แจ้งลบกระทู้ แจ้งเมื่อมีคนตอบกระทู้นี้ แนะนำกระทู้นี้ Print

 หัวข้อ 36322: Stryker ตีพิมพ์ผลการทดลอง DAWN(TM) Trial ในวารสารการแพทย์  (จำนวนคนอ่าน 411 ครั้ง)
« เมื่อ: 11/15/17 เวลา 07:41:29 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

IQ-Stryker.jpg
Stryker ตีพิมพ์ผลการทดลอง DAWN(TM) Trial ในวารสาร New England Journal of Medicine
 วารสาร New England Journal of Medicine ได้ตีพิมพ์ผลการทดลองจากโครงการ DAWN Trial ซึ่งเป็นโครงการแรกที่นำเสนอหลักฐานที่น่าสนใจเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยโรคห ลอดเลือดสมองที่แสดงอาการตอนตื่นนอนแต่ไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ด้วยการใช้อุปกรณ์ดึงลิ่มเลือดออกจากหลอดเลือด (mechanical thrombectomy) ปัจจุบัน มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองไม่ถึง 1 ใน 10 คนที่ได้รับการรักษาด้วยเทคนิคนี้ โดยสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับว่า เทคนิคดังกล่าวสามารถใช้รักษาผู้ป่วยหลังแสดงอาการเกิน 6 ชั่วโมง ผลลัพธ์จากโครงการ DAWN จึงอาจพลิกกระบวนทัศน์ในการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั่วโลก
 
     Dr. Tudor Jovin จาก University of Pittsburgh Medical Center ผู้เป็นหัวหน้าร่วมในโครงการวิจัยดังกล่าว กล่าวว่า ""โครงการ DAWN แสดงให้เห็นว่า ยังมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีหลอดเลือดอุดตันเป็นบริเวณกว้างอีกมากที่ สามารถรักษาได้ด้วยเทคนิค mechanical thrombectomy โดยโครงการ DAWN ให้ความสำคัญกับลักษณะทางกายภาพของผู้ป่วยมากกว่าเวลาที่ผู้ป่วยได้รับการรั กษา""
 
     Dr. Raul Nogueira ศาสตราจารย์ประจำแผนกประสาทวิทยา ประสาทศัลยศาสตร์ และรังสีวิทยา จาก Emory University School of Medicine และผู้อำนวยการแผนก Neuroendovascular Service ประจำศูนย์ Marcus Stroke & Neurosciences Center แห่งโรงพยาบาล Grady Memorial Hospital ผู้เป็นหัวหน้าร่วมในโครงการวิจัยดังกล่าว เผยว่า ""ปัจจัยด้านเวลาเพียงอย่างเดียวไม่ควรมาตัดโอกาสการรักษาด้วยเทคนิค mechanical thrombectomy แต่ควรเป็นเพียงปัจจัยประกอบด้านความเร่งด่วนในการรักษา เราหวังว่ากระบวนทัศน์การรักษาใหม่นี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยในวงกว้าง ที่เดิมถูกมองว่ารักษาไม่ได้แล้ว""
 
     Mark Paul ประธานแผนกหลอดเลือดและเส้นประสาทของ Stryker กล่าวว่า ""ผลลัพธ์จากโครงการ DAWN Trial นำเสนอหลักฐานระดับ level-one เป็นครั้งแรก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาล่าช้ามีอัตราทุพพลภาพลดลงอย่าง มีนัยสำคัญ อย่างไรก็ดี ผลลัพธ์จะออกมาดีที่สุดเมื่อผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะ เป็นไปได้ จึงจำเป็นต้องสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ป่วย เพิ่มความครอบคลุมของบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และยกระดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานในโรงพยาบาล""
 
     DAWN Trial สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ Stryker ในการเป็นผู้นำทางคลินิก รวมถึงความสนใจในเรื่องการพัฒนาแผนดูแลผู้ป่วย โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Stryker และได้รับการออกแบบมาเพื่อประเมินสมรรถภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้ รับการรักษาด้วยเทคนิค mechanical thrombectomy โดยใช้อุปกรณ์ Trevo(R) Retriever ในกรอบเวลา 90 วัน เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ใช้ยารักษาเพียงอย่างเดียว สำหรับผู้ป่วยในโครงการต้องผ่านการคัดครองว่าเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที ่ได้รับการรักษาหลังแสดงอาการ 6-24 ชั่วโมง หรือเป็นโรคหลอดเลือดสมองที่ไม่ทราบเวลาที่เริ่มอย่างชัดเจน ส่วนเวลาที่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าสามารถใช้เทคนิค mechanical thrombectomy ในการรักษาได้คือไม่เกิน 6 ชั่วโมง
 
     เกี่ยวกับ Trevo Retriever
 
     Trevo Retriever ของ Stryker เป็นอุปกรณ์การแพทย์ทรงขดลวดขนาดเล็กที่ติดกับสายโลหะบางๆ โดยใช้ร่วมกับการเอกซเรย์ แพทย์จะสอดอุปกรณ์จากหลอดเลือดแดงโคนขา เคลื่อนไปยังหลอดเลือดแดงที่อุดตันในสมอง จากนั้นอุปกรณ์นี้จะดักลิ่มเลือดและดึงออกจากร่างกาย Trevo Retriever ได้รับการรับรองจาก FDA ตั้งแต่ปี 2555 สำหรับนำไปเปิดหลอดเลือดที่อุดตันให้กับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และจนถึงปัจจุบันได้มีการนำไปใช้กับผู้ป่วยหลายพันรายทั่วโลก ส่วนการที่โครงการ DAWN Trial ระบุว่าอุปกรณ์นี้สามารถนำไปใช้กับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาหลังแสดงอาการ 6-24 ชั่วโมงนั้น ถือเป็นการใช้ในการศึกษาวิจัยเท่านั้น ทั้งนี้ Trevo Retriever เป็นอุปกรณ์ดึงลิ่มเลือดออกจากหลอดเลือดตัวเดียวที่ใช้ในโครงการ DAWN Trial
 
     รับชมคลิปวิดีโอและข้อมูลความปลอดภัยสำคัญเกี่ยวกับอุปกรณ์ Trevo Retriever ของ Stryker ได้ที่ https://youtu.be/PxcERzyI67I  
 
     เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง
 
     โรคหลอดเลือดสมองเกิดขึ้นเมื่อหลอดเลือดในสมองเกิดการอุดตันเพราะลิ่มเลือดห รือสสารอื่นๆ เช่น ไขมัน เป็นต้น หลอดเลือดทำหน้าที่ลำเลียงเลือด ออกซิเจน และสารอาหารไปยังส่วนต่างๆทั่วร่างกาย รวมถึงสมอง หากสมองขาดเลือดและออกซิเจนก็จะทำงานไม่ปกติ สูญเสียการทำงาน หรืออาจถึงขั้นเสียชีวิต ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการอุดตันและบริเวณสมองที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ สมาพันธ์หัวใจโลก (World Heart Federation) เปิดเผยว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง 6 ล้านคนทั่วโลก [1]
 
     เกี่ยวกับ Stryker
 
     Stryker เป็นบริษัทเทคโนโลยีการแพทย์ชั้นนำของโลก ซึ่งพร้อมจับมือกับลูกค้าเพื่อความก้าวหน้าในวงการสุขภาพ บริษัทนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ด้านการรักษากระดูกและกล้ามเนื้อ การแพทย์ ศัลยกรรม ตลอดจนประสาทเทคโนโลยีและกระดูกสันหลัง ที่ช่วยยกระดับการรักษาผู้ป่วยและการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที www.stryker.com  
 
     สื่อมวลชนติดต่อ
     Keri Laden
     Stryker
     โทร. 510 413 2534
     อีเมล: keri.laden@stryker.com  
 
     อ้างอิง
     [1] http://www.worldstrokecampaign.org/learn.html เข้าถึงเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560
 
     โลโก้ - http://mma.prnewswire.com/media/601960/STRYKER_LOGO.jpg  
ส่งโดย: IQ
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 932  
   
134.236.17.*


« ความเห็นที่ #1 เมื่อ: 12/10/17 เวลา 22:25:49 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

Smiley
ส่งโดย: tomato1
สถานะ: Newbie *
จำนวนความเห็น: 12  
   
27.145.95.*


Page(s) : 1 


แจ้งลบกระทู้ แจ้งเมื่อมีคนตอบกระทู้นี้ แนะนำกระทู้นี้ PrintReply this Topic reserved for registed member only. Register • ข้อความและรูปภาพที่ท่านเห็นส่วนใหญ่ ได้ถูกส่งมาจาก ทางบ้าน
  ทางเว็บไซต์ Thaiclinic.com ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของข้อความและรูปภาพที่ถูกส่งมา

 • ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชนและส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ
  เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้นเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง
  ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

 • ถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมหรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล
  หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@thaiclinic.com หรือ กดแจ้งที่ปุ่ม
  "แจ้งลบกระทู้"
  เพื่อให้ทีมงานทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ครับ

ThaiClinic.Com . All Rights Reserved.