แจ้งลบกระทู้ แจ้งเมื่อมีคนตอบกระทู้นี้ แนะนำกระทู้นี้ Print

 หัวข้อ 37453: BioLineRx ประกาศราคาเสนอขายหุ้น ADS และใบสำคัญแสดงสิทธิรวม 15.4 ล้านดอ  (จำนวนคนอ่าน 449 ครั้ง)
« เมื่อ: 02/07/19 เวลา 09:38:40 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

BioLineRx Ltd. (NASDAQ/TASE: BLRX) ซึ่งเป็นบริษัทชีวเวชภัณฑ์ทางคลินิกที่มุ่งเน้นด้านเนื้องอกวิทยาและภูมิคุ้ มกันวิทยา ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้น American Depositary Shares ("ADSs") จำนวน 28,000,000 หุ้น ที่มีการรับประกันการจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป และราคาใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ADSs จำนวน 28,000,000 หุ้น ซึ่งแต่ละ ADS ถือเป็นหนึ่งหุ้นสามัญของบริษัท โดยบริษัทกำหนดราคาเสนอขายที่ 0.55 ดอลลาร์ต่อ ADS และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิได้ทันที ใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีอายุ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออก และจะมีราคาใช้สิทธิที่ 0.75 ดอลลาร์ต่อ ADS ทั้งนี้ คาดว่าบริษัทจะได้รับเงินจากการเสนอขายที่ 15.4 ล้านดอลลาร์ ก่อนหักส่วนลดและค่าธรรมเนียมในการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ BioLineRx ต้องชำระ และไม่รวมการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับหลักทรัพย์ทั้งหมดนั้นจะเสนอขายโดยบริษัท BioLineRx ขณะที่คาดว่า การปิดการเสนอขายจะเกิดขึ้นในวันหรือประมาณวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดการขายตามปกติ BioLineRx คาดว่าจะใช้เงินสุทธิจากการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทั่ว ไปของบริษัท ซึ่งอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง เงินทุนหมุนเวียนการดำเนินงานและเงินทุนสำหรับการทดลองทางคลินิก
 
     บริษัท Oppenheimer & Co. Inc. ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการในการเสนอขายหลักทรัพย์แต่เพียงผู้เดียว ขณะที่บริษัท Maxim Group LLC ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการร่วมในการเสนอขายหลักทรัพย์
 
     หลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในข้างต้นจะถูกนำออกขายตามแบบคำขอจดทะเบียน (แบบเลขที่ 333-222332) ที่ได้มีการยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("SEC") ก่อนหน้านี้ และทางคณะกรรมการได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้ โดยหนังสือชี้ชวนเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ได้ถูกยื่นต ่อ SEC ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 และมีอยู่บนเว็บไซต์ของ SEC ที www.sec.gov ส่วนหนังสือชี้ชวนขั้นสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายดังกล่าว จะถูกยื่นต่อ SEC และจะมีอยู่บนเว็บไซต์ของ SEC ที www.sec.gov เช่นกัน สำหรับสำเนาหนังสือชี้ชวนขั้นสุดท้าย อาจขอรับได้จากบริษัท Oppenheimer & Co. Inc., 85 Broad St., 26th Floor, New York, New York 10004 โดยส่งถึง: Syndicate Prospectus Department หรือทางโทรศัพท์: (212) 667-8055 หรือทางอีเมล: EquityProspectus@opco.com
 
     ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ใช่การเสนอขาย หรือการชักชวนให้เสนอซื้อ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอำนาจใดๆ ก็ตาม ที่การเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าว เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ก่อนที่จะมีการจดทะเบียนหรือผ่านคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือ เขตอำนาจนั้น
 
     เกี่ยวกับ BioLineRx
 
     BioLineRx เป็นบริษัทชีวเวชภัณฑ์ทางคลินิกที่มุ่งเน้นด้านเนื้องอกวิทยา บริษัทมีใบอนุญาตสารประกอบใหม่ พัฒนาสารประกอบเหล่านั้นผ่านขั้นตอนก่อนการดำเนินการทางคลินิกและ/หรือในขั้ นตอนทางคลินิก จากนั้นจึงร่วมมือกับบรรดาบริษัทเวชภัณฑ์เพื่อการพัฒนาขั้นสูงทางคลินิกและ/ หรือเพื่อการค้าพาณิชย์
 
     สารประกอบชั้นนำของ BioLineRx ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นตัวยารักษาโรค ได้แก่ BL-8040 สำหรับการรักษาโรคมะเร็ง โดยบริษัทประสบความสำเร็จในการศึกษายาใหม่ดังกล่าวในระยะที่ 2a สำหรับการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดไมอิลอยด์ ("AML") ที่กลับมาเป็นซ้ำ/ดื้อต่อการรักษา (relapsed/refractory) และอยู่ในระหว่างการศึกษาระยะที่ Phase 2b สำหรับการรักษาโรค AML ด้วยการให้ยาเคมีบำบัดในขนาดสูง (consolidation treatment) รวมทั้งได้ริเริ่มการศึกษาระยะที่ 3 ในการปลดปล่อยเซลล์ต้นกำเนิดจากไขกระดูกเข้าสู่กระแสเลือด (Stem Cell Mobilization) เพื่อการปลูกถ่ายไขกระดูดโดยใช้สเต็มเซลล์ของตนเอง (autologous transplantation) ขณะที่สารประกอบชั้นนำอีกตัว ได้แก่ AGI-134 ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาสำหรับการรักษามะเร็งชนิดก้อนหลายชนิดด้วยภูมิคุ้มก ันบำบัด โดยบริษัทได้เริ่มการศึกษา AGI-134 ในระยะที่ 1/2a ไปเมื่อไม่นานมานี้ นอกจากนี้ BioLineRx ยังได้ร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Novartis เพื่อร่วมกันพัฒนาสารประกอบที่มีศักยภาพเป็นตัวยาใหม่จากอิสราเอล รวมทั้งทำข้อตกลงความร่วมมือกับ MSD (หรือที่รู้จักในชื่อ Merck ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา) โดยบริษัทกำลังทำการศึกษาในระยะที่ 2a สำหรับการรักษาโรคมะเร็งตับอ่อนโดยใช้ BL-8040 ร่วมกับยา KEYTRUDA(R) (pembrolizumab) ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว ขณะเดียวกัน BioLineRx ยังได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับ Genentech Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Roche Group เพื่อวิจัยการใช้สาร BL-8040 ร่วมกับยา atezolizumab ของ Genentech ในการศึกษาระยะที่ 1b/2 สำหรับการรักษาโรคมะเร็งชนิดก้อนหลายชนิดและ AML
 
     ข้อความต่างๆ ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ ที่เกี่ยวกับการคาดการณ์ในอนาคตของ BioLineRx ถือเป็น "ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต" ตามที่นิยามไว้ในกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 ข้อความเหล่านี้ประกอบด้วยคำ เช่น "อาจ" "คาด" "คาดการณ์" "เชื่อ" และ "ตั้งใจ" และอธิบายความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหล่านี้ มีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ทั้งที่ทราบและไม่ทราบ ที่อาจเป็นสาเหตุให้ผลลัพธ์ ผลการดำเนินงาน หรือผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจริงของ BioLineRx แตกต่างออกไปอย่างมากจากผลลัพธ์ ผลการดำเนินงาน หรือผลสำเร็จในอนาคตที่แสดงหรือระบุเป็นนัยโดยข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาด การณ์ดังกล่าว ความเสี่ยงเหล่านี้ เช่น การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์กับผู้ร่วมโครงการ; ผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันได้และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี; ความเสี่ยงเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่; และความสามารถในการดำเนินการปรับปรุงทางด้านเทคโนโลยี ปัจจัยเหล่านี้และอื่นๆ ได้มีการอธิบายอย่างครบถ้วนมากขึ้นในส่วน "ปัจจัยเสี่ยง" ของรายงานประจำปีล่าสุดของ BioLineRx ในแบบฟอร์ม 20-F ที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 และเอกสารอื่นๆ ที่ BioLineRx ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ใดๆ ก็ตาม นำเสนอมุมมองของ BioLineRx ณ วันที่จัดทำและเผยแพร่ข่าวฉบับนี้เท่านั้น และไม่ควรยึดถือว่าเป็นมุมมองของบริษัทในวันต่อๆ มา BioLineRx ไม่ขอรับผิดชอบในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์เหล่านี้ให้เป็นปัจจุบัน เว้นแต่กฎหมายกำหนด
ส่งโดย: IQ
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 936  
   
58.8.110.*


Page(s) : 1 
Reply this Topic reserved for registed member only. Register • ข้อความและรูปภาพที่ท่านเห็นส่วนใหญ่ ได้ถูกส่งมาจาก ทางบ้าน
  ทางเว็บไซต์ Thaiclinic.com ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของข้อความและรูปภาพที่ถูกส่งมา

 • ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชนและส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ
  เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้นเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง
  ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

 • ถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมหรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล
  หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@thaiclinic.com หรือ กดแจ้งที่ปุ่ม
  "แจ้งลบกระทู้"
  เพื่อให้ทีมงานทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ครับ

ThaiClinic.Com . All Rights Reserved.