แจ้งลบกระทู้ แจ้งเมื่อมีคนตอบกระทู้นี้ แนะนำกระทู้นี้ Print

 หัวข้อ 37916: ข้อมูลล่าสุดพบผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลกแตะ 463 ล้านราย  (จำนวนคนอ่าน 363 ครั้ง)
« เมื่อ: 11/14/19 เวลา 11:42:51 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

- ผู้ใหญ่ 1 คนในทุกๆ 11 คนเป็นเบาหวาน  
 
     - สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติเผยแพร่รายงาน IDF Diabetes Atlas ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9 ในวันเบาหวานโลกวันที่ 14 พ.ย.2019
 
     - IDF Diabetes Atlas สะท้อนความสำคัญของการป้องกันไม่ให้เกิดอาการ และจัดการกับภาวะแทรกซ้อนเพื่อปกป้องบุคคล ครอบครัว และสังคม  
 
     เนื่องในวันเบาหวานโลก สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ (IDF) ได้เปิดเผยข้อมูลชุดใหม่ที่แสดงถึงการเพิ่มขึ้นจนน่าวิตกของความชุกของโรคเบ าหวานทั่วโลก โดยมีการประมาณการณ์ว่า ผู้ใหญ่ที่เป็นเบาหวานมีจำนวนเพิ่มขึ้น 38 ล้านคนเมื่อเทียบกับข้อมูลที่เผยแพร่ในปี 2560 ขณะที่ผลสำรวจฉบับใหม่ที่เผยแพร่ในรายงาน IDF Diabetes Atlas ฉบับตีพิมพ์ครั้งที่ 9 พบว่า ปัจจุบัน มีผู้ใหญ่เป็นเบาหวาน 463 ล้านคนทั่วโลก
 
     รายงาน Atlas ฉบับล่าสุดพบว่า ความชุกของโรคเบาหวานทั่วโลกอยู่ที่ 9.3% แล้ว ขณะที่ผู้ใหญ่จำนวนมากกว่าครึ่ง (50.1%) ยังไม่ได้รับการวินิจฉัย ส่วนโรคเบาหวานประเภท 2 มีสัดส่วนราว 90% ของผู้ที่เป็นเบาหวานทั้งหมด
 
     ผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท 2 มีจำนวนเพิ่มขึ้นเนื่องจากอิทธิพลที่ซับซ้อนระหว่างกันของปัจจัยทางสังคม-เศ รษฐกิจ, ประชากรศาสตร์, สิ่งแวดล้อม และพันธุกรรม ขณะที่ปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ ได้แก่ การขยายตัวของเมือง, ประชากรสูงวัย, กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายที่ลดน้อยลง และน้ำหนักตัวที่เกินพิกัด รวมทั้งความอ้วนที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน ผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท 1 ก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นเช่นกันโดยไม่ทราบสาเหตุ
 
     "เบาหวานกำลังเป็นปัญหาสุขภาพระดับโลกที่ร้ายแรงและมีผลกระทบด้านสังคม-เศรษ ฐกิจอย่างใหญ่หลวงจนไม่สามารถเมินเฉยได้" ศาสตราจารย์นัม เอช.โช ประธาน IDF กล่าว "ความชุกที่เพิ่มขึ้นของโรคเบาหวานนับเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความวิตกกังวล อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราพิจารณาว่า มีประชาชนจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัย เราต้องทำมากกว่านี้เพื่อป้องกันโรคเบาหวานประเภท 2, ตรวจวินิจฉัยโรคเบาหวานทุกรูปแบบแต่เนิ่นๆ และป้องกันภาวะแทรกซ้อน เราต้องรับประกันด้วยว่า ผู้ที่เป็นเบาหวานทุกคนมีช่องทางเข้าถึงการดูแลที่ตนเองต้องได้รับในราคาย่อ มเยาและต่อเนื่อง"
 
     โรคเบาหวานส่งผลกระทบต่อประชากรในทุกช่วงวัย โดยไม่คำนึงถึงภูมิประเทศ และรายได้ ทั้งนี้ มีเด็ก และวัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า 20 ปีเป็นโรคเบาหวานประเภท 1 จำนวนมากกว่า 1.1 ล้านคน และผู้ที่เป็นเบาหวาน 3 ในทุกๆ 4 คน (352 ล้านคน) อยู่ในวัยทำงาน (20-64 ปี) ขณะที่ประชาชน 1 ในทุกๆ 5 คนที่อายุเกิน 65 ปีเป็นโรคเบาหวาน ความชุกที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวกำลังเพิ่มภาระให้แก่ประเทศต่างๆในการรับประกัน เรื่องช่องทางปกติสำหรับการเข้าถึงยาที่จำเป็น และการดูแลที่เหมาะสม นั่นทำให้หลายๆคนพบกับความยากลำบากในการจัดการกับโรคเบาหวาน ส่งผลให้สุขภาพเผชิญกับความเสี่ยงร้ายแรง
 
     เมื่อไม่มีการตรวจพบโรคเบาหวาน หรือไม่ได้รับการสนับสนุนที่เพียงพอ ผู้ป่วยเบาหวานจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรง และอาจทำให้เสียชีวิตได้ เช่น ภาวะหัวใจวาย, โรคหลอดเลือดสมอง, ไตวาย, ตาบอด และการตัดอวัยวะช่วงล่างบางส่วน ซึ่งทำให้คุณภาพชีวิตลดลง และต้นทุนในการดูแลรักษาสุขภาพสูงขึ้น อีกทั้งยังสร้างความตึงเครียดที่มากจนเกินไปให้กับครอบครัว
 
     "IDF Diabetes Atlas ได้นำเสนอข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องตัดสินใจเรื่องการดูแลและการป้องกันโรคเบาห วาน และสำหรับผู้ที่ต้องการจะมีบทบาทต่อการตัดสินใจดังกล่าว" ศาสตราจารย์รีส วิลเลียมส์ ประธานคณะกรรมการ IDF Diabetes Atlas กล่าว "งานวิจัยและหลักฐานใหม่ๆจำนวนมากถูกรวบรวม เพื่อจัดทำรายงานฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9 นี้ เราเห็นว่า รายงานการศึกษาในประเทศต่างๆที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งช่วยสนับสนุนการประเมินและการคาดการณ์ของเรา ขณะที่เราพยายามให้ข้อมูลแก่กลุ่มผู้เป็นเบาหวาน และประชาชนทั่วไปเรื่องความชุกของโรคเบาหวานทั่วโลก"
 
     เราสามารถทำได้อีกมากมายเพื่อที่จะลดผลกระทบของเบาหวาน จากหลักฐานพบว่า โรคเบาหวานประเภท 2 สามารถป้องกันได้ ขณะที่การตรวจวินิจฉัยล่วงหน้า และการเข้าถึงการดูแลที่เหมาะสมสำหรับโรคเบาหวานทุกประเภทสามารถหลีกเลี่ยงห รือชะลอภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มผู้ที่เป็นเบาหวานได้
 
     ผลการศึกษาที่สำคัญอื่นๆจากรายงาน IDF Diabetes Atlas ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9 ได้แก่:
 
     - คาดว่าจำนวนผู้เป็นเบาหวานทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นเป็น 578 ล้านคนภายในปี 2573 และเพิ่มเป็น 700 ล้านคนภายในปี 2588
     - ผู้ใหญ่จำนวน 374 ล้านคนมีความทนทานที่บกพร่องต่อน้ำตาล ส่งผลให้ผู้ใหญ่เหล่านี้มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นเบาหวานประเภท 2  
     - โรคเบาหวานเป็นสาเหตุที่ทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ คิดเป็นมูลค่าราว 7.60 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2562
     - โรคเบาหวานติดอันดับสาเหตุของการเสียชีวิต 10 อันดับแรก โดยการเสียชีวิตเกือบครึ่งเกิดขึ้นกับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปี
     - ทารก 1 คนในทุกๆ 6 คนมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงในขณะที่อยู่ในครรภ์
 
     สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม และข้อมูลสนับสนุนระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลกเกี่ยวกับการเป็นเบาหวานได้ในรายงาน IDF Diabetes Atlas ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9 ได้ที่ https://www.diabetesatlas.org?utm_source=media&utm_medium=email& utm_camp aign=world_diabetes_day_2019_press_release  
     เกี่ยวกับ IDF Diabetes Atlas
 
     IDF Diabetes Atlas เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับผลกระทบระดับโลกจากโรคเบาหวาน รายงานนี้เผยแพร่เป็นครั้งแรกในปี 2543 และ IDF ปรับปรุงข้อมูลเป็นระยะๆด้วยความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก และมีข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นโรคเบาหวาน, การเสียชีวิต และค่าใช้จ่ายในระดับโลก, ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ รายงาน IDF Diabetes Atlas กระตุ้นให้เกิดความสนใจในความสำคัญ และผลกระทบที่เพิ่มขึ้นของโรคเบาหวานในทุกๆประเทศ และภูมิภาคของ IDF www.diabetesatlas.org  
     เกี่ยวกับสมาพันธ์เบาหวานนานชาติ
 
     สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ (IDF) เป็นองค์กรแม่ข่ายที่ประกอบไปด้วยสมาชิกโรคเบาหวานระดับประเทศกว่า 230 แห่งใน 170 ประเทศและอาณาเขต โดยสมาพันธ์เป็นตัวแทนความสนใจของผู้เป็นเบาหวาน และผู้ที่มีความเสี่ยง ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น สมาพันธ์เป็นผู้นำกลุ่มผู้เป็นเบาหวานทั่วโลกมาตั้งแต่ปี 1950 www.idf.org  
 
     รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/1028023/IDF_Infographic.jpg
ส่งโดย: IQ
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 1231  
   
125.24.161.*


Page(s) : 1 
Reply this Topic reserved for registed member only. Registerclinic
 • ข้อความและรูปภาพที่ท่านเห็นส่วนใหญ่ ได้ถูกส่งมาจาก ทางบ้าน
  ทางเว็บไซต์ Thaiclinic.com ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของข้อความและรูปภาพที่ถูกส่งมา

 • ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชนและส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ
  เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้นเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง
  ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

 • ถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมหรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล
  หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@thaiclinic.com หรือ กดแจ้งที่ปุ่ม
  "แจ้งลบกระทู้"
  เพื่อให้ทีมงานทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ครับ

ThaiClinic.Com . All Rights Reserved. !--BEGIN WEB STAT CODE-->