั่วโลก และเป็นใบที่ 3 และ 4 ในสหรัฐ โดยปัจจุบัน บริษัทมีสิทธิบัตร CRISPR ในออสเตรเลีย แคนาดา จีน ยุโรป อิสราเอล สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ และอยู่ในระหว่างการยื่นจดสิทธิบัตรในบราซิล อินเดีย และญี่ปุ่น
 
เทคโนโลยี CRISPR เป็นความชำนาญหลักของเมอร์ค ซึ่งสั่งสมประสบการณ์ด้านการปรับแต่งจีโนมมาเป็นระยะเวลา 16 ปี ครอบคลุมตั้งแต่การค้นคว้าไปจนถึงการผลิต บริษัทพัฒนาเทคโนโลยีการปรับแต่งจีโนมในด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงยีนน็อกเอาต์ การรวมยีน และฐานข้อมูล CRISPR สำหรับการคัดกรองพันธุกรรม เมอร์คได้รับสิทธิบัตรสหรัฐครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สำหรับเทคโนโลยี proxy-CRISPR ซึ่งทำให้การปรับแต่งจีโนมมีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น และเจาะจงมากขึ้น
 
เมอร์คเชื่อว่า ถึงเวลาแล้วที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพย์สินทางปัญญา CRISPR จะมาร่วมมือกันเพื่อช่วยให้บริษัทที่ทำวิจัยโดยใช้เทคโนโลยี CRISPR สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ได้ง่ายขึ้นผ่านทางการทำข้อตกลงสิทธิบัตร โดยเมอร์ค และ The Broad Institute ได้ประกาศทำข้อตกลงความร่วมมือด้านการออกใบอนุญาตสิทธิบัตร CRISPR เมื่อเดือนกรกฎาคม 2562
 
บริษัทตระหนักดีว่า การปรับแต่งจีโนมได้ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าที่สำคัญในด้านการวิจัยทางชีวภ าพและยารักษาโรค แต่ในขณะเดียวกัน ศักยภาพที่เพิ่มสูงขึ้นของเทคโนโลยีการปรับแต่งจีโนมก็ได้ก่อให้เกิดความกัง วลทั้งในวงการวิทยาศาสตร์ กฎหมาย และสังคม ดังนั้น บริษัทจึงสนับสนุนการวิจัยด้านการปรับแต่งจีโนมภายใต้การพิจารณาอย่างรอบคอบ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมและกฎหมาย โดยเมอร์คได้จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านชีวจริยธรรม (Bioethics Advisory Panel) อิสระจากภายนอก เพื่อให้คำแนะนำแก่โครงการวิจัยที่ธุรกิจของเมอร์คได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อ ง ซึ่งรวมถึงการวิจัยเรื่องการปรับแต่งจีโนม หรือที่ใช้เทคนิคการปรับแต่งจีโนม นอกจากนี้ เมอร์คยังได้พัฒนา กำหนด และเผยแพร่หลักการใช้เทคโนโลยีปรับแต่งจีโนม (Genome-Editing Technology Principle) อย่างโปร่งใสและชัดเจน โดยคำนึงถึงประเด็นทางวิทยาศาสตร์และสังคม เพื่อให้ทราบแนวทางการรักษาโรคที่มีความหวังว่าจะสามารถนำไปใช้ในการวิจัยแล ะการประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่าง ๆ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ของเมอร์คทั้งหมดได้รับการเผยแพร่ผ่านทางอีเมลในเวลาเดียว กับที่มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของเมอร์ค กรุณาเข้าไปที www.merckgroup.com/subscribe เพื่อลงทะเบียนออนไลน์ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบริการนี้
 
เกี่ยวกับ เมอร์ค
เมอร์ค คือบริษัทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำ โดยมีการดำเนินงานครอบคลุมด้านการดูแลสุขภาพ ชีววิทยาศาสตร์ และวัสดุสมรรถนะสูง พนักงานประมาณ 57,000 คนของบริษัทต่างทุ่มเทในการสร้างความแตกต่างที่ดีต่อชีวิตของผู้คนหลายล้านค นในทุก ๆ วัน ด้วยการนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตที่มีความสุขและยั่งยืนยิ่งขึ้น เมอร์คเป็นทั้งผู้พัฒนาเทคโนโลยีตัดต่อยีน ไปจนถึงการเสาะหากลวิธีใหม่ ๆ ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่ท้าทายที่สุด ตลอดจนการคิดค้นอุปกรณ์อัจฉริยะ โดยในปี 2562 เมอร์คทำยอดขายได้ 1.62 หมื่นล้านยูโร ใน 66 ประเทศ
 
การสำรวจทางวิทยาศาสตร์และการทำธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ คือหัวใจหลักในความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเมอร์ค ทั้งยังอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเมอร์คนับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.  2211 ปัจจุบัน ครอบครัวผู้ก่อตั้งยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลา ดหลักทรัพย์ เมอร์คครอบครองสิทธิ์ในชื่อและแบรนด์ เมอร์ค ทั่วโลก ยกเว้นในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ซึ่งหน่วยธุรกิจต่าง ๆ ของเมอร์คดำเนินงานภายใต้ชื่อ อีเอ็มดี เซโรโน ในวงการดูแลสุขภาพ, มิลลิพอร์ซิกมา ในวงการชีววิทยาศาสตร์ และอีเอ็มดี เพอร์ฟอร์แมนซ์ แมททีเรียลส์
 
รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/1165781/CRISPRimage2020.jpg
ส่งโดย: IQ
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 1183  
   
184.22.192.*


Page(s) : 1 
Reply this Topic reserved for registed member only. Register • clinic

  ข้อความและรูปภาพที่ท่านเห็นส่วนใหญ่ ได้ถูกส่งมาจาก ทางบ้าน
  ทางเว็บไซต์ Thaiclinic.com ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของข้อความและรูปภาพที่ถูกส่งมา

 • ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชนและส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ
  เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้นเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง
  ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

 • ถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมหรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล
  หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@thaiclinic.com หรือ กดแจ้งที่ปุ่ม
  "แจ้งลบกระทู้"
  เพื่อให้ทีมงานทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ครับ

ThaiClinic.Com . All Rights Reserved. !--BEGIN WEB STAT CODE-->