แจ้งลบกระทู้ แจ้งเมื่อมีคนตอบกระทู้นี้ แนะนำกระทู้นี้ Print

 หัวข้อ 39701: เครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห่งชาติของอเมริกาผนึกกำลังพันธมิตรเวียดนาม  (จำนวนคนอ่าน 114 ครั้ง)
« เมื่อ: 06/07/23 เวลา 08:14:31 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

เครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห่งชาติของอเมริกาผนึกกำลังพันธมิตรในเวียดนาม มุ่งยกระดับมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งทั่วประเทศ
 
คณะผู้แทนจากอเมริกาเดินทางเยือนกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เพื่อทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งทั่วประเทศ
 
เครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห่งชาติ (National Comprehensive Cancer Network(R) หรือ NCCN(R)) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เกิดจากความร่วมมือของบรรดาศูนย์มะเร็งชั้ นนำในสหรัฐอเมริกา ประกาศลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับโรงพยาบาลมะเร็งแห่งชาติของเวียดนาม (Vietnam National Cancer Hospital หรือ K Hospital) และสมาคมโรคมะเร็งแห่งเวียดนาม (Vietnam Cancer Association) เพื่อร่วมมือกันยกระดับมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งทั่วประเทศ ในโอกาสนี้ ผู้แทน 5 คนจาก NCCN ได้เดินทางเยือนกรุงฮานอยในระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม เพื่อลงนามใน MOU และจัดทำคู่มือ NCCN Harmonized Guidelines(TM) สำหรับประเทศเวียดนาม
 
"เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในประเทศเพื่อพัฒนาและจั ดทำคู่มือ NCCN Guidelines สำหรับประเทศเวียดนาม และฉบับแปลที่จะตามมาในภายหลัง" นายแพทย์ โรเบิร์ต ดับเบิลยู. คาร์ลสัน (Robert W. Carlson) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ NCCN กล่าว "เราสามารถยกระดับผลลัพธ์การรักษาและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งทั่วประ เทศ ด้วยการกำหนดแนวปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและจัดการกับอุปสรรคด้านภาษา"  
 
สำหรับแขกพิเศษที่เข้าร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ เจิ่น เหวิน ถ่วน (Tran Van Thuan) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเวียดนาม และรองศาสตราจารย์ บุ่ย เดี่ยว (Bui Dieu) ประธานสมาคมโรคมะเร็งแห่งเวียดนาม    
 
"ผมเชื่อว่าความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลมะเร็งแห่งชาติของเวียดนาม สมาคมโรคมะเร็งแห่งเวียดนาม และ NCCN เป็นก้าวแรกสู่แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในโลกในการป้องกัน วินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็ง" ศาสตราจารย์ เจิ่น เหวิน ถ่วน กล่าว "ผมคิดว่าเรามีโอกาสทำงานร่วมกันมากขึ้นเพื่ออัปเดตคู่มือเหล่านี้อย่างสม่ำ เสมอ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถในการรักษาและการวิจัยของแพทย์ในเวียดนาม"
 
คู่มือแนวปฏิบัติทางคลินิกด้านมะเร็งวิทยา หรือ NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines(R)) ได้รับการยอมรับว่าเป็นมาตรฐานในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดูแลรักษาผู้ป่ว ยโรคมะเร็ง อีกทั้งยังเป็นคู่มือแนะนำแนวทางเวชปฏิบัติที่ละเอียดที่สุดและอัปเดตบ่อยที ่สุดในวงการแพทย์ ปัจจุบัน NCCN Guidelines(R) มีมากกว่า 80 ฉบับ ประกอบด้วยคำแนะนำที่มีหลักฐานอ้างอิงและได้รับฉันทามติจากผู้เชี่ยวชาญเพื่ อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งแทบทุกประเภท รวมถึงการตรวจคัดกรอง การป้องกัน และการดูแลแบบประคับประคอง คู่มือฟรีเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ดูแลผู้ป่วยทั่วโลก และมียอดดาวน์โหลดมากกว่า 13 ล้านครั้งต่อปี โดยเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ลงทะเบียนใช้งานคู่มืออาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา
 
สำหรับคู่มือ NCCN Harmonized Guidelines(TM) นั้น อ้างอิงมาจากคู่มือ NCCN Guidelines แต่มีการเพิ่มรหัสสีเพื่อแสดงการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับประเทศที่มีทรัพยากร น้อยถึงปานกลาง รวมถึงทางเลือกในการรักษาที่มีประสิทธิภาพสำหรับภูมิภาคที่มีทรัพยากรจำกัด โดยก่อนหน้านี้ได้มีการร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่คู่มือ  NCCN Harmonized Guidelines(TM) สำหรับภูมิภาคแอฟริกาใต้สะฮาราและแคริบเบียนมาแล้ว
 
"เราตั้งตารอที่จะพัฒนาคู่มือที่ต่อยอดมาจาก NCCN Guidelines ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างสูง โดยคำนึงถึงสถานการณ์ในประเทศของเรา ความแตกต่างด้านสรีรวิทยา ความเสี่ยง การเข้าถึง ระเบียบข้อบังคับ และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งทั่วเวียดนามให้ดียิ่งขึ้น" ศาสตราจารย์ เล เหวิน กว๋าง (Le Van Quang) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งแห่งชาติของเวียดนาม กล่าว "ด้วยการเข้าถึงคู่มือที่มีหลักฐานอ้างอิงและได้มาตรฐานสูงสุด เราสามารถช่วยให้ผู้ป่วยทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นได้"
 
ระหว่างการเยือนกรุงฮานอยในครั้งนี้ ดร.นพ. เกรกอรี เจ. ไรลี (Gregory J. Riely) รองประธานฝ่ายวิจัยทางคลินิก แผนกอายุรศาสตร์ ศูนย์มะเร็งเมโมเรียล สโลน เคทเทอริง (Memorial Sloan Kettering Cancer Center) และสมาชิกคณะกรรมการจัดทำคู่มือ NCCN Guidelines สำหรับโรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็ก (Non-Small Cell Lung Cancer) ได้ทำงานร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญในเวียดนามเพื่อจัดทำคู่มือฉบับนำร่อง NCCN Harmonized Guidelines(TM) สำหรับโรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กในเวียดนาม ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญคนอื่น ๆ ที่ร่วมคณะเดินทางในครั้งนี้ประกอบด้วย นายแพทย์คาร์ลสัน, นายแพทย์ วุย-จิน โคห์ (Wui-Jin Koh) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการแพทย์ของ NCCN, คุณแคทลีน สมิท (Kathleen Smith) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พยาบาลวิชาชีพด้านมะเร็งวิทยาจากสแตนฟอร์ด เฮลท์ เซอร์วิสเซส (Stanford Health Services) และคุณแคทเทอรีน วิงเวิร์ท-เพรจชนาร์ (Katherine Winckworth-Prejsnar) สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพันธมิตรเชิงกลยุทธ์และนโยบายระดับโลกของ NCCN
 
สำหรับก้าวต่อไปของโครงการนี้ประกอบด้วยการจัดทำคู่มือเพิ่มอีก 9 ฉบับ เพื่อให้ครอบคลุมโรคมะเร็ง 10 ประเภทที่มีอุบัติการณ์สูงสุดในเวียดนาม หลังจากนั้นคู่มือ NCCN Harmonized Guidelines สำหรับโรคมะเร็งทั้ง 10 ประเภทจะได้รับการแปลเป็นภาษาเวียดนามโดยผู้เชี่ยวชาญทรงคุณวุฒิและมีประสบก ารณ์ทางการแพทย์
 
ปัจจุบัน เอกสารข้อมูลทางคลินิกและคู่มือ NCCN Guidelines ฉบับแปลมีมากกว่า 250 ฉบับ ครอบคลุม 69 ภาษา และมีคู่มือ NCCN Harmonized Guidelines(TM) อีกกว่า 50 ฉบับ สามารถอ่านคู่มือเหล่านี้ได้ฟรี และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความพยายามของ NCCN ในการช่วยให้ผู้ป่วยทั่วโลกเข้าถึงการรักษาโรคมะเร็งที่มีคุณภาพสูงและมีคุณ ค่าสูงได้ที่ NCCN.org/global  
 
เกี่ยวกับเครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห่งชาติ
เครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห่งชาติ (National Comprehensive Cancer Network(R) หรือ NCCN(R)) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เกิดจากความร่วมมือของบรรดาศูนย์มะเร็งชั้นนำใ นสหรัฐอเมริกา ซึ่งอุทิศตนเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วย การวิจัย และการศึกษา โดยมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเสมอภาค และการเข้าถึงการรักษา เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งมีชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ NCCN ได้เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติทางคลินิกด้านมะเร็งวิทยา (NCCN Guidelines(R)) เพื่อให้คำแนะนำที่โปร่งใส มีหลักฐานอ้างอิง และได้รับฉันทามติจากผู้เชี่ยวชาญในการป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง รวมทั้งดูแลรักษาแบบประคับประคอง โดยได้รับการยอมรับว่าเป็นมาตรฐานในการกำหนดนโยบายและทิศทางการรักษาโรคมะเร ็ง อีกทั้งยังเป็นคู่มือแนะนำแนวทางปฏิบัติทางคลินิกที่ละเอียดที่สุดและอัปเดต บ่อยที่สุดในวงการแพทย์ ขณะเดียวกันยังมีคู่มือแนวปฏิบัติสำหรับผู้ป่วย (NCCN Guidelines for Patients(R)) ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาโรคมะเร็งอย่างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ดูแล ผ่านการสนับสนุนจากมูลนิธิ NCCN Foundation(R) นอกจากนี้ NCCN ยังพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง โครงการระดับโลก นโยบาย ความร่วมมือด้านการวิจัย และเอกสารทางวิชาการด้านมะเร็งวิทยา สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ NCCN.org
 
สื่อมวลชนกรุณาติดต่อ
ราเชล ดาร์วิน ( Rachel Darwin)
โทร: 267-622-6624
อีเมล: darwin@nccn.org  
 
รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/2087547/VietnamMOUSigning2.jpg  
โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/441768/NCCN_Logo.jpg
ส่งโดย: IQ
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 1807  
   
101.108.10.*


Page(s) : 1 
Reply this Topic reserved for registed member only. Register • ข้อความและรูปภาพที่ท่านเห็นส่วนใหญ่ ได้ถูกส่งมาจาก ทางบ้าน
  ทางเว็บไซต์ Thaiclinic.com ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของข้อความและรูปภาพที่ถูกส่งมา

 • ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชนและส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ
  เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้นเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง
  ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

 • ถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมหรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล
  หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@thaiclinic.com หรือ กดแจ้งที่ปุ่ม
  "แจ้งลบกระทู้"
  เพื่อให้ทีมงานทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ครับ

ThaiClinic.Com . All Rights Reserved. !--BEGIN WEB STAT CODE-->

Powered by