แจ้งลบกระทู้ แจ้งเมื่อมีคนตอบกระทู้นี้ แนะนำกระทู้นี้ Print

 หัวข้อ 37450: ตู้เก็บบัตรลงคะแนนที่แพทย์ส่งบัตรในซอง และซองบัตรเป็นแนวตั้งนี้ได้หรือ  (จำนวนคนอ่าน 664 ครั้ง)
« เมื่อ: 02/05/19 เวลา 20:55:50 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

เรียน แพทย์ทุกท่าน  
       ดิฉันเป็นแพทย์สายวิชาการ ได้เป็นผู้ที่ลงคะแนนเลือกแพทย์อื่นให้เป็นผู้แทนแพทย์เรามาหลายสิบสมัย/วาร ะ  ต่อมาเห็นว่าเช่นนั้นไม่เพียงพอจะดูแลแพทย์ได้ดีและมีคุณภาพพอ หลังๆมานี้ จึงได้อาสา สมัครเป็นผู้รับเลือกตั้ง มีแพทย์ก่อนวาระนี้ ให้คะแนนดิฉันกว่า 4 พันคน ก็ได้เข้าไปทำหน้าที่ราว ๒ ปี และได้ทำในสิ่งตั้งใจได้บางเรื่อง
 
     หมายเหตุ
     
  ดิฉัน พญ.อรพรรณ์  เมธาดิลกกุล ขอทราบข้อวิเคราะห์ หรือ ความเห็นทางออกเกี่ยวกับการบริหารระบบการประกอบวิชาชีพของแพทย์เราคะ   ระบบให้แพทย์ทั้งประเทศมีชุดแพทย์คณะหนึ่งที่แพทย์เลือกกันมารวมกับที่เป็นโ ดยตำแหน่ง เป็นทีมบริหาร ทั้งนี้เพื่อเป็นตัวแทนแพทย์และบริหารดูแลแพทย์ด้วยกันเองอย่างมีคุณภาพและพ ัฒนา
    
  
« แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ: 02/05/19 เวลา 22:27:30 by DrOrapunM »
ส่งโดย: DrOrapunM
สถานะ: Newbie *
จำนวนความเห็น: 12  
   
1.47.2.*


« ความเห็นที่ #1 เมื่อ: 02/05/19 เวลา 21:02:24 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

ในวาระ ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ระหว่าง มค ๖๐ ถึง มค ๖๒ ดฺิฉันในฐานะกรรมการแพทยสภา มีหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของกรรมการ ๕๖ ท่าน โดยเป็น ๑ ใน ๕๖ ซึ่งทำงานโดยการตั้งเรื่องเป็นวาระเพื่อมีมติของคณะกรรมการในกิจการของแพทยส ภา อันเป็นเรื่องว่าด้วยการวางเกณฑ์ของแพทย์เรา การดูแลแพทย์ในทุกด้าน และการนำเสนอข้อเสนอของแพทย์ที่เกี่ยวพันกับวิชาชีพอื่นและหน่วยราชการ/เอกช นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดูแลกฎหมายที่ส่งผลต่อการประกอบวิชาชีพ
ส่งโดย: DrOrapunM
สถานะ: Newbie *
จำนวนความเห็น: 12  
   
1.47.2.*


« ความเห็นที่ #2 เมื่อ: 02/05/19 เวลา 21:06:27 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

ดิฉันสามารถทำหน้าที่ได้ ๒ ทางใหญ่ๆ แม้มีเพียง ๒ คน ที่เห็นในทางเดียวกัน คือ อ.เชิดชู และ ตัวดิฉัน .. ๑ เข้าประชุมคณะกรรมการพิจารณากิจการแพทยสภา และคดีจริยธรรมของแพทย์ เดือนละ ๑ ครั้ง และอยู่ทำหน้าที่จนสิ้นเวลาประชุมเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อให้มติของแพทยสภาที่จะมีออกไป  ได้กระทำอย่างสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่แพทย์และส่วนรวมอย่างสมดุล  ๒ เสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา (เสนอวาระ)
ส่งโดย: DrOrapunM
สถานะ: Newbie *
จำนวนความเห็น: 12  
   
1.47.2.*


« ความเห็นที่ #3 เมื่อ: 02/05/19 เวลา 21:17:47 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

แต่ละวาระ แต่ละเรื่อง โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับกฎหมาย และคดีที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของวงการแพทย์ เช่นคดี นาง ป. ที่ใส่ความวงการแพทย์ และมีกลุ่มนักกฎหมาย มีกระบวนงาน ฟ้องแพทย์ป็นภารกิจของกลุ่ม หรือกฎหมายที่มีกลุ่มต่างๆ เสนอ และกระทบถึงการทำหน้าที่แพทย์อย่างไม่เป็นธรรมกับแพทย์ และระบบ..ดฺิฉัน จะทำการบ้าน ค้นคว้าศึกษา และนำเสนอต่อที่ประชุมอันมีกรรมการท่านต่างๆ เพื่อให้พิจารณาอย่างรอบด้าน และมีคุณภาพ  เพราะเหตุที่อาสามาทำหน้าที่นี้เนื่องจากแพทย์ถูกกลุ่มบุคคลให้ร้ายมาก และไม่ถูกต้อง และเห็นว่าตัวแทนของแพทย์ต้องทำหน้าที่นี้อย่างมีคุณภาพ และอีกหลายประเด็น  
ส่งโดย: DrOrapunM
สถานะ: Newbie *
จำนวนความเห็น: 12  
   
1.47.2.*


« ความเห็นที่ #4 เมื่อ: 02/05/19 เวลา 21:18:09 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

แม้จะมีการไม่นำเรื่องที่ดิฉันเสนอเข้าบรรจุเป็นวาระมาต่อเนื่อง แต่ดิฉันก็ไม่ละความเพียร ติดตาม และสามารถนำเข้าสู่การพิจารณาได้ในที่สุด เช่น  
 =การจัดประชุมให้สมาชิกแพทยสภา เมื่อ ๒๒ มิย ๖๑  
 = การนำเสนอข้อมูลวิชาการแพทย์แคนนาบินอยด์ในที่ประชุมมีตัวแทนราชวิทยาลัยต่า งๆ เพื่อให้ update เท่าทันกับการวิจัยและพัฒนาเรือ่งการแพทย์นี้ในเรืองระบบที่ค้นพบใหม่ คือ endocannabinoid system กับกลุ่มโรคที่จำแนกใหม่  
 = การตั้งคณะอนุกรรมการการแพทย์แคนนาบินอยด์  
 = การอุทธรณ์คดีที่เลขาธิการไปถอนฟ้องคดีพิสูจน์วงการแพทย์ไม่ได้เป็นอย่างที่  นาง ป.กล่าวหา อันช่วยรักษาสถานะของแพทย์เราไว้ได้บ้าง  ฯลฯ
ส่งโดย: DrOrapunM
สถานะ: Newbie *
จำนวนความเห็น: 12  
   
1.47.2.*


« ความเห็นที่ #5 เมื่อ: 02/05/19 เวลา 21:27:19 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

ในวาระการเลือกตั้งที่เพิ่งผ่านมา ๒๐ กว่าวันมานี้ ดิฉัน กับ อ.เชิดชู ตั้งใจจะทำงานให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะเราต้องทำงานในแบบการใช้มติ  การมีจำนวนกรรมการที่มีความสามารถและมุ่งมั่น  ทำงานเป็นทีมตามหลักที่ถูกที่ควร จะช่วยวงการแพทย์เราได้  จึงได้รวมแพทย์ ๒๒ คนลงสมัครในทีมชื่อ พลังแพทย์ คือเบอร์ ๑๐ ถึง ๓๑ เราตั้งใจกันมาก เรานำปัญหาของแพทย์ทุกส่วน ทุกพื้นที่มาวิเคราะห์ และจัดทำทางออก วางนดยบาย แนวทาง และกลยุทธ ที่เราจะทำงานสำคัญโดยร่วมกับพันธมิตรที่ดี  เราได้ทำงานสื่อสารกับแพทย์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่เราตัดสินใจ - เราไม่โจมตีใคร เราเน้นสิ่งที่เรา แพทย์ เราควรเป็น และควรทำ  เราเน้นแพทย์ต้องไม่คุกจากการรักษาผู้ป่วย และเรามีแนวทางวิธีการ
ส่งโดย: DrOrapunM
สถานะ: Newbie *
จำนวนความเห็น: 12  
   
1.47.2.*


« ความเห็นที่ #6 เมื่อ: 02/05/19 เวลา 21:43:52 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

ถ้าแพทย์ไม่เลือกเรา  เรารับได้ และเรา โดยเฉพาะตัวดิฉัน ก็เพียงไม่ต้องทำหน้าที่กรรมการแพทยสภาเท่านั้น ยุติความตั้งใจ
 
สำหรับตัวดิฉันมีความสนใจและความสามารถทางการวิจัย กฎหมายการแพทย์ (ดิฉันเป็นผู้อำนวยการสำนักกฎหมายการแพทย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรข้อเท็จจริงทางการแพทย์ในคดีการแพทย์ กว่า ๓ ปี ) และการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ - สามารถไปทำสิ่งอื่นได้โดยไม่ผูกพันกับแพทยสภาแต่อย่างใด
 
แต่มีกรณีที่ข้องใจ ไม่ประสงค์ให้ผ่านเลยไปได้ อันอาจเกี่ยวพันกับความเสียหายของระบบการแพทย์สืบไปได้
 
จึงขอตั้งคำถามข้างต้นไว้
« แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ: 02/05/19 เวลา 21:44:32 by DrOrapunM »
ส่งโดย: DrOrapunM
สถานะ: Newbie *
จำนวนความเห็น: 12  
   
1.47.43.*


« ความเห็นที่ #7 เมื่อ: 02/05/19 เวลา 21:50:41 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

...มีภาพปรากฎในสื่อที่เสนอข่าวนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา ในวันที่ ๘ มค ๖๒ นี้ เป็นภาพกล่องเก็บบัตรเลือกตั้ง และยังมีที่บันทึกภาพโดยผู้จัดการเลือกตั้งด้วย  
 
.. มีข้อน่าสังเกต ที่บัตรซึ่งแพทย์ส่งมาหย่อนโดยใส่ไว้ในซอง และซองบัตรที่ถูกหย่อนลงเป็นแนวตั้งหลายๆใบเช่นนี้ได้หรือ วัตถุที่ถูกหย่อนลงในช่องแคบๆ คล้ายตู้บริจาคเงิน แล้ววัตถุไม่ตกไปซ้อนๆทับกันเป็นชั้นๆ  แต่กลับตั้งได้ชิดฝาตู้ ได้ด้วยหรือ    
 
   หมายเหตุ...ระยะเวลาหย่อนบัตรลงคะแนนของแพทย์ ประมาณ ๒ เดือนกว่า ที่ผ่านมา หีบจะต้องไม่ถุกเปิด บัตรในหีบ จะต้องไม่ถูกจัดการใดๆ  ก่อนที่จะมีการเปิดนับคะแนนในเช้าวันที่ ๘ มค ๖๒
« แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ: 02/05/19 เวลา 22:23:18 by DrOrapunM »
ส่งโดย: DrOrapunM
สถานะ: Newbie *
จำนวนความเห็น: 12  
   
1.47.43.*


« ความเห็นที่ #8 เมื่อ: 02/05/19 เวลา 22:18:07 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

DrOrapunM-pppic1.png
ภาพมีดังนี้
ส่งโดย: DrOrapunM
สถานะ: Newbie *
จำนวนความเห็น: 12  
   
1.47.43.*


« ความเห็นที่ #9 เมื่อ: 02/05/19 เวลา 22:19:05 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

DrOrapunM-pp2.jpg
และเมื่อขยายกล่องด้านล่างของภาพ  เป็นดังนี้
ส่งโดย: DrOrapunM
สถานะ: Newbie *
จำนวนความเห็น: 12  
   
1.47.43.*


« ความเห็นที่ #10 เมื่อ: 02/05/19 เวลา 22:20:36 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

ท่าน พิจารณา ข้อเท็จจริงนี้ อย่างไรบ้างคะ... รักและเคารพ.. พญ.อรพรรณ์
ส่งโดย: DrOrapunM
สถานะ: Newbie *
จำนวนความเห็น: 12  
   
1.47.43.*


« ความเห็นที่ #11 เมื่อ: 02/05/19 เวลา 22:24:38 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

on 02/05/19 เวลา 22:20:36, DrOrapunM wrote:
ท่าน พิจารณา ข้อเท็จจริงนี้ อย่างไรบ้างคะ... รักและเคารพ.. พญ.อรพรรณ์

 
ขออภัยพิมพ์ช้า นำภาพขึ้นช้า
ส่งโดย: DrOrapunM
สถานะ: Newbie *
จำนวนความเห็น: 12  
   
1.47.43.*


« ความเห็นที่ #12 เมื่อ: 02/06/19 เวลา 00:14:16 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

ภาพดูแปลก
ส่งโดย: tyyyy
สถานะ: Full Member ***
จำนวนความเห็น: 120  
   
1.47.207.*


« ความเห็นที่ #13 เมื่อ: 02/06/19 เวลา 09:51:02 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

ผมชื่นชม อาจารย์ อรพรรณ์ ซึ่งทำดี มีผลงานเชิงประจักษ์ มาตลอดครับ
ส่งโดย: Dr._Panya
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 852  
   
110.169.209.156 fwd for 192.168.14.*


« ความเห็นที่ #14 เมื่อ: 02/12/19 เวลา 21:31:00 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

เห็นด้วยกับ Dr.Panya  
 Smiley
ส่งโดย: tyyyy
สถานะ: Full Member ***
จำนวนความเห็น: 120  
   
1.46.201.*


« ความเห็นที่ #15 เมื่อ: 02/12/19 เวลา 23:51:16 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

บัตรที่หย่อนลงตู้ตรงช่องกลางตู้แบบตู้บริจาค บัตรต้องไม่มาอยู่ริมตู้แบบตั้งฉากเช่นนี้..มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ??
ส่งโดย: tyyyy
สถานะ: Full Member ***
จำนวนความเห็น: 120  
   
49.230.17.*


« ความเห็นที่ #16 เมื่อ: 02/12/19 เวลา 23:52:06 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

บัตรที่หย่อนลงหีบตรงช่องกลาง ต้องอยู่ตรงกลาง จะมาอยู่ข้างกล่อง ไม่น่าจะได้นะ
ส่งโดย: tyyyy
สถานะ: Full Member ***
จำนวนความเห็น: 120  
   
49.230.17.*


« ความเห็นที่ #17 เมื่อ: 02/12/19 เวลา 23:52:38 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

งง อะ
ส่งโดย: tyyyy
สถานะ: Full Member ***
จำนวนความเห็น: 120  
   
49.230.17.*


« ความเห็นที่ #18 เมื่อ: 02/14/19 เวลา 23:40:14 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

บัตรที่ถูกหย่อนลงหีบ ผ่านช่องตรงกลาง ไม่อาจอยู่ที่ข้างกล่องได้ เป็นปึกๆ เช่นนี้ ...น่าจะมีข้อพิรุธในการเลือกตั้งครั้งนี้ หากภาพที่หีบนี้ เป็นภาพจริง...
ส่งโดย: goodGov
สถานะ: Junior Member **
จำนวนความเห็น: 62  
   
1.4.143.183 fwd for 10.0.0.*


« ความเห็นที่ #19 เมื่อ: 02/14/19 เวลา 23:41:27 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

ถ้าจะตั้งข้อสงสัยว่า มีการใส่บัตรเลือกตั้งแบบไม่ปกติคือไม่หย่อนบัตรลงตรงช่องกลาง  แต่เป็นการเปิดหีบบัตร และจัดบัตรเลือกตั้งใส่ลงไปในหีบเลย จะใช่ไหมเนี่ย
ส่งโดย: goodGov
สถานะ: Junior Member **
จำนวนความเห็น: 62  
   
1.4.143.183 fwd for 10.0.0.*


Page(s) : 1 


แจ้งลบกระทู้ แจ้งเมื่อมีคนตอบกระทู้นี้ แนะนำกระทู้นี้ PrintReply this Topic reserved for registed member only. Register • ข้อความและรูปภาพที่ท่านเห็นส่วนใหญ่ ได้ถูกส่งมาจาก ทางบ้าน
  ทางเว็บไซต์ Thaiclinic.com ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของข้อความและรูปภาพที่ถูกส่งมา

 • ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชนและส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ
  เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้นเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง
  ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

 • ถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมหรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล
  หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@thaiclinic.com หรือ กดแจ้งที่ปุ่ม
  "แจ้งลบกระทู้"
  เพื่อให้ทีมงานทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ครับ

ThaiClinic.Com . All Rights Reserved.