1   For MD. / Thaiclinic JOB / อบรม ต.ค.-ธ.ค. botox/filler/ไหม(lecture+handon)โดยอาจารย์แพทย์ชื่อดัง  เมื่อ: วันนี้ เวลา 16:25:46 
Started by cliniconline | Last post by cliniconline
Update อบรม Hand ons ต.ค.-ธ.ค. (Btx/Filler/ร้อยไหม)
สอนเจาะลึก ทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ ทุกคอร์ส โดยอาจารย์แพทย์ชื่อดัง มีใบ Certificate

 
สอนเจาะลึก ทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ  โดยอาจารย์แพทย์ ที่ได้รับ American board และ Thai Board ซึ่งมีไม่กี่ท่านในประเทศไทย มีใบ Certificate  
 
Promotion !! ลงเรียนคู่กัน " ราคาพิเศษสุดๆ "
 
เปิดสอน 3 คอร์ส ดังนี้
----------------------------------  
 
Filler สอนเจาะลึกทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ รับ 6-8 คน Free Filler 1CC  
- 20 ตุลาคม 2562 เวลา   13.30-20.30 น.  
- 1 ธันวาคม 2562 เวลา   13.30-20.30 น.  
- 22 ธันวาคม 2562 เวลา   13.30-20.30 น.  
 
----------------------------------  
 
Botox สอนเจาะลึกทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ รับ 6-8 คน    
- 6 ตุลาคม 2562   เวลา    14.00-20.00 น.  
- 10 พฤศจิกายน 2562   เวลา    14.00-20.00 น.  
- 29 ธันวาคม 2562   เวลา    14.00-20.00 น.  
 
---------------------------------  
 
ร้อยไหม COG&PDO  
- 6 ตุลาคม 2562   เวลา    8.30-14.00 น.    
- 10 พฤศจิกายน 2562   เวลา    8.30-14.00 น.    
- 29 ธันวาคม 2562   เวลา    8.30-14.00 น.  
 
*แพทย์สามารถแยกอบรมในแต่ละคอร์ส
 

 
Promotion !! มาเป็นคู่รับทันที " ราคาพิเศษ "
 
Update Course ต่างๆ  
สอนเจาะลึก ทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ ทุกคอร์ส  โดยนายแพทย์ชื่อดัง มีใบ Certificate  
(เรียน 6-8 ท่าน)    
 
Filler  รับ 6-8 คน
26,000บาท
 

 
Promotion !! มาเป็นคู่รับทันที " ราคาพิเศษ "
 
สอนเจาะลึก ทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ  “Botox And Meso”  โดยนายแพทย์ชื่อดัง ที่ได้รับ American board และ Thai Board ซึ่งมีไม่กี่ท่านในประเทศไทย มีใบ Certificate  
(เรียน 6-8 ท่าน) ราคาปกติ 20,000 บาท เหลือเพียง 17,000 บาท
 

 
Facial lifting by thread lift
 
8.30-10.00 Essential Facial anatomy for Thread lifting
 
10.00-11.00 Principle and type of Thread lifting that you should know
 
11.00-11.30 am Demonstration
 
11.30-12.30 pm Lunch
 
12.30-15.00 pm Hands-on  
 
สำหรับคุณหมอ ย้ำว่าต้องเป็นแพทย์ (เอกสารประกอบการสมัคร ขอใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต) ที่ต้องการฝึก skill การทำหัตถการ เหมาะสำหรับท่านที่ไม่มีประสบการณ์ แต่ต้องการต่อยอด ทำงานในคลินิกความงาม และ เพิ่มทักษะความชำนาญในการทำหัตถการ มีใบ Certificate    
  
  
คอร์สของเราแตกต่างจากที่อื่นอย่างไร  
1. เนื้อหาและการอบรม ทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ   เป็นหลักสูตรมาตรฐานในมหาลัยแพทย์    
ไม่ใช่หลักสูตรที่เปิดสอนทั่วไป ซึ่งได้ทั้งความรู้และนำไปปฎิบัติได้จริง  
2. คณะทีมแพทย์ นำโดยอาจารย์แพทย์ที่มีชื่อเสียงในวงการ มี Certificate ใบบุกเบิกในการทำงานวงการความงาม  
3.  มีความหลากหลายของหลักสูตร โดยแบ่งเป็น Basic และ Advance ซึ่งเหมาะกับพื้นฐานของผู้เรียน สามารถเลือกหลักสูตรได้ตามความเหมาะสม ก่อเกิดผลลัพธ์ 100%    
4. หลังจากจบหลักสูตร เราไม่ทิ้งกัน เรามี กรุ๊ปไลน์ และ แฟนเพจ เพื่อรับคำปรึกษา      
  
เหมาะกับใคร?  
1. แพทย์ที่ไม่มีประสบการณ์ในวงการความงาม  
2. แพทย์ที่ต้องการเพิ่มเติมทักษะ  ในหัตถการ ต่างๆ ให้มีความชำนาญมากยิ่งขึ้น  
 
.
FEEDBACK บางส่วน
 

 

 
ประวัติแพทย์ผู้สอน  
คณบดีผู้ ก่อตั้งสำนักเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ที่ปรึกษาสำนักเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ที่ปรึกษาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการ P. Paula Skin และ Anti Aging Center    
Educational Background    
• วิทยาศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2519    
• แพทย์ศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2521    
• ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางอายุรศาสตร์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สอบไล่ได้ที่ 1 ในปีการศึกษา 2526    
• วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนังจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สอบไล่ได้ที่ 1 ในปีการศึกษา 2528    
• วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญทางเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (Greatest Distinction) โดยสอบไล่ได้เป็นลำดับที่หนึ่งเกียรตินิยม (ทฤษฎี 93%, ปฏิบัติ 85.5%) จาก world society of Anti Aging medicine ค.ศ. 2004 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส    
• วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญทางเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (Certified and Diplomate American Board in Anti Aging and Regenerative Medicine) โดยสอบได้คะแนนสูงสุด เมื่อสิงหาคม ค.ศ. 2006 ณ Chicago จาก American Academy of Anti Aging Medicine    
• Certificate of Advanced Nutrition Bunnik, Netherland 7-9 September 2012.    
Professional Background    
• แพทย์ประจำโรงพยาบาลประจำจังหวัดแพร่ โรงพยาบาลประจำจังหวัดสระบุรี และสถาบันโรคผิวหนัง    
• อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเม่น จังหวัดแพร่    
• อดีตหัวหน้าฝ่ายศึกษาอบรม ค้นคว้าวิจัยและหัวหน้างานจุลทรรศน์อิเล็คตรอน สถาบันโรคผิวหนัง    
• ผู้ก่อตั้งศูนย์ผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร    
• รองศาสตราจารย์ หัวหน้าหน่วยจุลทรรศน์อิเล็คตรอนและผู้อำนวยการศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    
• นักวิจัยรับเชิญจากมหาวิทยาลัยจุนเท็นโด ปี พ.ศ. 2535 ถึงปัจจุบัน    
• อาจารย์พิเศษทางจุลทรรศน์อิเล็คตรอน มหาวิทยาลัยนิฮอน มหาวิทยาลัยโตเกียว เมดิคอล และมหาวิทยาลัยจุนเท็นโด  โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น    
• ศาสตราจารย์อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยจุนเท็นโด โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน    
• ผู้อำนวยการศูนย์ผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538- 2551    
• กรรมการสมาคมจุลทรรศน์อิเล็คตรอนแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 -ปัจจุบัน    
• นายกสมาคมจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน    
• กรรมการหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอกทางการวิจัยโรคผิวหนัง โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจุนเท็นโด  กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น    
• สมาชิกสมาคมแพทย์ผิวหนังประเทศญี่ปุ่น (Japanese Society of Investigative dermatology)    
• นายกสมาคมเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน    
• คณบดีสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน    
        
เบอร์ติดต่อ 097-129-0854    
Line id @trainingcenter  www.adpowermarketing.com
 
[url=http://picture.in.th/id/e00c1a0b57cce85c68bc5008cf42e8dc][/url
  ร่วมแสดงความเห็น Quote Quote แจ้งเมื่อมีคนตอบ แจ้งเมื่อมีคนตอบ

 2   For MD. / Thaiclinic JOB / รับสมัครด่วน  แพทย์ Full Time ฝ่ายการแพทย์ บริษัท เอไอเอ จำกัด  เมื่อ: วันนี้ เวลา 16:18:07 
Started by Thiraruk | Last post by Thiraruk
รับสมัครด่วน  แพทย์ Full Time ฝ่ายการแพทย์ บริษัท เอไอเอ จำกัด      
     ตำแหน่ง     :  Medical Doctor (Associate Director) - Medical Center  
     
ลักษณะงาน : ให้คำปรึกษาทางการแพทย์ในการพิจารณารับประกันภัย การเรียกร้องสินไหม และให้บริการทางการแพทย์อย่างมืออาชีพ เช่น ตรวจร่างกายสำหรับผู้เอาประกันภัย ลูกค้า ให้การตรวจรักษาพนักงาน  
     
คุณสมบัติ :      
• มีประสบการณ์การทำงานในวิชาชีพอย่างน้อย 5 ปี  
• แพทย์เฉพาะทางที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย      
• แพทย์เฉพาะทางด้าน อายุรศาสตร์ หรือ กุมารเวชศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ      
     
ผู้สนใจโปรดส่งประวัติมายัง : line Id “pornthiptong” or email “Pornthip.Arunsaengroj@aia.com”
  ร่วมแสดงความเห็น Quote Quote แจ้งเมื่อมีคนตอบ แจ้งเมื่อมีคนตอบ

 3   For MD. / Thaiclinic JOB / ด่วน!!รับสมัคร Med/FT รพ.กรุงเทพปากช่อง อ.ปากช่อง  เมื่อ: วันนี้ เวลา 16:16:51 
Started by bhpsecretary | Last post by bhpsecretary
ด่วน!!รับสมัครแพทย์Med(FT&PT)  1  ตำแหน่ง  
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ    
     สวัสดิการค่าที่พัก อาหารในเวลาปฎิบัติงานต่อเดือน    
    สิทธิในการลา 14 วัน ค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอบรมวิชาการนอกสถานที่ เวลาปฏิบัติงาน 45 ชม./สัปดาห์ตามระเบียบโรงพยาบาลในเครือบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ  โรงพยาบาลมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะเรียนเชิญแพทย์ที่สนใจ มาร่วมงานกับเรา โดยท่านสามารถติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 094-404-2935 คุณธัญลักษณ์ (เลขาองค์กรแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง)    
และสามารถยื่น Resume ได้ที่ E-mail : bhpsecretary@bgh.co.th
  ร่วมแสดงความเห็น Quote Quote แจ้งเมื่อมีคนตอบ แจ้งเมื่อมีคนตอบ

 4   For MD. / Thaiclinic JOB / คอร์ส Hands on จับมือสอน 10หัตถการใน1วัน (วันเดียวครบรับจ๊อบความงาม)    เมื่อ: วันนี้ เวลา 16:08:03 
Started by cliniconline | Last post by cliniconline

 
AT (Aesthetic Training)
 
คอร์ส Hands on จับมือสอน 10หัตถการใน1วัน (วันเดียวครบรับจ๊อบความงาม)
คอร์ส ที่ครบถ้วนที่สุดตั้งแต่เคยมีมา ตลอดการจัดอบรมกว่า3ปี จับมือสอน10หัตถการ!!!  
หัตถการที่จัดสอนทั้งหมด จำเป็นที่ต้องทำเป็น ตามความต้องการของคลินิก ซึ่งผลลัพท์หลังเรียนจบน้องแพทย์สามารถ  
เริ่มทำงานในวงการความงามได้ทันที โดยในคอร์สนี้ จะเป็นการอบรมที่เน้นไปในทางปฎิบัติเพื่อให้ฝึกครบทุกหัตถการ  10ชนิด  
แนวการสอนบรรยากาศ สบายๆ ถ่ายทอดประสบการณ์ ระหว่างแพทย์รุ่นพี่และแพทย์รุ่นน้อง เน้นหลังเรียนทำเคสได้จริง  
มีใบCertificate  
 
 
รายละเอียด
สถานที่อบรม:คลินิกใจกลางเมืองเดือนทางง่ายติด MRT  
เวลาอบรม: 10.00 เป็นต้นไป จนกว่า จะเป็นครบทั้ง9 หัตถการ
ผู้เข้าอบรม: private course เรียน 1 ต่อ 1 หรือ  2:1
วันอบรม: อังคาร พุธ พฤหัส หรือ อาทิตย์ (สามารถนัดวันที่สะดวกได้)
จับมือสอน 1:1  หัตถการ 10อย่าง ใน1วัน เน้น เรียนแล้วทำเคสได้จริงเท่านั้น!!
ตารางการเรียน:  
10.00-11.00      จิบกาแฟและอาหารว่าง พูดคุยแลกประสบการณ์  การทำเคสต่างๆ อาทิ ข้อพึงระวัง การวิเคราะห์โครงหน้า การทำงานในวงการ จากประสบการณ์รุ่นพี่
11.00เป็นต้นไป      จับมือสอน Botox (ริ้วรอย/ลิฟกรอบหน้า/ริ้วรอย) FREE!! Botox100unit
      จับมือสอนFiller (ใต้ตา/ร่องแก้ม/คาง) FREE!!  2CC
      จับมือสอนร้อยไหม (PDO/ก้างปลา) FREE ไหมกว่า 30เส้น
      จับมือสอน Made 16จุด
      จับมือสอน Mesoหน้าใส  
      จับมือสอน Cytocare
      จับมือสอน Mesofat  
      จับมือสอน PRP ฉีดเกล็ดเลือด
            จับมือสอน HIFU  
            จับมือสอน IV วิตามิน
 
หมายเหตุ: 10หัตถการ เน้นฝึกปฎิบัติเป็นจริงแน่นอน สามารถยืดหยุ่นหัตการที่ต้องการเรียนหรือไม่เรียนได้  
คอร์สนี้เหมาะกับใคร
 -แพทย์ที่สนใจเข้าทำงานในวงการคลินิกความงาม
-แพทย์ที่มีพื้นฐานหรือไม่มีพื้นฐานเลยสามารถเรียนได้
ช่องทางติดต่อ
Contact: @trainingcenter  
Call: 0971290854, 0928283388
  ร่วมแสดงความเห็น Quote Quote แจ้งเมื่อมีคนตอบ แจ้งเมื่อมีคนตอบ

 5   For MD. / Thaiclinic JOB / จับมือสอน Filler ทุกตำแหน่งบนใบหน้า 1:1 ราคาพิเศษ  เมื่อ: วันนี้ เวลา 16:07:39 
Started by cliniconline | Last post by cliniconline

 
AT (Aesthetic Training)  
 
คอร์ส Hands on จับมือสอน FILLER ทุกตำแหน่งบนใบหน้า 1:1
FILLER FULL FACE เน้นเรียนแล้วทำเคสได้จริงเท่านั้น
คอร์ส ที่ครบถ้วนเรื่อง Filler ที่สุดตั้งแต่เคยมีมา ตลอดการจัดอบรมกว่า3ปี จับมือสอน FILLER!!!  
หัตถการที่เป็นความต้องการของคลินิก ซึ่งผลลัพท์หลังเรียนจบน้องแพทย์สามารถ  
เริ่มทำงานในวงการความงามได้ทันที โดยในคอร์สนี้ จะเป็นการอบรมที่เน้นไปในทางปฎิบัติเพื่อให้ฝึกทำเคสได้จริงๆ แนวการสอนบรรยากาศ สบายๆ ถ่ายทอดประสบการณ์ ระหว่างแพทย์รุ่นพี่และแพทย์รุ่นน้อง มีใบCertificate  
 
รายละเอียด  
สถานที่อบรม: เดินทางสะดวก สถานที่เรียนติด MRT ใจกลางเมือง  
เวลาอบรม: 10.00 เป็นต้นไป  
ผู้เข้าอบรม: private course เรียน 1 ต่อ 1 หรือ  2:1  
วันอบรม: ได้ทุกวันตามผู้เรียนสะดวก  
จับมือสอน 1:1  FILLER ทุกตำแหน่งบนใบหน้า
ตารางการเรียน:  
10.00-11.00      จิบกาแฟและอาหารว่าง Lecture สอนฉีดทุกตำแหน่ง วิเคราะห์โครงหน้า และพูดคุยแลกประสบการณ์การทำเคสต่างๆ การทำงานในวงการ จากประสบการณ์รุ่นพี่
11.00เป็นต้นไป      จับมือสอน Hands on ฉีดทุกตำแหน่ง ยกเว้น หน้าผาก/ปาก/จมูก  
      FILLER Restylane Vital Light 1 CC.
      FILLER Neuramis 3 CC.
 
หมายเหตุ: จับมือสอน FILLER เน้นฝึกปฎิบัติเป็นจริงแน่นอน สามารถทำเคสได้จริง  
คอร์สนี้เหมาะกับใคร  
 -แพทย์ที่สนใจเข้าทำงานในวงการคลินิกความงาม  
-แพทย์ที่มีพื้นฐานหรือไม่มีพื้นฐานเลยสามารถเรียนได้  
ช่องทางติดต่อ  
Contact: @trainingcenter  
Call:  092-828-3388
  ร่วมแสดงความเห็น Quote Quote แจ้งเมื่อมีคนตอบ แจ้งเมื่อมีคนตอบ

 6   For MD. / Thaiclinic JOB / จับมือสอน BOTOX ทุกตำแหน่งบนใบหน้า 1:1 ราคาพิเศษ  เมื่อ: วันนี้ เวลา 16:07:18 
Started by cliniconline | Last post by cliniconline

 
AT (Aesthetic Training)  
 
คอร์ส Hands on จับมือสอน BOTOX ทุกตำแหน่งบนใบหน้า 1:1
Botox Basis & Advance สอนทุกเทคนิคของการฉีดโบท็อกซ์
เน้นเรียนแล้วทำเคสได้จริงเท่านั้น
คอร์ส ที่ครบถ้วนเรื่อง BOTOX ที่สุดตั้งแต่เคยมีมา ตลอดการจัดอบรมกว่า3ปี จับมือสอน BOTOX!!!  
หัตถการที่เป็นความต้องการของคลินิก ซึ่งผลลัพท์หลังเรียนจบน้องแพทย์สามารถ  
เริ่มทำงานในวงการความงามได้ทันที โดยในคอร์สนี้ จะเป็นการอบรมที่เน้นไปในทางปฎิบัติเพื่อให้ฝึกทำเคสได้จริงๆ แนวการสอนบรรยากาศ สบายๆ ถ่ายทอดประสบการณ์ ระหว่างแพทย์รุ่นพี่และแพทย์รุ่นน้อง มีใบCertificate  
 
รายละเอียด  
สถานที่อบรม: เดินทางสะดวก สถานที่เรียนติด MRT ใจกลางเมือง  
เวลาอบรม: 10.00 เป็นต้นไป  
ผู้เข้าอบรม: private course เรียน 1 ต่อ 1 หรือ  2:1  
วันอบรม: ได้ทุกวันตามผู้เรียนสะดวก  
จับมือสอน 1:1  BOTOX ทุกตำแหน่งบนใบหน้า
ตารางการเรียน:  
10.00-11.00      จิบกาแฟและอาหารว่าง Lecture สอนฉีดทุกตำแหน่ง วิเคราะห์โครงหน้า และพูดคุยแลกประสบการณ์การทำเคสต่างๆ การทำงานในวงการ จากประสบการณ์รุ่นพี่
11.00เป็นต้นไป      จับมือสอน Hands on ฉีดทุกตำแหน่ง
-ริ้วรอยทั่วหน้า
-ฝึกฉีดลดขนาดกราม
-ฝึกฉีดลิฟท์กรอบหน้า
-ฝึกฉีดรักแร้
-ฝึกฉีดลดขนาดน่อง  
 
หมายเหตุ: จับมือสอน BOTOX เน้นฝึกปฎิบัติเป็นจริงแน่นอน สามารถทำเคสได้จริง  
คอร์สนี้เหมาะกับใคร  
 -แพทย์ที่สนใจเข้าทำงานในวงการคลินิกความงาม  
-แพทย์ที่มีพื้นฐานหรือไม่มีพื้นฐานเลยสามารถเรียนได้  
ช่องทางติดต่อ  
Contact: @trainingcenter  
Call:  092-828-3388
  ร่วมแสดงความเห็น Quote Quote แจ้งเมื่อมีคนตอบ แจ้งเมื่อมีคนตอบ

 7   For MD. / Thaiclinic JOB / ด่วน!!! รพ.บางปะกอก3 รับสมัครแพทย์ GP Part time  เมื่อ: วันนี้ เวลา 16:05:25 
Started by korapinbpk3 | Last post by korapinbpk3
รพ.บางปะกอก3 รับสมัครแพทย์ GP Part time
ออกตรวจ OPDปกส  
   เสาร์ 21 กย.62  เวลา 08.00 - 17.00น.
   จันทร์ 23 กย.62  เวลา 08.00 - 17.00น.
   อาทิตย์ 29 กย.62  เวลา 08.00 - 17.00น.
   ***การันตี 500/ชม. ไม่หักพัก ไม่หัก 3%
 
สอบถามข้อมูล 092-2810247 กรพินธุ์(เจี๊ยบ) เลขาแพทย์
ID  : korapin82
  ร่วมแสดงความเห็น Quote Quote แจ้งเมื่อมีคนตอบ แจ้งเมื่อมีคนตอบ

 8   For MD. / Thaiclinic JOB / **รับสมัครแพทย์GP F/Tหรือ P/T คลินิกตั้งอยู๋ในอมตะนคร ชลบุรี ด่วนมากก!  เมื่อ: วันนี้ เวลา 16:02:22 
Started by clinicsaroj | Last post by clinicsaroj
**คลินิกแพทย์สาโรจน์ อมรรัตน์ กระดูก ข้อ และสูตินรีเวช **  
ตั้งอยู่ในนิคมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี เปิดดำเนินการมามากกว่า 10 ปี คลินิกมีทั้งหมด 3 สาขา บริหารโดยทีมแพทย์ เปิดรับสมัครแพทย์ Full Time/Part Time ทำงาน จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.45-16.45 น.    
**ค่าตอบแทน 5000+%ยอดเงินสด+%ยอดประกัน = 6,000+++/วัน หรือ120,000-150,000++บ./เดือน (ไม่รวม O.T)  
O.T.หลังเวลา 17.00 น. สามารถลงเวรเพิ่มได้ ในช่วงเวลา 17.00 -21.00 น.ได้ค่าตอบแทนไม่ต่ำกว่า 3,700++/เวร  
คุณสมบัติ  
-ไม่จำกัดเพศ และอายุ  
-มีใบประกอบโรคศิลป์  
-ตรงต่อเวลา (มาก่อนเวลาคิดค่าก่อนเวลาให้)  
-อัธยาศัยดีเป็นที่รักของคนไข้และเพื่อนร่วมงาน  
-บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
สนใจติดต่อที่เบอร์ 061-4295365  
และส่ง Profile มาที่เมลล์ sarojw8153@gmail.com
  ร่วมแสดงความเห็น Quote Quote แจ้งเมื่อมีคนตอบ แจ้งเมื่อมีคนตอบ

 9   For MD. / Thaiclinic JOB / ต้องการแพทย์ Residen med เวรกลางคืนพรุ่งนี้ที่โรงพยาบาลอนันต์  เมื่อ: วันนี้ เวลา 15:46:59 
Started by punneesuk | Last post by punneesuk
ต้องการแพทย์ Residen med เวรกลางคืนพรุ่งนี้ที่โรงพยาบาลอนันต์พัฒนา บางกรวยเวลา 18-8 น.ชม.ละ 500 บาท รบกวนติดต่อ พรรณี 081-9025082
  ร่วมแสดงความเห็น Quote Quote แจ้งเมื่อมีคนตอบ แจ้งเมื่อมีคนตอบ

 10   For MD. / Thaiclinic JOB / ##รับสมัครแพทย์ หลายอัตรา  ด่วน ##  จ.กาญจนบุรี  เมื่อ: วันนี้ เวลา 15:38:38 
Started by kadsiri | Last post by kadsiri
โรงพยาบาลกาญจนบุรีเมโมเรียล      
เปิดรับสมัครแพทย์  Full Time ดังนี้
 
      1. กุมารแพทย์    1 อัตรา
      2. อายุรแพทย์    1 อัตรา
      3. ศัลยแพทย์    2 อัตรา
      4. ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์   1  อัตรา
      5. วิสัญญีแพทย์    1  อัตรา  
      6. รังสีแพทย์      1  อัตรา    
 
   
สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ รพ.กาญจนบุรีเมโมเรียล
แผนกบุคคล  ทุกวันจันทร์ – วันเสาร์  (เวลา 08.00 - 16.00 น.)  
เบอร์ติดต่อ : 034 – 520911 - 5  ต่อ   3019 , 3033  
หรือส่ง profile ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน มาที่  
 E-mail : kan_memorial@hotmail.com
  ร่วมแสดงความเห็น Quote Quote แจ้งเมื่อมีคนตอบ แจ้งเมื่อมีคนตอบ

Return to the board index.


 • ข้อความและรูปภาพที่ท่านเห็นส่วนใหญ่ ได้ถูกส่งมาจาก ทางบ้าน
  ทางเว็บไซต์ Thaiclinic.com ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของข้อความและรูปภาพที่ถูกส่งมา

 • ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชนและส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ
  เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้นเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง
  ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

 • ถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมหรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล
  หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@thaiclinic.com หรือ กดแจ้งที่ปุ่ม
  "แจ้งลบกระทู้"
  เพื่อให้ทีมงานทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ครับ

ThaiClinic.Com . All Rights Reserved.