Thaiclinic.com

Thaiclinic Logo bannermedbiblewelcomeclr.gif (19991 bytes)
Main PageWhat's NewMedical BibleClinic OnlineHealth ConferenceQuestion-MallThaiclinic Newsfoldspaceup.gif (292 bytes)Contact Me,Dr.OU

เด็กออทิสติก (Autistic Child)

child.gif (7008 bytes)

ความเป็นมา
พบในช่วงอายุใด?
มีอาการอย่างไร?
จะทราบได้อย่างไร ว่าบุตรหลานเป็น ออทิสติก?
การดำเนินโรค
การรักษา

ความเป็นมา ชื่อโรค ออทิสติค(Autistic) หรือ ออทิซึม(Autism) มาจากคำว่า "Auto" มีความหมายว่า "Self" หรือตนเอง เนื่องจากพบว่า เด็กกลุ่มนี้ขาดการติดต่อกับผู้อื่น,หันเข้าหาตนเอง ไม่แยแสต่อโลกภายนอก
a
พบในช่วงอายุใด? พบระหว่าง วัยทารก หรือ วัยเด็ก (มักก่อนอายุ 30-36 เดือน)
a
มีอาการอย่างไร? หลักเกณฑ์ในการวินิจฉัย 4 ข้อ มีดังนี้

1. การสูญเสียด้านสังคม เช่น

-พฤติกรรมเฉยเมย ไม่สนใจใคร
-กระทำต่อบุคคล หรือ สิ่งมีชีวิตอื่นคล้ายสิ่งของ
-ไม่สามารถมีปฏิกริยาต่อสัมพันธภาพของบุคคล เช่น ถ้ากอดเด็ก เด็กจะกอด ตอบไม่เป็น
-ไม่รู้ร้อน รู้หนาว ไม่รู้จักช่วยตนเองจากอันตรายต่างๆ เช่น เด็กถูกมดกัด เต็มเท้า แต่ทำตัวเหมือนไม่รู้สึกเลย
-ไม่สามารถลอกเลียนแบบการกระทำของคนอื่นได้
-เล่นกับใครไม่เป็น
-ไม่สนใจที่จะมีเพื่อน ไม่สามารถผูกมิตรกับใครได้ ไม่สนใจใครเหมือนอยู่ ในโลกของตนเอง

2. การสูญเสียด้านการสื่อความหมาย(ทั้งด้านการพูด และ ไม่ใช้คำพูด)

-ไม่สามารถแสดงพฤติกรรมสื่อความหมาย เช่น ไม่แสดงสีหน้าว่า โกรธ, ยิ้ม ,หัวเราะ ไม่สบตา
-เล่นแบบจินตนาการไม่เป็น เช่น เล่นขายของ,เล่นตุ๊กตา
-มีความผิดปกติชัดเจนในการเปล่งเสียงพูด เช่น พูดเสียงระดับเดียวกันตลอด(Monotone) หรือ ทำเสียงสูงต่ำคล้ายดนตรี
-มีความผิดปกติในรูปแบบ และเนื้อหาการพูด ชอบพูดซ้ำซาก วกวนไปมา พูดเลียนแบบ หรือพูดภาษาตนเอง ฟังไม่เป็นภาษาคน
-มักไม่พูดกับใครได้นาน จะพูดในเรื่องที่ตนสนใจ บางคนอาจท่องหนังสือ ที่เรียนมาให้ฟังทั้งเล่มได้ โดยไม่สนใจว่าใครจะฟังหรือไม่ จนอาจคิดว่า เป็นเด็กอัจฉริยะ

3. มีการกระทำ และความสนใจซ้ำซาก

-ชอบเคลื่อนไหวร่างกายซ้ำๆ
-หมกมุ่น หรือ สนใจส่วนหนึ่งส่วนใดของสิ่งของ
-แสดงความคับข้องใจอย่างมากถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว เช่น จะชอบกินอาหารซ้ำซาก ชอบจัดของให้วางอย่างเดิมๆ
-ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เคยทำประจำ โดยต้องมีรายละเอียดเหมือนเดิม เช่น เดินซื้อของในห้างต้องเดินซ้ำทางเก่าเสมอ

4. อาการปรากฏก่อนอายุ 30-36 เดือน

a

จะทราบอย่างไรว่า บุตรหลานเป็น ออทิสติค?

a

วัยเด็กเล็ก :

ลักษณะเงียบเฉยเหมือนตุ๊กตามีชีวิต แต่ไม่มีจิตใจและอารมณ์ ,ไม่เรียกร้องใดๆ แม้ว่าจะหิว,ปัสสาวะ,อุจจาระก็ไม่ร้องไห้ แต่อาจร้องเสียงดังได้โดยไม่มีสาเหตุ แต่พัฒนาการทางกล้ามเนื้อใหญ่จะปกติ เช่น นั่ง คลาม ยืน เดิน ตามวัย
a

อายุ 2-3 เดือน :

ไม่สนใจบุคคล ไม่มีปฏิกริยาตอบโต้ใดๆทั้งสิ้น ไม่ยิ้ม ไม่ส่งเสียงอ้อแอ้โต้ตอบ แต่อาจส่งเสียงเองตามลำพังได้
a

อายุ 1 ปีแรก :

จะนั่งนิ่งเฉยบนตักแม่ โดยไม่โต้ตอบใดๆ ไม่หันตามเมื่อเรียกชื่อ ทำตามไม่ได้ พูดเป็นคำๆไม่ได้
a

อายุ 2-3 ปี :

ชอบเดินเขย่งปลายเท้า หมุนตัวไปมา ไม่สังคมกับใคร ปฏิบัตต่อสิ่งมีชีวิต เหมือนวัตถุพูดช้าหรือ ไม่พูดเลย พูดภาษาตนเอง ชอบพูดเลียนแบบ หรือ ไม่สบตา ไม่แสดงสีหน้าทางอารมณ์ อารมณ์หงุดหงิดง่าย มักทำร้ายตนเอง ชอบกินอาหารซ้ำๆ จะเปลี่ยนแปลงยากในด้านการกิน,การนอน,การขับถ่าย เล่นสมมุติ ไม่เป็น   ชอบทำท่าทางซ้ำๆ   กอดตอบคนอุ้มไม่เป็น
a
การดำเนินโรค -หากรักษาก่อนอายุ 5 ปี จะมีพัฒนาการด้านสังคมดีขึ้น,ความสามารถเรียนรู้ดีขึ้น
-ในเด็ก ออทิสติก ที่มีความสามารถสูงในการเรียนรู้ และ สติปัญญาดี (High functioning Autistic) สามารถเรียนจบปริญญา,ช่วยเหลือตนเอง มีอาชีพเลี้ยงตัวเอง แต่งงานได้
-ส่วนเด็กที่มี Low functioning สามารถ เรียนจบ ประถม 6,ฝึกอาชีพง่ายๆได้
-ส่วนเด็กที่มีสติปัญญาอ่อน และมีอาการเรื้อรัง ต้องมีผู้ช่วยเหลือ ดูแล ตลอดชีวิต
-พบอาการชักร่วมด้วย 45%
a
การรักษา 1.ฝึกพ่อแม่ให้มีความสามารถกระตุ้นพัฒนาการตามขั้นตอน
2.พฤติกรรมบำบัด เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ และ พัฒนาการเรียนรู้ ฝึกให้ช่วยตนเอง ในชีวิตประจำวัน,ฝึกเปล่งเสียง
3.ฝึกพูด โดย นักอรรถบำบัด
4.การศึกษาพิเศษ
5.ในเด็กที่ความสามารถสูง และ สติปัญญาดีอาจเรียนร่วมกับเด็กปกติได้
6.การรักษาทางยา ในเด็กที่มีสมาธิสั้น,ชัก,อาการซึมเศร้า
7.ฝึกอาชีพ

โดย พญ.ดารารัตน์ สัตตวัชราเวช  กุมารแพทย์

Main PageWhat's NewMedical BibleClinic OnlineHealth ConferenceQuestion-MallThaiclinic Newsfoldspacebottom.gif (372 bytes)Contact Me,Dr.OU

This web is created and designed by หมออู๋
16 September 1999

Copyright (c) 1998-1999, ThaiClinic.com. All Right Reserved.