แจ้งลบกระทู้ แจ้งเมื่อมีคนตอบกระทู้นี้ แนะนำกระทู้นี้ Print

 หัวข้อ 37326: พรุ่งนี้มีประชุมหารือเรื่องรักษาคนไข้แล้วต้องผิดอาญา ใช่แล้วหรือ ???  (จำนวนคนอ่าน 1145 ครั้ง)
« เมื่อ: 11/19/18 เวลา 00:01:56 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

มีส่งกันในไลน์กลุ่มแพทย์หลายกลุ่ม เรื่อง  
 
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมกับความผิดอาญา  
: ถูกจำคุกเพราะได้รักษาผู้ป่วย  
ใช่แล้วหรือ ?
วันที่ ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  
ณ. ห้องประชุมชั้น ๙ อาคาร ๗  
 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข
ส่งโดย: letUsGo
สถานะ: Junior Member **
จำนวนความเห็น: 51  
   
202.44.232.*


« ความเห็นที่ #1 เมื่อ: 11/19/18 เวลา 00:02:17 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

ใครไปบ้าง ... มาแจ้งด้วยนะ จะขอบคุณ
ส่งโดย: letUsGo
สถานะ: Junior Member **
จำนวนความเห็น: 51  
   
202.44.232.*


« ความเห็นที่ #2 เมื่อ: 11/19/18 เวลา 00:02:43 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

08.30 น.    เปิดการประชุม โดย ศาสตราภิชาน นพ. สำลี  เปลี่ยนบางช้าง ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกภาคพื้นเอเชีย SEARO
       รายงานการประชุมโดย  แพทย์หญิงอรพรรณ์   เมธาดิลกกุล กรรมการแพทยสภา พลังแพทย์ และนายกสมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ฯ
       กล่าวต้อนรับโดย พญ .เชิดชู อริยศรีวัฒนา กรรมการแพทยสภา ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ส่งโดย: letUsGo
สถานะ: Junior Member **
จำนวนความเห็น: 51  
   
202.44.232.*


« ความเห็นที่ #3 เมื่อ: 11/19/18 เวลา 00:03:19 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

09.00 น.    หลักกฎหมายอาญา เพื่อความสัมพันธ์อันสมดุลและความสงบสุขของสังคม กับการทำหน้าที่แพทย์ในสังคมไทย
      ผศ.ดร.เฉลิมพล  ไวทยางกูร ที่ปรึกษา สนช. ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข รัฐศาสตร์/นิตศาสตร์บัณฑิต USA,
     ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรมด้านภาษอังกฤษ  / break and lunch
      นพ.ชนินทร์ ลีวานั้นท์  เครือข่ายแพทย์-ทันตแพทย์ เพื่อวิชาชีพ (ass)
ส่งโดย: letUsGo
สถานะ: Junior Member **
จำนวนความเห็น: 51  
   
202.44.232.*


« ความเห็นที่ #4 เมื่อ: 11/19/18 เวลา 00:04:04 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

     นพ.ชนินทร์ ลีวานั้นท์  เครือข่ายแพทย์-ทันตแพทย์ เพื่อวิชาชีพ (ass)
13.00 น.    อภิปราย เรื่อง การประกอบวิชาชีพเวชกรรมกับความผิดอาญา-ถูกจำคุกเพราะได้รักษาผู้ป่วย –ใช่แล้วหรือ
      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้แทน  /  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
   นพ.องอาจ  วิจินธนสาร  ศัลยแพทย์ โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์  
   นพ.รังสรรค์  บุตรชา   ศัลยแพทย์ โรงพยาบาลปทุมธานี
   พันโท นพ.วิษณุ  ประเสริฐสม  สูตินารีแพทย์ อุปนายกสมาคมคลินิกเอกชน
      รศ.นพ.สมชาย  อมรโยธิน   วิสัญญีแพทย์ / อาจารย์แพทย์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
      นพ.สุพัฒน์  พรหมสอาด หัวหน้าสำนักงานทนายความเพื่อนแพทย์/ วิทยากรกฎหมายการแพทย์  
ส่งโดย: letUsGo
สถานะ: Junior Member **
จำนวนความเห็น: 51  
   
202.44.232.*


« ความเห็นที่ #5 เมื่อ: 11/19/18 เวลา 00:04:31 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

14.45 น   สถานการณ์กฎหมายวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวด้วยระบบการแพทย์ –ความจำเป็นต้องพัฒนา ?
      พญ .เชิดชู สมสวัสดิ์ อริยศรีวัฒนา  กรรมการแพทยสภา
     นพ.ธงชัย  ซึงถาวร  อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
     พญ.อรพรรณ์  เมธาดิลกกุล  กรรมการแพทยสภา  -ดำเนินการ
 
ส่งโดย: letUsGo
สถานะ: Junior Member **
จำนวนความเห็น: 51  
   
202.44.232.*


« ความเห็นที่ #6 เมื่อ: 11/19/18 เวลา 00:05:08 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

15.45 น. ข้อเสนอเพื่อการปลดล๊อกความผิดอาญา-ให้ภูมิคุ้มกันแพทย์ในคดีอาญาเกี่ยวเนื่ องการดูแลรักษาผู้ป่วย
      ผู้เข้าประชุมทุกท่าน และรวบรวมจัดทำเป็นข้อเสนอ ร่วมกัน ดำเนินการโดยทีมงานสมาคมแพทย์ฯ/อ.นพ.สุพัฒน์ พรมสะอาด
16.30 น.  ปิดการประชุม โดย แพทย์หญิงเชิดชู  อริยศรีวัฒนา กรรมการแพทยสภา ที่ปรึกษา สนช.สธ. และ สพอท.
ส่งโดย: letUsGo
สถานะ: Junior Member **
จำนวนความเห็น: 51  
   
202.44.232.*


« ความเห็นที่ #7 เมื่อ: 11/19/18 เวลา 00:11:48 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

https://www.picz.in.th/image/.3bAmpQ
ส่งโดย: letUsGo
สถานะ: Junior Member **
จำนวนความเห็น: 51  
   
202.44.232.*


« ความเห็นที่ #8 เมื่อ: 11/19/18 เวลา 00:16:11 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

https://sv1.picz.in.th/images/2018/11/19/3bAGmE.md.jpg
ส่งโดย: letUsGo
สถานะ: Junior Member **
จำนวนความเห็น: 51  
   
202.44.232.*


« ความเห็นที่ #9 เมื่อ: 11/19/18 เวลา 00:25:34 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

https://www.picz.in.th/album/.SR2tb
ส่งโดย: letUsGo
สถานะ: Junior Member **
จำนวนความเห็น: 51  
   
202.44.232.*


« ความเห็นที่ #10 เมื่อ: 11/19/18 เวลา 12:11:15 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

     หลักการคือ รักษาคนไข้ลึกๆแล้วไม่ใช่เจตนาฆ่า หรือ ทำร้าย  จึงไม่ใช่อาชญากรรม หรือ อาชญากร   เนื้อแท้ไม่มีความผิด   ยกเว้นเจตนา หรือ ประมาทอย่างร้ายแรง ครับ
ส่งโดย: หมอเมืองสยาม
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 10310  
   
171.96.189.*


« ความเห็นที่ #11 เมื่อ: 11/20/18 เวลา 09:15:46 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

หัวข้อน่าสนใจ ครับ
ส่งโดย: Dr._Panya
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 868  
   
124.122.140.179 fwd for 192.168.14.*


« ความเห็นที่ #12 เมื่อ: 11/20/18 เวลา 16:27:07 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

ประชุมแล้วจะมีผลอะไรหรือเปล่าครับ
ถ้าประชุมจบ ออกมาจากห้องประชุมก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ก็ไม่รู้จะประชุมไปทำไม
ส่งโดย: Hybrid VI
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 5975  
   
223.24.184.*


« ความเห็นที่ #13 เมื่อ: 11/20/18 เวลา 21:46:36 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

on 11/19/18 เวลา 12:11:15, หมอเมืองสยาม wrote:
          หลักการคือ รักษาคนไข้ลึกๆแล้วไม่ใช่เจตนาฆ่า หรือ ทำร้าย  จึงไม่ใช่อาชญากรรม หรือ อาชญากร   เนื้อแท้ไม่มีความผิด   ยกเว้นเจตนา หรือ ประมาทอย่างร้ายแรง ครับ

   ประมาทร้ายแรงคืออะไรครับ ทีมคนดีเขาบอกว่าตี5ก็ต้องเจอหมอ แม้ประวัติเป็นน้ำร้อนลวกหน้า  อาการคงที่ก็ตาม  พอคนรู้สึกเสียหายหรืออยากได้เงิน ญาติคนตายเขาไม่สนหรอกว่าใครเป็นอาชญากร เขาสนแค่ว่าได้เงินกี่บาท
ส่งโดย: Blitz
สถานะ: Newbie *
จำนวนความเห็น: 14  
   
182.232.46.*


« ความเห็นที่ #14 เมื่อ: 11/21/18 เวลา 00:25:37 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

on 11/20/18 เวลา 16:27:07, Hybrid VI wrote:
ประชุมแล้วจะมีผลอะไรหรือเปล่าครับ
ถ้าประชุมจบ ออกมาจากห้องประชุมก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ก็ไม่รู้จะประชุมไปทำไม

จริงค่ะ

ไม่เคยลี้หนีใจผู้ใด แรงมาเราก็แรงไป
กัดแกร่งแย่งชิงก้อนเงิน จนพบกับนาย . . .
ส่งโดย: SantaNiCo female
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 1095  
   
101.108.165.*


« ความเห็นที่ #15 เมื่อ: 11/24/18 เวลา 09:49:52 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

ความเห็นดีมากและตรงจุดอย่างยิ่งครับ
แล้วพวกเราในฐานะแพทย์ อยู่ในเหตุการณ์จริง รู้ปัญหาจริง อยากแก้ไขเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  ที่สำคัญที่สุดคือ มีความรู้ สติปัญญาและศีลธรรมในระดับสูงที่แก้ปัญหาได้  ทำไมจึงปล่อยให้เหตุการณ์ลุกลามจน รุ่นลูกหลานของเราต้องเดือดร้อนกันเช่นนี้ครับ เรารวมพลังกันไม่ได้เพราะเหตุใด ??
ส่งโดย: narongsr11963
สถานะ: Newbie *
จำนวนความเห็น: 6  
   
124.122.122.*


« ความเห็นที่ #16 เมื่อ: 02/14/19 เวลา 23:20:19 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

ไปฟังประชุมมา ได้มีข้อเสนอจากที่ประชุม และผุ้จัดส่งข้อเสนอให้กระทรวงสาธารณสุข  พิจารณา เสนอให้ มีการแก้ไข พรบ.วิชาชีพเวชกรรม บัญญัติให้การประกอบวิชาชีพเวชกรรม ไม่ถือเป็นความผิดอาญา .. เหตุ เพราะขาดเจตนา  เว้นประมาทเลินเล่อร้ายแรง .. และให้ไปแก้ไข บทบัญัติในกฎหมาย ประมวลกฎหมายอาญาด้วย   แต่ไม่ทราบว่าผลเป็นอย่างไร
ส่งโดย: tyyyy
สถานะ: Full Member ***
จำนวนความเห็น: 120  
   
1.4.143.*


Page(s) : 1 


แจ้งลบกระทู้ แจ้งเมื่อมีคนตอบกระทู้นี้ แนะนำกระทู้นี้ PrintReply this Topic reserved for registed member only. Register • ข้อความและรูปภาพที่ท่านเห็นส่วนใหญ่ ได้ถูกส่งมาจาก ทางบ้าน
  ทางเว็บไซต์ Thaiclinic.com ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของข้อความและรูปภาพที่ถูกส่งมา

 • ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชนและส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ
  เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้นเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง
  ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

 • ถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมหรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล
  หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@thaiclinic.com หรือ กดแจ้งที่ปุ่ม
  "แจ้งลบกระทู้"
  เพื่อให้ทีมงานทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ครับ

ThaiClinic.Com . All Rights Reserved.