แจ้งลบกระทู้ แจ้งเมื่อมีคนตอบกระทู้นี้ แนะนำกระทู้นี้ Print

 หัวข้อ 39637: สมาพันธ์ทันตแพทย์โลกวอนผู้นำโลกให้ความสำคัญกับการรับมือโรคช่องปาก  (จำนวนคนอ่าน 131 ครั้ง)
« เมื่อ: 03/23/23 เวลา 10:38:55 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

ข้อเรียกร้องดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องในวันทันตสาธารณสุขโลก หลังจากมีข้อมูลที่บ่งชี้ว่าโรคในช่องปากส่งผลกระทบต่อประชากรเกือบครึ่งหนึ ่งของทั้งหมดทั่วโลก
 
- ดูรูปภาพได้ที่ AP Images (http://www.apimages.com) -
 
เนื่องในวันทันตสาธารณสุขโลก (World Oral Health Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 20 มีนาคมของทุกปี สมาพันธ์ทันตแพทย์โลก (FDI World Dental Federation) ได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ และหน่วยงานด้านสุขภาพทั่วโลก หันมาให้ความสำคัญกับการรับมือโรคในช่องปาก ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี และหนึ่งในนั้นคือการนำประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากไปหารือในการประชุมระด ับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าขององค์การสหประชาชาติ (United Nations High Level Meeting on Universal Health Coverage) ในเดือนกันยายนนี้
 
การประชุมดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นที่มหานครนิวยอร์ก และถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญสำหรับนานาชาติและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการประเม ินความก้าวหน้าของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หลังจากที่การประชุมระดับสูงครั้งแรกได้จัดขึ้นเมื่อปี 2562 ตลอดจนระบุสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
 
โรคในช่องปากเป็นภาวะที่พบได้บ่อยที่สุดและส่งผลกระทบต่อประชากรทั่วโลก จากการประมาณการขององค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่า ประชากรโลกเกือบ 3.5 พันล้านคนได้รับความทุกข์ทรมานจากฟันผุ โรคเหงือกขั้นรุนแรง การสูญเสียฟัน และมะเร็งในช่องปาก นอกจากนี้ จำนวนผู้ป่วยโรคในช่องปากยังมีมากกว่าผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อห้าโรครวมกันเกือบ หนึ่งพันล้านคน (โรคไม่ติดต่อดังกล่าวประกอบด้วย โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคมะเร็ง และความผิดปกติทางจิตใจ)
 
"สุขภาพช่องปากที่ดีเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของคนเรา ทั้งในแง่ของสุขภาพกายและสุขภาพจิตด้วยเช่นกัน" ศาสตราจารย์ อิห์ซาน เบน ยาห์ยา (Ihsane Ben Yahya) ประธานสมาพันธ์ทันตแพทย์โลก และคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพโมฮัมเหม็ด เดอะ ซิกซ์ (Mohammed VI University of Health Sciences) ในเมืองคาซาบลังกา ประเทศโมร็อกโก กล่าว
 
"เนื่องจากโรคในช่องปากส่งผลกระทบต่อประชากรหลายพันล้านคนทุกปี ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ และหน่วยงานด้านสุขภาพทั่วโลกจะต้องกำหนดเส้นตายและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจั ง ด้วยการสร้างความมั่นใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพช่องปากที่มีคุณภ าพและราคาย่อมเยาได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ตลอดจนทำให้สุขภาพช่องปากเป็นส่วนสำคัญของแผนพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า "
 
สุขภาพช่องปากที่ดีมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการหายใจ การกิน การพูด และการยิ้ม เมื่อใดก็ตามที่โรคในช่องปากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม ก็อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้ป่วยทั้งในเชิงสุขภาพและสังคม โดยผู้ป่วยมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเจ็บปวดอย่างต่อเนื่องและเกิดโรคอื่นซ้ ำ รวมถึงเกิดภาวะโดดเดี่ยวทางสังคม ถูกกีดกันจากการทำงาน และประสิทธิภาพการเรียนลดลง
 
อันที่จริงแล้ว โรคในช่องปากส่วนใหญ่สามารถป้องกันและรักษาได้ในราคาที่คุ้มค่า ถึงกระนั้น คนจำนวนมากก็ยังไม่สามารถเข้าถึงการรักษาด้วยเหตุผลหลายประการ รวมถึงความพร้อมและความสามารถในการจ่ายค่ารักษา โดยเกือบ 75% ของผู้ที่ป่วยด้วยโรคในช่องปากทั่วโลกอาศัยอยู่ในประเทศที่มีรายได้น้อยและป านกลาง ซึ่งค่ารักษาโรคในช่องปากถือเป็นภาระอันหนักหน่วงของครอบครัว
 
ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ มีการดำเนินการต่อต้านโรคในช่องปากเพิ่มมากขึ้นในระดับโลก โดยในปี 2564 นานาประเทศได้สนับสนุนมติว่าด้วยสุขภาพช่องปากขององค์การอนามัยโลก และในปีนี้ การประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 76 จะรับรองแผนปฏิบัติการสุขภาพช่องปากระดับโลก (พ.ศ. 2566-2573) ซึ่งเรียกร้องให้รัฐบาลนานาประเทศรับรองว่า "80% ของประชากรโลกมีสิทธิ์ได้รับบริการดูแลสุขภาพช่องปากที่จำเป็น" เป้าหมายนี้สามารถบรรลุผลสำเร็จได้โดยอาศัยมาตรการต่าง ๆ เช่น นานาประเทศต้องให้ความสำคัญกับการบูรณาการสุขภาพช่องปากเข้ากับบริการสุขภาพ แห่งชาติ และสร้างความมั่นใจว่ามีผู้เชี่ยวชาญด้านทันตสุขภาพที่ผ่านการฝึกอบรมมากพอ
 
"เรายินดีกับแรงผลักดันที่เพิ่มมากขึ้นในการดูแลสุขภาพช่องปาก รวมถึงการรับรองแผนปฏิบัติการสุขภาพช่องปากระดับโลกที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ปี 2573 ว่าด้วยการมอบสุขภาพช่องปากที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน (Vision 2030 to Delivering Optimal Oral Health For All) ของสมาพันธ์ทันตแพทย์โลก เวลานี้จำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องเปลี่ยนแรงผลักดันดังกล่าวให้เป็นการกระทำ อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อรับมือกับโรคในช่องปาก เพื่อช่วยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดกลับมามีรอยยิ้มที่สดใสตลอดชีวิต"  ศาสตราจารย์ อิห์ซาน เบน ยาห์ยา กล่าว
 
วันทันตสาธารณสุขโลก เป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพช่องปาก ผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการ และประชาคมโลก ในการส่งเสริมความสำคัญของทัศนคติเชิงบวกในการดูแลสุขภาพช่องปาก เพื่อเฉลิมฉลองวันสำคัญนี้ สมาพันธ์ทันตแพทย์โลกขอเรียกร้องให้ผู้คนทั่วโลกมาร่วมแคมเปญ #MouthProud และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นดูแลช่องปากของตนเองเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและชี วิตที่แข็งแรง
 
สื่อมวลชนกรุณาติดต่อ
ไมเคิล เคสส์เลอร์ (Michael Kessler)
ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ของสมาพันธ์ทันตแพทย์โลก
มือถือ: + 34 655 792 699
อีเมล: michael.kessler@intoon-media.com
 
เกี่ยวกับสมาพันธ์ทันตแพทย์โลก
สมาพันธ์ทันตแพทย์โลก เป็นตัวแทนของทันตแพทย์กว่า 1 ล้านคนทั่วโลก สมาชิกขององค์กรประกอบด้วยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและสมาคมทันตกรรมระดับชาติกว่า 200 แห่ง ในกว่า 130 ประเทศ พันธกิจขององค์กรคือการเป็นผู้นำในการทำให้ประชากรโลกมีสุขภาพช่องปากที่ดี
 
 
ส่งโดย: IQ
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 1807  
   
171.101.110.*


Page(s) : 1 
Reply this Topic reserved for registed member only. Register • ข้อความและรูปภาพที่ท่านเห็นส่วนใหญ่ ได้ถูกส่งมาจาก ทางบ้าน
  ทางเว็บไซต์ Thaiclinic.com ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของข้อความและรูปภาพที่ถูกส่งมา

 • ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชนและส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ
  เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้นเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง
  ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

 • ถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมหรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล
  หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@thaiclinic.com หรือ กดแจ้งที่ปุ่ม
  "แจ้งลบกระทู้"
  เพื่อให้ทีมงานทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ครับ

ThaiClinic.Com . All Rights Reserved. !--BEGIN WEB STAT CODE-->

Powered by